Seminarer

Personvernkommisjonens åpne møter.

Int. konferanser & CFP.

Andre nettsteder i Norge med stoff om person­vern:

Dialog

[Personvernkommisjonens oppdrag avsluttet, og kommisjonen er ikke lenger i virksomhet. Det er derfor ikke lenger mulig å føre dialog med kommisjonen.]

Personvernkommisjonen hører gjerne fra publikum når det gjelder spørsmål og problem­stillinger knyttet til personvern. Du kan kontakte kommisjonens sekretariat ved å sende epost til pvk-sek@ifi.uio.no. Dersom vi mener problemstillingen er av allmenn interesse vil den bli lagt ut under denne websiden, eventuelt også med en med kommentar fra oss. Henvendelser fra publikum vil i så fall bli anonymisert før de legges ut.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Personvernkommisjonen ikke er noe forvaltnings­organ og kan ikke gå inn i konkrete saker eller i konkrete tvister og problemstillinger. Ønsker du å varsle om spesielle forhold, eller sende en bekymringsmelding i en bestemt sak, er vanligvis Datatilsynet den institusjonen som du skal ta kontakt med.

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse | Opphavsrett