Hjemmesiden til Joakim Hjertås

Her finner du litt informasjon om meg og hva jeg driver med. Ta gjerne kontakt med meg på e-mail joakimh<at>ifi.uio.no (bytt ut <at> med @).

Innhold

Om meg

Jeg ble født på slutten av sytti-tallet og har nå altså godt og vel passert tredve, dog enda en stund til jeg er førti! Oppveksten min tilbragte jeg i Hamar-området. Etter tre år med studier i Grimstad flyttet jeg til Oslo for masterstudier ved Universitetet i Oslo.

Etter fullførte studier begynte jeg som konsulent i teknologiavdelingen til Bekk Consulting AS. Der begynte jeg som systemutvikler, og ble fort interessert i teamledelse/teknisk prosjektledelse/prosjektledelse og takket være gode kolleger og kunder som stolte og satset på meg fikk jeg spennende, krevende, morsomme og utfordrende roller i forskjellige prosjekter. Utrolig lærerikt! Jeg ble seniorkonsulent i 2008, byttet til avdelingen for operasjonelle tjenester for å ha fullt fokus på prosjektledelse i 2010, og ble manager sommeren 2011. Fra 2006 til 2011 arbeidet jeg på prosjekter i banksektoren, med hovedfokus på videreutvikling av selvbetjeningsfunksjonalitet (nettbank).

Både kona og jeg kommer fra Hamar og når jeg fikk tilbud om å bli prosjektleder i Norsk Tipping den nest siste dagen i juni 2011 var det en veldig spennende mulighet. Selv om det var trist å slutte i BEKK fra spennende prosjekter og gode kolleger -- viser det seg at det finnes både spennende prosjekter og gode kolleger også i Norsk Tipping :-)

Nå har det allerede blitt seks år hos Norsk Tipping, jeg har deltatt i og ledet mange spennende prosjekter. Fremdeles gjerne med en god link mot IT og IT-utvikling, godt ispedd endringsledelse og prosessforbedring (gjerne i retning av mer smidig og lean). Fra i år kan jeg også med stolthet titulere meg som senior prosjektleder.

Etter tre år i Grimstad og åtte år i Oslo, er vi nå tilbake i Hamar, har stasjonsvogn, hus på Bondesvea og verdens beste krabat på fire år.

Bilde av meg fra juni 2005:
Bilde av Joakim

Ta gjerne en titt på min profil på LinkedIn -- kjenner du meg så kan vi jo bli kontakter også :)
View Joakim Hjertås' profile on LinkedIn

Studier

Jeg begynte min studietid ved Høgskolen i Agder (nå Universitetet i Agder), Studiested Grimstad og oppnådde etter tre års studier graden Bachelor i Ingeniørfag, Datateknikk (det som tidligere het Høgskoleingeniør i Datateknikk). Det siste studieåret mitt der var jeg studentrepresentant i studienemnd for datastudier. De to siste årene (altså alle bortsett fra det første :) jobbet jeg som studentassistent. Jeg var studentassistent i en del forskjellige fag; Algoritmer og datastrukturer, Grafisk databehandling, Programmering grunnkurs 1, Programmering grunnkurs 2 og Programmering grunnkurs (sistnevnte er de to foregående kursene slått sammen).

Etter tre år i Grimstad flyttet jeg til Oslo og begynte å studere ved Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk. og oppnådde etter to års studier graden Master i Informatikk. Jeg skrev masteroppgave ved forskningsgruppen Presis Modellering og Analyse innenfor temaet sikkerhet og sårbarhet.

Bachelor i Ingeniørfag - Datateknikk, Høgskolen i Agder

Disse fagene inngår i min bachelorgrad: (se eventuelt dokumentet Fagbeskrivelser for fag tatt ved Høgskolen i Agder hvor jeg har samlet alle fagbeskrivelsene)

Karaktersnitt i Bachelor-graden er 1.38.

I Grimstad tok jeg også dette faget som ikke inngår i Bachelor-graden:

Karakter oppnådd i dette faget er 1.7.

Se gjerne HiAs studiehåndboksider for ytterligere informasjon.

Master i Informatikk, Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk

Ta gjerne en titt på oversikt over emner ved Universitetet i Oslo, oversikt over emner ved Institutt for Informatikk og oversikt over emner ved Universitetsstudiene på Kjeller for oversikt over emner og på websidene for studieprogrammet Master i Informatikk for informasjon om studieprogrammet.

Masteremner

De første tre semestrene av mitt mastergradsstudium (høsten 2003, våren 2004 og høsten 2004) tok jeg følgende emner (alle på masternivå):

Karakterer oppnådd er 4 A-er, 2 B-er, 2 C-er og en Bestått.

Masteroppgave

Vårsemesteret 2005 skrev jeg masteroppgave i samarbeid med Henrik Dæhli for forskningsgruppen Presis Modellering og Analyse (PMA) hvor Einar Broch Johnsen og Olaf Owe var våre veiledere. Oppgavens tema er sikkerhet og sårbarhet og tittelen på oppgaven er «En Maude-modell for sikker asynkron kommunikasjon i π-kalkylen». Frist for innlevering av oppgaven var 23. mai 2005 og vi presenterte oppgaven 23. juni 2005. Vi oppnådde karakteren A.

Sammendrag av masteroppgaven (fra masteroppgaven)

Vi kombinerer to varianter av π-kalkylen, asynkron π-kalkyle og anvendt π-kalkyle («applied π-calculus»), til en ny kalkyle: anvendt asynkron π-kalkyle. Kalkylen modellerer asynkron kommunikasjon og tillater bruk av funksjoner, som er en naturlig måte å modellere sikkerhetsmekanismer på. Vårt fokus i denne oppgaven er modellering av asynkron sikker kommunikasjon, dog er kalkylen generell og ikke begrenset til dette.

Maude er et deklarativt programmeringsspråk basert på matematisk teori for omskrivningslogikk. Ligninger og omskrivningsregler benyttes for å spesifisere henholdsvis likheter og mulige omskrivninger mellom termer. Termer kan benyttes for å modellere tilstander i systemer og omskrivningsregler beskriver da mulige transisjoner fra en tilstand til en annen. Maude-systemet er et kraftig verktøy for å utføre omskrivninger og søk i slike spesifikasjoner.

Vi utvider en Maude-modell for asynkron π-kalkyle til å bli en modell av anvendt asynkron π-kalkyle. Med denne modellen kan Maude brukes som et verktøy for analyse i anvendt asynkron π-kalkyle og vi ser på flere eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Oppgaven gir en grundig innføring i π-kalkylen og de to variantene vi kombinerer. Videre gis en introduksjon av Maude og begreper innen sikkerhet. Dette gir grunnlag for å resonnere rundt sikkerhet i spesifikasjoner i vår modell.

BibTeX for vår masteroppgave
@MastersThesis{daehli_hjertaas,
  author = "Henrik Dæhli and Joakim Hjertås",
  address = "Oslo, Norge",
  title = "En Maude-modell for sikker asynkron kommunikasjon i $\pi$-kalkylen",
  year = 2005,
  month = jun,
  school = "Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk"
}

Sertifiseringer

Jeg har tre sertifiseringer fra Sun innenfor Java-utvikling, en sertifisering innenfor Scrum fra ScrumAlliance og en PRINCE2-sertifisering.

Java-sertifiseringer

Ta en titt på Suns side om sertifiseringer for mer informasjon om disse og andre Sun-sertifiseringer.

Den første sertifiseringen (SCJP) er en grunnleggende sertifisering som omhandler språket Java, mens de to andre omhandler utvikling av webkomponenter og web services med bruk av Java 2 Enterprise Edition (J2EE).

Scrum-sertifisering

Jeg er Certified ScrumMaster på bakgrunn av kurs tatt i Marbella, Spania i januar 2008 med Kenny Rubin som instruktør.

PRINCE2-sertifisering

Jeg er PRINCE2 foundation-sertifisert på bakgrunn av kurs og sertifiseringstest gjennomført ved Holte Consulting oktober 2014.

SAFe-sertifiseringer

Jeg har sertifisert meg to ganger i SAFe-rammeverket (Scaled Agile Framework) med utgangspunkt i kurset «Leading SAFe» og etterfølgende sertifisering «SAFe Agilist» (SA). Først i desember 2015 for versjon 3.0, og i april/mai 2016 for versjon 4.0.

Kurs

Dokumenter

Her ligger noen dokumenter som kanskje kan være av interesse.


Valid XHTML 1.0!