INF1010: Forkurs i Java våren 2014

Generell informasjon

Forkurset er laget for studenter som har tatt INF1100 og som skal ta INF1010. Målet med kurset er å gjøre overgangen til et nytt programmeringspråk lettere.

Kurset er åpent for alle interesserte og kan også følges som et repetisjonskurs for den som kan litt Java fra før, f.eks. studenter som har tatt INF1000. Det er ikke nøvendig å melde seg på kurset, bare å møte opp.

Har du bærbar PC (med Java installert), så ta den med.

Tid

6. - 8. januar 2014 kl 11.15 til 15.00

Sted

Institutt for informatikk i Kristen Nygaards og i Ole-Johan Dahls hus.
Forelesninger vil bli holdt i lille aud. i Kristen Nygaards hus (den gamle informatikkbygningen) som er rett overfor hovedinngangen til OJD.
Gruppetimer i Modula (2. etasje), Chill og Fortress (OJDs hus, termstuer i 3. etasje).

Forhåndslesning

De som ønsker å stille ekstra godt forberedt kan ta en titt på Oracles offisielle Java tutorials, spesielt Learning the Java language.

Program

Tid Mandag Tirsdag Onsdag
11.15 Intro
Typer
I/O
Klasser
Pekere
Strenger
Fil-I/O
Unntakshåndtering
12.15 If/else
Løkker
Funksjoner
Arrayer
Datastrukturer
13.15 Grupper Grupper Grupper
14.15 Grupper Grupper Grupper

Kursansvarlige

Tuva Kristine Thoresen (tuvakt@ifi.uio.no)
Andreas Færøvig Olsen (andrefol@ifi.uio.no)

Kursmateriale og oppgaver

Kurset vil være basert på materiale og opplegg utviklet tidligere år av bl.a. Lars Jahr Røine og Lars Storjord.

Underveis i oppgaveløsningen kan dere se på Lars Storjords kursmateriale fra tidligere år. Dette kan dere finne her. OBS: Vi kommer til å bruke Scanner for å ta imot input. Dette vil bli gjennomgått på forelesning. Dere kan se på et eksempel her.

Løsningsforslag

Det er laget løsningsforslag på noen utvalgte oppgaver. Løsningsforslagene er laget av Inthu Raveendran (inthura@student.matnat.uio.no).

Filer fra forelesning

Nyttige lenker

Java 7 API referanse
Offisielle Java kodekonvensjoner
Veiledning til bruk av Emacs