Bibliografi

Listen nedenfor er en bibliografi som omfatter materiale både på norsk og engelsk. For et utvalg av publikasjoner på engelsk, vennligst se den engelskspråklige versjonen av denne siden.

De populærvitenskapelige essays som jeg mener har størst interesse for andre er lagt ut på egne websider med materiale på henholdsvis norsk og engelsk. Særtrykk av øvrige essays kan bestilles og vil bli sendt med fotpost dersom jeg har eksemplarer igjen. Jeg har ikke dessverre ikke anledning til å sende fra meg hele bøker og rapporter på samme måte.

Bøker (forfatter, medforfatter og red.)

 1. Åpne systemer (redaktør); Den norske Dataforening, 1990.
 2. Åpne systemer. Teknologi, strategi og praksis; Universitetsforlaget, 1992.
 3. Bruk Internet! (med Peter Kent); Prentice-Hall, 1994
 4. Internett for Windows; Prentice-Hall, 1995
 5. Internett for Windows - Multimediautgave; Prentice-Hall, 1995
 6. BIT - Bruk Informasjonsteknologi (med Maus, Sugar og Skagestein); Cappelen, 1995
 7. Hva er Internett; Universitetsforlaget 2005
 8. Sammensatte tekster; Cappelen 2009
 9. Digitale medier; Universitetsforlaget 2015

Enkeltkapitler i bøker

 1. Standard operativsystemgrensesnitt; i Gisle Hannemyr (red.): Åpne systemer; Den norske Dataforening, 1990.
 2. Standardisering som konkurransefortrinn; i Gisle Hannemyr (red.): Åpne systemer; Den norske Dataforening, 1990.
 3. Den femte generasjon, den femte frihet og den femte kolonne; i Petter Gottschalk (red.): IT neste TI, informasjonsteknologi de neste ti år; ad Notam Gyldendal, 1993.
 4. Selvstendige - men samvirkende - systemer; i Bjarte Solheim og Arne Lie (red.): Informasjonsteknologi i helsesektoren; Universitetsforlaget, 1994.
 5. Begynnelsen på en historie om Internett; i Braa, Hetland og Liestøl (red.) Nettsamfunn; Tano-Aschehoug, 1999
 6. Foucault i kyberrommet. Forbrukerrettigheter og teknologiske sperrer i vår digitale hverdag; i T. Slaatta (red.) Digital makt; Gyldendal Akademisk, 2002
 7. Nettnøytralitet - økonomi eller politikk; i Heidi Grande Røys (red.) Delte meninger. Om nettets sosiale side. Universitetsforlaget, 2009
 8. Personvern i deltagerskapte, rike medier; i Heidi Grande Røys (red.) Delte meninger. Om nettets sosiale side. Universitetsforlaget, 2009

Tidskrifter (med referee-ordning)

 1. Hvor ble det av informasjonsrevolusjonen? Samtiden, nr. 5, 1983.
 2. High Quality Document Production on a Personal Computer; Euromicro Journal, nr. 3-4, vol. 11, 1983; North Holland Publishing Company.
 3. Human Factors Standards; Behaviour and Information Technology, vol. 2:4, Taylor and Francis Ltd., 1983.
 4. Scholarly References to Machine-Readable Documents (med Even Flood); Information Technology and Libraries, vol. 4:1, American Library Association, 1985.
 5. A Network User Interface - Incorporating Human Factors Guidelines into the ISO Standards for Open Systems Interconnection (med Peter R. Innocent); Behaviour and Information Technology, vol. 4:4, Taylor and Francis Ltd., 1985.
 6. The Art and Craft of Hacking; Scandinavian Journal of Information Systems, vol 10:1-2, 1998
 7. Technology and Pleasure: Considering Hacking Constructive; First Monday, vol. 4:2, February, 1999
 8. The Internet as Hyperbole: A Crtitical Examination of Adoption Rates; The Information Society, vol. 19:2, May 2003

Konferanser (med referee-ordning)

 1. Sosiale grenser for teknologiske revolusjoner (med Tormod Lunde); Norddata 81, København, juni 1981
 2. Rastergrafisk brukergrensesnitt; Norddata 82, Göteborg, juni 1982
 3. CANAPE - a microcoded interface to a Canon LBP-10 laser printer; Euromicro 82, Antwerpen, oktober 1982
 4. High Quality Document Production; Norddata 83, Oslo, juni 1983
 5. Integrated EDP-tools for Municipal Planning (med M.C. Robb et al.); Proceedings of the 13th Urban Data Management Symposium, Lisbon, May 1989.
 6. ODA as a basis for standardization of exchange of medical information. A prototype system (med Ole Hanseth og Hanne Larsen); in Reidar Conradi (ed.): NIK'89, Tapir, Trondheim 1989.
 7. An ODA based system for standardized exchange of medical documents (med Ole Hanseth, Peter Dvergsdal, Hanne Larsen); in R. O'Moore et al (ed.): Lecture Notes in Medical Informatics: Medical Informatics Europe '90, Springer-Verlag, Heidelberg 1990.
 8. A Common Reference Model for Healthcare Data Exchange (med David Ostler og Jack Harrington); Proceedings of the 14th Annual Symposium on Computer Applications in Medical Care, IEEE Computer Society Press, 1990.
 9. More than design - About Development of Applications (med Eline Vedel): Preceedings of the 15th IRIS (Information systems Research seminar In Scandinavia),, Larkollen, 1992
 10. Architectures for integrated multimedia medical information (med Siri Jensen og Hanne Larsen): International Symposium on Fiber Optic Networks and Video Communications, Proceedings of the Conference on Picture archiving and Communication Systems, Berlin, April 5, 1993.
 11. Hacking Considered Constructive; Proceedings of the IRIS 21 (Information systems Research seminar In Scandinavia), Sæby Søbad, Denmark, August 1998
 12. Conceptualising Resource Discovery on the Internet. Sampling Search Services; Proceedings of IRIS 23, Uddevalla, Sweden, august 2000.
 13. Cartoon Heroes. Critical Reflections on Software Agents; NIK'2000 Norsk Informatikkonferanse, Bodø November 2000
 14. The Internet as Hyperbole. A Critical Examination of Adoption Rates; Nokobit 2001, Tromsø 28. november 2001
 15. Digital tilgjengelighet; Nokobit 2003, Oslo 25. november 2003
 16. Navigating Web Sites: Considering Navigational and Semantic Constraints; Proceedings of IRIS 28, Kristiansand, Norway, august 2005.

Kronikker og tidsskriftsartikler

 1. Datateknologi, kommunikasjon og informasjon; Telemark Arbeiderblad, kronikk 21. februar 1980.
 2. Mikroelektronikken - mer enn en teknisk utfordring; Elektro, 20. mars 1980.
 3. Den digitale banditt; Avis 1980, 19. mai 1980 (med Tormod Lunde).
 4. Datateknologien - visjon og virkelighet; Polyteknisk Revy, nr. 7, 1980.
 5. Ada - løsningen på alle programmeringsproblemer? Teknisk Ukeblad, 22. oktober 1980.
 6. Rastergrafiske brukergrensesnitt; Data, vol. 12, nr. 11, april 1982.
 7. Datamaskiner - hvordan kan vi bruke dem? Nordlys, 10. mai 1982.
 8. Automatic Assessment Aids for Pascal Programs - Rats! ACM SigPlan Notices, vol. 18:4, april 1983.
 9. Kontiki-100 i hverdagen; Datatid, nr. 4 og 5, 1984.
 10. Hva er galt med BASIC? Datatid, nr. 5, 1984.
 11. En ny standard for "C"; Datatid, nr. 12, 1987.
 12. Hester, ormer, snoker og virus; Computerworld Norge, nr. 43, 1988.
 13. NFS Local Filestore Layout; NUUG Newsletter, nr. 4, 1988.
 14. UNIX - de første 20 årene; DnD-nytt, nr. 1, 1989.
 15. Slik er UNIX standarden; Computerworld Norge, nr. 2, 1989.
 16. Turbo "C"; Datatid, nr. 5, 1989.
 17. UNIX er svaret! (Hva er spørsmålet); Datatid, nr. 6,7,8, 1989.
 18. Feilaktig grunnlag for kritikk av NOSIP; Computerworld, 17. august 1990.
 19. Telemedisin: Gjennombrudd med standarder (med Ole Hanseth, Thorill Antonsen, Ellen Brox, Sigurd From, og Tor-Ivar Lundgren); DataTid, nr. 11, 1990.
 20. Opphavsrett til ideér (med Olav Torvund); Computerworld, 25. januar 1991.
 21. Plan 9 gjør UNIX til det brukerene vil ha; Computerworld, 3. mai 1991.
 22. Operativsystemet UNIX - Et sidesprang fra `68; Computerworlds datahistoriebok: Fra Babbage til Pentium, 1993.
 23. Redaktøransvaret og datateknologien; Aftenposten (morgen), kronikk 12. juli 1994.
 24. Å ta seg betalt i kyberrommet; Telecom Revy, september 1995.
 25. E-søppel; Telecom Revy, nr. 13, 5. oktober 1995
 26. Loven om økende avkastning; Telecom Revy, nr. 14/15, 20. oktober 1995
 27. Om infrastruktur, innhold og interessefellesskap; reporter.now, 26. februar 1996
 28. Internett: Hvor er inntektene? Kapital Data, nr. 8b, august 1996
 29. Mangfold i media: infrastruktur og innhold; Dagens Næringsliv, 11. september 1996
 30. En Internett-skandale? SN Direkte, 10. oktober 1996
 31. Terra incognita; SN Direkte, 30. oktober 1996
 32. Script, løgn og web-tjenere; Computerworld, 25. april 1997
 33. Nettets umiddelbare undergang varslet - film klokken 23; SN Direkte, 17. mai 1997
 34. Epost og avmakt; PC World, nr. 9, 1997
 35. Allmenningenes tragedie; PC World, nr. 10, 1997
 36. Stopp spam! PC World, nr. 11, 1997
 37. Internett slik du vil ha det; PC World, nr. 12, 1997
 38. Kjære julenisse; PC World, nr. 13, 1997
 39. Ytringsfrihet og økonomi; PC World, nr. 1, 1998
 40. IP: Neste generasjon; PC World, nr. 2, 1998
 41. Sannheten om X.400: Uegnet for sikker epost; PC World, nr. 3, 1998
 42. Viktigheten ved å være digital; PC World, nr. 3b, 1998
 43. Fantastiske fortellinger om teknologi; Aftenposten (morgen), kronikk 18. mars 1998
 44. Så du er klar til å ta i bruk Java? PC World, nr. 4, 1998
 45. Viktigheten ved å være digital; PC World, nr. 4a, 1998
 46. Kan vi stole på Datatilsynet? PC World, nr. 5, 1998
 47. Kafka på norsk; PC World, nr. 6, 1998
 48. Microsoft for retten; PC World, nr. 7, 1998
 49. Sivilisasjonens endelikt?; PC World, nr. 8, 1998
 50. Magefølelse og virkemidler; PC World, nr. 9, 1998
 51. Våkn opp!; PC World, nr. 10, 1998
 52. En hvit elefant på Fornebu?; PC World, nr. 11, 1998
 53. Objektorientering++; PC World, nr. 12, 1998
 54. Fri programvare; PC World, nr. 13, 1998
 55. Forbud mot sterk krypografi; PCWorld, nr. 1, 1999
 56. Kobberet tilhører folket; PCWorld, nr. 3, 1999
 57. Interaktive opplevelser; PCWorld, nr. 4, 1999
 58. Internett for hele familien; PCWorld, nr. 5, 1999
 59. Ønsket: Informasjonsarkitekt; PCWorld, nr. 6, 1999
 60. Påvirkningsagenter; PCWorld, nr. 7, 1999
 61. Trettiårslag!; PCWorld, nr. 9, 1999
 62. Åpen post; PCWorld, nr. 10, 1999
 63. Bellboy bløffer!; PCWorld, nr. 12, 1999
 64. Reddet fra seg selv; PCWorld, nr. 13, 1999
 65. Trender ved et nytt tusenår; PCWorld, nr. 1, 2000
 66. Kartet og det digitale terrenger; PCWorld, nr. 3, 2000
 67. En tid kjennetegnet av opplyst forvirring; PCWorld, nr. 5, 2000
 68. Dårlig teknologi; PCWorld, nr. 6, 2000
 69. Microsoft elsker deg; PCWorld, nr. 7, 2000
 70. Sympati for djevelen;PCWorld, nr. 9, 2000
 71. DVD dekonstruert; PCWorld, nr. 10, 2000
 72. De nye monopolene; PCWorld, nr. 13, 2000
 73. Loven vest for Chiba City; PCWorld, nr. 1, 2001
 74. Slangeolje i kyberrommet; Dagsavisen, 2. mars 2001
 75. Datahelter; Dagbladet, 28. august 2001
 76. Terror i vår tid: Ofres personvernet i kampen mot terrorisme?; PCWorld, nr. 11, 2001
 77. Internett 10 år i Norge; PCWorld, nr. 13, 2001
 78. Ormens år; PCWorld, nr. 2, 2002
 79. Den semantiske veven; PCWorld, nr. 4, 2002
 80. Musikk til arbeidet; Dagens Næringsliv, 5. april 2002
 81. Seks spørsmål om sikkerhet; PCWorld, nr. 6, 2002
 82. EU-direktiv betyr redaktørsansvar for nettverter; Aftenposten, 14. oktober 2002
 83. Allmenningens muligheter; Klassekampen, 21. oktober 2002
 84. Full seier til Microsoft; Klassekampen, 6. november 2002
 85. Etter Rosing; Dagens Næringsliv, 27. november 2002
 86. Redaktøransvar redux; PCWorld, nr. 12, 2002
 87. Åndsverk og opphavsrett; Klassekampen, 2. januar 2003
 88. Behold retten til egne data; PCWorld, nr. 1, 2003
 89. Microsofts nye skjulte imperium; Le Monde diplomatique, 11. april 2003
 90. Hvorfor får vi datavirus? (med Bjørn Bore og Birger Steen); Dagbladet (magasinet), 6. september 2003
 91. Hvordan stoppe spam; PCWorld, nr. 12, 2003
 92. Digitale laster; Klassekampen, 20. november 2003

Forskningsrapporter

 1. Kort oversikt over de mest vanlige modeller og teknikker for å generere syntetisk tale; UiTø, 1980.
 2. Analoge modeller for kildedata til tale-synthesisere; UiTø, 1980.
 3. Oversikt: tilgjengelige systemer med henblikk på å implementere syntetisk tale på norsk; UiTø, 1980.
 4. Press File Format; UiTø, 1981.
 5. Kommandospråk for DPF; UiTø, 1981.
 6. SPICE - rikets tilstand; UiTø, 1981.
 7. PERQ_SCREEN Documentation; UiTø, april 1982.
 8. Personal Computers and Document Production; (ed.) UiTø, september 1982.
 9. The FEDRA and CEDRA editing tools; UiTø, 1982.
 10. CANAPE - Programmer's Guide; UiTø, 1982.
 11. Font Representation for High Quality Document Production; UiTø, mars 1983.
 12. Studietilbud i datafag for lærere; UiTø, august 1984.
 13. MIA 3.2 - Multimedia Prototype System (med Hanne Larsen et al.); Norsk Regnesentral, september 1989.
 14. UNIX som grunnlag for åpne systemer; Norsk Regnesentral, september 1989.
 15. IEEE P1157 meeting in Salt Lake City; Norsk Regnesentral, februar 1990.
 16. ODA - Status og framtidsutsikter (med Erik Lillevold, Geir Ivarsøy og hanne Larsen); TF R27/90.
 17. ODA Survey 1990 (med Erik Lillevold); TF N24/90.
 18. Elektronisk utveksling av medisinsk informasjon (med Ole Hanseth, Thorill Antonsen, Ellen Brox, Sigurd From, og Tor-Ivar Lundgren); Norsk Regnesentral, DTEK/16/90.
 19. Utveksling av medisinsk informasjon. Vurdering av valg av meldingsstandard (med Ole Hanseth); Norsk Regnesentral, ITIP/04/90.
 20. Utvikling av InfoMedicas meldings- og kommunikasjonssystem: Kompetanse, arbeidsformer og verktøy (med Ole Hanseth); Norsk Regnesentral, ITIP/10/90.
 21. Development of Medical Informatics within MEDIX (med Ole Hanseth); Norsk Regnesentral, NR Rapport 1991.
 22. Konferansesystem/postsystem for gruppekommunikasjon; Norsk Regnesentral, DTEK/11/91.
 23. Bruksområder for MultiPost; Norsk Regnesentral, DTEK/04/92.
 24. MultiPost referansemodell (med Hanne Larsen, Siri Jensen, Brynjulv Hauksson, Hilde Lovett); Norsk Regnesentral, DTEK/07/92.
 25. MultiPost Internal Store Application Programmer's Interface (med Hanne Larsen, Siri Jensen, Brynjulv Hauksson, Hilde Lovett); Norsk Regnesentral, DTEK/08/92.
 26. MADE Medical Application: Specification of first near-to-market product (med Siri Jensen, Hanne Larsen, Georg Ræder, Jonn Skretting); Norsk Regnesentral, DTEK/16/92.
 27. MADE Medical Application: Requirement report for tools and utilities (med Siri Jensen, Hanne Larsen, Georg Ræder, Jonn Skretting); Norsk Regnesentral, DTEK/17/92.
 28. Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects (Dag Wiese Schartum, Gisle Hannemyr, Tommy Tranvik); Senter for rettsinformatikk, Complex 1, 2014

Faglige konferanser / inviterte foredrag

 1. Administrative anvendelser av mikromaskinbaserte systemer; DND-Rogaland, Stavanger, mai 1981.
 2. Personlige arbeidsstasjoner og høyhastighetsnett; Norsk Informatikkråds årsmøte, Ålesund, 1982.
 3. The CANAPE Document Production System; Skibotn-seminar, september 1982
 4. Åpne systemer - teknologi, strategi og praksis (diverse ulike versjoner): Den norske Dataforening, Tromsø, oktober 1988; Den norske Dataforening, Bergen, november 1989; Software 89, Inforama, januar 1989; InfoTech 89, Oslo, november 1989; Norsk Data, februar 1989; DEC, mars, juni og august 1989; Flytting og Gjenbruk av programvare, Geilo, april 1989; GPI, september og oktober 1989; Sysdeco, oktober 1989; Fagmøte DB-forum, Porsgrunn, november 1989; BASIX Systems User Group, Drammen, januar 1990; Statistisk Sentralbyrå, Oslo, januar 1990; Den norske Dataforening, Porsgrunn, februar 1990; Skattedirektoratet Oslo, februar 1990; Østfold Distrikthøyskole, mars, 1990; SDS-konferansen, Bolkesjø, september 1990; IT i industrien, Sandvika september 1990; BI Vestfold, Sandefjord, februar 1991; Åpne løsninger, Trondheim, mars 1991; Universitet i Tromsø, Tromsø mai 1991; CMA Computer, M/F Queen of Scandinavia, august 1991; Opin kerfi, Reykjavik september 1991; Statistisk Sentralbyrå, Kongsvinger 18. mars 1992; EB-Nera, Oslo 24. mars 1992; Den norske Dataforening, Tromsø, 19. mai 1992; NR Dagene, Oslo, 3 .juni 1992; GPI selgerseminar, Randsvangen, 21.august 1992; SUSData'92, Amsterdam, 6. september 1992; Den norske Dataforening, Oslo, 8. september 1992; Teknologidagene i Bergen, 13. oktober 1992; NUUG, Geilo 16. oktober 1992, NR partnermøte, Oslo, 4. november 1992; InfoTech'92, Oslo 11. november 1992; Dyno Industrier, Hurum 7. januar 1993; NCR utdanningsmøte, Oslo 5. februar 1993; SIBAS User Group, M/F Kronprinsesse Ragnhild 12. februar 1993, Forretningsutvikling med Informasjonsteknologi, Handelshøyskolen BI, Oslo 26. november 1993, Forretningsutvikling med Informasjonsteknologi, Handelshøyskolen BI, Oslo 25. november 1994..
 5. Vindussystemer - brukersnitt-standarder (diverse ulike versjoner): Design av brukersnitt, Oslo, desember 1988; 90-årenes brukersnitt, Den norske Dataforening, Trondheim mars 1990; IT i industrien, Sandvika september 1990; Den norske Dataforening, Bodø november 1990.
 6. Multimedia meldingsformidling, TF-Nord, Tromsø, oktober 1988.
 7. Standarder for informasjonsutveksling i helsevesenet, Sosialdepartementet, Oslo, oktober 1989.
 8. MEDIX Prototyping Tools, Medical Data Interchange Committee, Salt Lake City, USA, januar 1990.
 9. PC-standarder, Akershus fylkeskommune, Oslo oktober 1990.
 10. Verktøy i UNIX, DECUS, Oslo oktober 1990.
 11. UNIX as a platform for open systems; in Hanne Amundsen (ed.): Nocus International Meeting, Harrogate, November 1990
 12. Hvorfor snakker alle om åpne systemer; in Hanne Amundsen (ed.): NOCUS SIBUG, Stockholm, 1991
 13. How can standardization of healthcare information exchange succeed? (med Ole Hanseth): European Federation on Medical Informatics, Oslo mars 1991; Medical Data Interchange Committee, Gaithersburg, mars 1991; NordAIM Symposium on Nordic Health Care towards the Information Age, Stockholm juni 1991; DnD seminar: Helse og EDB, Tromsø oktober 1991.
 14. Brukersnitt som virkemiddel for systemsamvirke InfoTech 91, Oslo november 1991.
 15. Windows NT: En teknisk presentasjon; OPS Forum, Geilo 30. mars 1993; Microdata'93, Oslo 5. mai 1993, NCR seminar, Oslo 7. september 1993.
 16. Internet-tjenester: TelePost Communication, Oslo 23. februar 1993, Bok'93, Oslo 28. oktober og 29. oktober 1993, Statens Bibliotekhøyskole, Oslo 17. januar 1994, Akademia, Oslo, 3. november 1994, ABS Brukerforum, Drammen 7. juni 1994, NOBI, Grand Hotel 19. september 1995, DnD, Royal Christiania, 17. januar 1995, Noiseless, Inforama 21. januar 1995, Data95, Sjølyst, 5. september 1995.
 17. NORBÅS, Statskonsult 6. mai 1994, Royal Christiania 19. oktober 1994.
 18. Den nye digitale verdensorden, Etter stortingsmeldingen om IT - visjoner og planer, Det Kongelige Utdannings- og forskningsdepartement, Bislet Høgskolesenter, 24. mai, 1994.
 19. Redaktøransvar og Internett; Institutt for Rettsinformatikk, Uio 20. september 1994; Universitet i Tromsø, 25. april 1995.
 20. Pinnsvin på den elektroniske motorveien, Uninett'94, Inforama 24. oktober 1994
 21. Medborgerskap og informasjonspolitikk i den globale landsby, UiO, 10. november 1994.
 22. Internett og sikkerhet, Institutt for datasikkerhet, Savoy Hotell, 3. mai 1995; IBM, Mastemyr, 31. august 1994; Data95, Sjølyst, 5. september 1995; Institutt for datasikkerhet, Royal Christiania, 23. april 1996
 23. Kjøreregler på Internett, IT og ungdom, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim, 30. oktober 1995
 24. Images of Technology (med Eline Vedel); The Sixth Oksnøen Symposium, Oksnøen May 1996
 25. Internett-sikkerhet - en selvmotsigelse? Unisys, Oslo, 29 mai 1997
 26. Fra Oslonett til Scandinavia Online, Ifi, Universitetet i Oslo, 6. mars 1997
 27. Academic and Commercial Networks, NORDUnet'97, Reykjavik, June 30th, 1997
 28. Hvor investere på Internett, Norske Finansanalytikeres Forening, Oslo, 28. august 1997
 29. Nye tjenester på Internett, Fellesdata, 23. mai 1997; Telenor Media, 29. august 1997; IT-tinget, Ålesund, 5. september 1997
 30. Hvor er behovene for IT-samordning? Statens Dataforum, Leangkollen, 2. oktober 1997
 31. Kriminalitet på Internett, Institutt for Strafferett, UiO, 8. mai 1998
 32. The Future's so Bright I gotto wear Shades! - Futurism, fascism and information overlad; The Eigth Oksnøen Symposium, Samsø, Denmark, June 1998
 33. 25 år med informasjonssamfunnet. Hva Så? Verdikonferansen, UiO 27. august 1998
 34. Euro-utfordringen til norsk industri, Kontor & Data, Oslo, 10. september 1998
 35. Internett: Kultur og kommunikasjon, Novell Forum, Bergen, 11. oktober 1998; Summit '98, Stavanger, ??? 1998; Internett i endring, Oslo, 30 . november 1998; Toppmøtet, Oslo, 20. januar 1999, SUS-Data, Lisboa, Portugal, 17. mars 2000
 36. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien rolle i framtidas samfunn, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo, 10. september 1999.
 37. Informasjonsavdelingen i den digitale hverdagen, Avdelingsseminar, UiO/IA, Fredrikstad, 17. september 1999
 38. Mennesker, maskiner, og mikromakt, Makt- og demokratiutredningen, Bergen, 1. august 2000
 39. Konvergens og nye medier - Framfab, Oslo, 2001-03-29
 40. Regulering gjennom teknologi; Nordisk konferanse i rettsinformatikk 2001, Oslo, 27. september 2001
 41. Ytringer, makt og rettigheter - IKT, makt og demokrati, Universitet i Oslo, 2001-10-19
 42. Den digitale allemannsretten - Nortib Tele og Data 2001, Sundvolden, 2001-10-24
 43. Electronic Disturbance - Glitch, Oslo, 12. januar 2002
 44. Makt og avmakt i nettverksvirksomheten. En diskusjon av maktbegrepet hos Manuel Castells - Makt- og globaliseringsutredningen, Oslo. 2002-03-08
 45. Sikkerhetsmodeller for distribuerte anvendelser - Genus 2002, Ljubliana. 2002-04-14
 46. XML and the Semantic Web - Opera Software Forum, Sollihøgda. 2002-04-16
 47. Internetts historie som bakgrunn for dagens forskningsspørsmål - Medier, forskning og verdier, Oslo, 2002-09-19
 48. Teknologisk utvikling, ønskedrøm eller mareritt - Manifest'2002, Oslo, 5. oktober 2002
 49. Tekniske muligheter - Kriminalitet og personvern på internett - bruk og misbruk av elektroniske spor; PT-forum, Oslo, 23. oktober 2002
 50. Digital tilgjengelighet; NFF, Oslo, 30. oktober 2002; Teknologirådet, Oslo, 3. september 2003
 51. Metadata og www; Statskonsult, Oslo, 4. november 2002
 52. Storebror og småbrødre. Utfordringer for personvernet; Datatilsynets fagmøte, Asker, 6. november 2002
 53. Konvergens i praksis; Forum Telekom 2002, Klekken, 8. november 2002
 54. Rosingforedrag: Digital makt; Rosing-prisen, Oslo, 19. november 2002
 55. The convergence of open source; NTNU, Trondheim, 13. januar 2003
 56. The rationale behind the semantic web; Semantic web technology, Oslo, 17. januar 2003
 57. Fra Oslonett til Scandinavia Online; Norsk internetthistorie, Oslo, 20. januar 2003
 58. Mot den semantiske veven; Teknologier og tjenester for web, Geilo, 7. april 2003
 59. Digital makt. Teknologien som tvangstrøye og maktmiddel; Dataforeningens Fagting 2003, Jevnaker, 25. april 2003
 60. Tema: Marked; Konvergensutredningen 4 år etter, Fornebu, 19. september 2003
 61. DRM: Digital disiplin og kontrollens konsevenser; Opphavsrett og økonomi, Oslo, 24. september 2003
 62. IPR protection, patentability and piracy; ICT Roundtable, 16. oktober 2003
 63. Kan man vinne krigen mot Spam?; eForum, Oslo, 26. oktober 2003
 64. Teknologisk og industrielt fremtidsblikk: IT-sikkerhet; Viten & verdi, Oslo, 5. november 2003

Paneldebatter, rundebordskonferanser

 1. The X windows system, Norsigd, Sandvika april 1990.
 2. The UNIX standards battle, IT i industrien, Sandvika september 1990
 3. UNIX - et kulturskifte, Computerworlds rundebordskonferanse, Oslo, 22. februar 1991
 4. Leselyst, Månefisken, Oslo, 12. mai 1998
 5. Flukten fra konsekvensene, web-forum, Oslo, 9. mars 1999.
 6. Konvergens og nye medier, Framfab Oslo, 29. mars 2001.
 7. Datasikkerhet, Computerworld rundebordskonferanse, Oslo, 28. september 2001
 8. Bruk og misbruk av epost, Nokobit 2003, Oslo, 25. november 2003

Offentlige utredninger

 1. NOSIP ver. 1.0
 2. NORBÅS ver. 1.0
 3. NOSIP ver. 2.0
 4. Horisont 21
 5. Kulturnett 2001
 6. Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten 2001-2002
 7. Personvernkommisjonen (NOU 2009:1) 2007-2008
 8. Rettighetshåndtering og lisensiering av læremidler ved MOOC (vedlegg til NOU 2014:5) 2014

Deltagelse i programkomiteer

 1. NordData'91.
 2. InfoTech'92
 3. InfoTech'93
 4. Uninett'94
 5. Nordunett'98

Deltagelse i fagjuryer

 1. Den Gyldne Alfa 1998
 2. Sime Awards 1998
 3. Gulltaggen 1998
 4. NUUG-prisen 2002
 5. NUUG-prisen 2003

Se også listen over publikasjoner registrert i Cristin-databasen.

(Sist oppdatert: 2015-05-21)