Seminarer

Personvernkommisjonens åpne møter.

Int. konferanser & CFP.

Andre nettsteder i Norge med stoff om person­vern:

Dokumenter

På denne siden legger Personvernvernkommisjonen ut foredrag, avisinnlegg, lysbilder, innspill, utspill, delrapporter, betenkninger, og andre dokumenter som produseres av kommisjonens medlemmer, og av andre på oppdrag for kommisjonen. Signerte dokumenter er uttrykk for den enkelte forfatters personlige oppfatning. Denne deles ikke nødvendigvis av Personvernkommisjonen som sådan.

Andreas Galtung, 2008-10-13:
Nemnd for Internett. Om et mulig tvisteløsningsorgan for krenkelser på Internett (betenkning)
Personvernkommisjonen, 2008-10-09:
Medier og personvern (delrapport)
Gisle Hannemyr, 2008-10-06:
Du kan stoppe Storebror; (Aftenposten, 2008-10-06, morgen, del 2, s. 4)
Personvernkommisjonen, 2008-06-12:
Uttalelse om datalagringsdirektivet
Rune Fløisbonn, 2008-02-23:
Datalagring viktig for personvern; (Aftenposten, 2008-02-23, morgen, del 2, s. 5)
Line Coll & Kjellbjørg Lunde, 2008-01-29:
Vern privatlivet!; (Dagens Næringsliv, 2008-01-29, s. 3)
Kjellbjørg Lunde, 2007-12-07:
Kvifor ein personvernkommisjon?; (foredrag, Personvernkonferansen 2007)
Gisle Hannemyr, 2007-12-01:
Feil Nummerbruk; (Lov og Data #92, 4/2007, pdf)

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse | Opphavsrett