INF1010 - Obligatoriske oppgaver

Frister våren 2012

Det kan bli endringer i tidspunktene

Hjelp med obligene---orakeltjeneste

Det blir orakler på INF1010-laben (Assembler) i en periode på 5 dager ca en uke før fristene. (I denne perioden blir det ikke øvingsgrupper, bortsett fra de gruppene som starter kl 08.15).

Er det mange i orakelkøen, vil studenter som har gruppetid på det aktuelle tidspunkt bli prioritert.

De som tror de kan komme til å trenge hjelp, må starte med obligene i god tid.

Hvordan levere

Vi bruker et studentutviklet innleveringssystem som heter Devilry. Klikk her[direkte til Devilry] for å gå direkte dit. NB! Ikke lever class-filer. Se forøvrig blogginnlegg for den enkelte oblig for andre krav til leveringen.