Seminarer

Personvernkommisjonens åpne møter.

Int. konferanser & CFP.

Andre nettsteder i Norge med stoff om person­vern:

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for behandlingen av personopplysninger og hvilke regler som gjelder for håndtering av henvendelser til nettstedet.

Det vil bli innhentet vanlig besøksstatistikk for nettstedet. Dette er statistikk som genereres automatisk over besøkendes IP-adresser, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt hvilken nettleser og hvilket operativ­system som benyttes. Statistikken gir vanligvis1 ikke informasjon som kan knyttes til den enkelte besøkende. Vi vil kun benytte overnevnte besøksstatistikk i forbindelse med drift og videreutvikling av nettsidene.

Vi vil alltid spørre deg på forhånd dersom vi innhenter personlige opplysninger som setter oss i stand til å kontakte deg for å tilby en tjeneste du selv har bedt om. Før du samtykker vil du bli informert om hva opplysningene skal brukes til, og hvem som vil få tilgang til dem.

Personvernkommisjonen har en egen epost-tjeneste der publikum kan sende inn personvern­spørsmål. Dersom vi mener problemstillingen er av allmenn interesse vil den bli offentliggjort, eventuelt også med en med kommentar fra oss. Henvendelser fra publikum vil i så fall bli anonymisert før de legges ut.

Dersom du sender oss epost vil din epost-adresse automatisk bli registrert slik at vi kan sende deg svar. Din epostadresse vil ikke bli utlevert til noen utenfor Person­vern­kommisjonens sekretariat, og vil ikke bli benyttet til andre formål enn til å sende deg svar på din henvendelse.

Informasjonskapsler (cookies) blir ikke brukt på nettstedet.

Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi behandler eventuelle personopp­lysninger du oppgir eller har oppgitt kan du henvende deg til webmaster gjennom e-postadressen pvk-sek@ifi.uio.no. Du kan benytte samme adresse for å be om at eventuelle personopplysninger endres, oppdateres eller slettes.


 

1. Dersom den besøkendes IP-adresse kobles med oppkoblingsdata fra den besøkendes nettleveran­dør kan imidlertid enkeltbesøkende identifiseres. Slike oppkoblingsdata er ikke tilgjengelig for oss. Både vår besøksstatistikk og netteleveradørens oppkoblingsdata kan imidlertid bli utlevert til politiet i samband med etterforskning. Politiet vil da kunne koble disse sammen og identifisere enkelt­besøkende.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på disse nettsidene er ment til å gi informasjon om, og å stimulere til debatt om, personvern.

Redaksjonen vil imidlertid under­streke at den følger en liberal redaksjonell praksis. Det er således lenket til andre personvern­relevante nettsteder i inn- og utland av varierende kvalitet og presisjonsnivå. Videre har redaksjonen i noen tilfelle valgt å la enkeltpersoner, NGOs og andre inter­es­segrupper få presentere ulike synspunkter på nettstedet, uten at redaksjonen nødvendigvis deler disse. Redaksjonen har ønsket å la et bredt spekter av meninger om person­vern og beslektede emner komme til orde. Verken redaksjonen eller Personvern­kommisjonen går nødvendigvis god for de oppfatninger som disse frem­setter, eller for de ytringer, produkter, firmaer, organisajoner og enkeltpersoner som det lenkes til fra nettstedet.

Redaksjonen vil til enhver tid forsøke å sikre at informasjon som presenteres som faktainformasjon er korrekt og oppdatert. Vi kan imidlertid ikke gi noen garanti for at slik informasjon ikke er utdatert, mangelfull, uriktig eller upresis.

Opphavsrett

Alle illustrasjoner, tekster og logoer på nettstedet er beskyttet av lov av opphavsrett. Med mindre noe annet er eksplisitt angitt, kan disse ikke kopieres, modifiseres, eller legges ut på andre internettsider uten samtykke fra de respektive rettighetshavere.

Enkelte tekster er i forståelse med deres respektive opphavsmenn publisert med en begrenset fribruks-lisens fra Creative Commons. Disse tekstene kan benyttes vederlagsfritt til informasjonsvirksomhet, opplæring og andre ikke-kommersielle formål. De tekster dette gjelder er eksplisitt merket med symbol fra organisasjonen «Creative Commons» med en lenke til en lisensside som eksplisitt opplyser om hvilke anvendelser som omfattes av fribruks-lisensen. Også slik ikke-kommersiell bruk fordrer imidlertid at opphavsmannen eller -kvinnen blir navngitt, slik god skikk tilsier, og at kilde oppgis med lenke tilbake til Personvernkommisjonens nettsted. Opphavsmannens eller -kvinnens navn vil framgå av verket. Som kildehenvisning skal «Personvernkommisjonen» benyttes. Bemerk at kommersiell bruk må klareres eksplisitt, også for tekster underlagt denne typen fribruks-lisens.

Kontakt | Personvernerklæring | Ansvarsfraskrivelse | Opphavsrett