Seminarer

Personvernkommisjonens åpne møter.

Int. konferanser & CFP.

Andre nettsteder i Norge med stoff om person­vern:

Kontakt

Personvernkommisjonen var en tidsbegrenset arbeidsgruppe som ble opprettet av regjeringen i 2007, og som avsluttet sitt arbeide med overlevering av kommisjonens sluttrapport (NOU 2009:1) i januar 2009. Kommisjonens sekretariat er derfor ikke lenger i virksomhet. Vi vil imidlertid likevel svare på henvendelser fra publikum så langt vi har kapasitet til.

Skriftlige henvendelser (fotpost) kan sendes til:
Personvernkommisjonen
c/o Bodil Silset
Inst. for Privatrett
Universitetet i Oslo
Pb 6706 St. Olavs Plass
0130 Oslo
Sekretariatet:
Epost: pvk-sek@ifi.uio.no
Gisle Hannemyr, 22 85 24 32
(Vennligst se bort fra beskjed fra vårt spam-filter om at din epost holdes tilbake.)

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse | Opphavsrett