Metallsilhuett

Ronny A. Nilsen
NMF

Det første metallsilhuettstevnet i Norge ble holdt i 1978 på Løvenskioldbanen og Norges Metallsilhuettforbund ble stiftet i 1981. Den internasjonale organisasjonen heter IMSSU (International Metallic Silhouette Shooting Union) og AETSM (Association Europeenne de Tir sur Silhouettes Metalliques) heter den Europeiske organisasjonen under IMSSU som Norge ligger under.

Metallsilhuettens start

Skyteformen "silhuetas metallicas" eller metallsilhuett som vi kaller det, har sitt opphav i Mexico omkring 1914 når Pancho Villa og hans "revolusjonære" herjet som verst bland ranchene i den nordre delstaten Chikupehua.

Pancho Villa

Ved ett tilfelle, etter å ha kommet unna soldatene som forfulgte de, søkte bandittene tilflukt på en rik gård i nord og tilbrakte to uker der. De festet ganske heftig, og ved en anledning oppsto det en diskusjon mellom to av Villas menn om hvem som var den beste skytteren. Det så ut til at diskusjonen skulle ende med en duell, noe som ikke var så uvanlig, da gruppelederen Juan Martinez besluttet at diskusjonen skulle avgjøres med to okser istedenfor.

Oksene ble bundet ved et tre på en passende avstand og konkuransen kunne starte. Skytterne skjøt etter tur inntil en av dem klarte å avlive sin okse og ble utropt til vinner. Historien sier ikke noe om hvem som vant og hvor mange skudd som ble avfyrt, men ideen grep raskt om seg, og snart samlet man inn kyllinger, kalkuner, griser, geiter og får som fikk tjenestegjøre som blinker. En ny skyteform hadde startet, selv om Villa og hans menn ikke var klar over det på det tidspunktet.

Overgangen til metallfigurer

Etter revolusjonen ble det skutt på levende dyr på ulike avstander i forbindelse med større fiestaer i Mexico helt frem til et stykke ut på 1950-tallet. Fra 1940-tallet ble dette arrangert som halveis kommersielle konkuranser hvor det ble veddet om store pengesummer, men etter noen år døde denne konkurranseformen ut fordi det ble jukset for å vinne veddemål og penger. Motstand fra dyrevernsaktivister var nok også en medvirkende årsak, men den viktigste grunnen til at man gikk over til metall figurer var at man ikke kunne jukse lenger. Enten ramlet figuren, eller så ramlet den ikke.

Don Gonzalo Aguilar avholder den første konkuransen i Mexico City i 1948 der det skytes på stålfigurer, og i 1952 organiserte han "Silhuetas Metallicas Nationales" i Mexico City, fire år etter den første uformelle konkuransen, og den moderne metallsilhuetten var født.

Veksten videre

Etter hvert som stålfigurene tok over, og skytingen kom over i mer organiserte former, vandret sporten over grensen til USA i 1950-årene. I 1967 avholdes den første metallsilhuett konkuransen i Arizona, og Roy Dunlap formaliserer regelverket til metallsilhuett.

Figurene fikk form av kylling, villsvin, kalkun og fjellbukk, og ble satt på avstander fra 50 til 200 meter. Bukken på 200 meter veier mellom 25 og 30 kilo. Etterhvert kom finkalibrene inn i konkuransen, og dyrene ble laget mindre og ble satt på halve avstanden.

Elgin Gates

På 1970 og 1980 tallet utvikler Elgin Gates metallsilhuett med håndvåpen til å bli en meget populær skyteform. Han dannet i 1976 IHMSA (International Handgun Metallic Silhouette Association). Sporten har etter hvert spredt seg til Europa, Afrika, Australia og New Zealand. Til Norge kom Metallsilhuetten i 1978, da det første stevnet ble arrangert på Løvenskioldbanen i Oslo.

Dagens metallsilhuett

I dag er det to hovedorganisasjoner som organiserer Metallsilhuett på vår klode. IMSSU (International Metallic Silhouette Shooting Union) hvor Europa og dermed Norge er organisert, og IHMSA (International Handgun Metallic Silhouette Association), som har hovedsete i USA. Norges Metallsilhuettforbund har frem til i 1992 fulgt IHMSA sitt regelverk. IMSSU, hvor vi i dag er organisert, er oppdelt i hver sin verdensdel. AETSM (Association Europeenne de Tir sur Silhouettes Metalliques) heter den Europeiske organisasjonen som Norge ligger under. IMSSU ble grunnlagt november 1992 på et møte i Paris, og det første verdensmesterskapet ble holdt i juli 1994 i Grasse i Frankrike.

Det skytes med håndvåpen og rifle. Metallsilhuettskyting med håndvåpen deles inn i tre kategorier: Grovpistol, finpistol og fieldpistol.

Creedmore stilling.

Det skytes 40 skudd i konkuransen i femskuddserier av to minutter; 10 skudd på hvert hold. Dyrene må skytes ned av fundamentet for å få registrert treff. Skytestillingen er fri, det vil i praksis si liggende skyting, men uten at våpenet berører bakken og uten kunstige støtter. Den mest anvendte skytestilling er såkalt Creedmore stilling. Det vil si at en ligger på ryggen med bena trukket opp og inn mot baken. Den handa som ikke holder pistolen brukes til støtte for hodet. Våpenet støttes mot leggen mens handa som holder våpenet hviler mot låret og albuen hviler på bakken.

Figurene variere i størrelse med de forskjellige kategoriene. Vanligvis skjæres figurene ut av ca. 10 mm stålplater. Materialkvaliteten som er spesifisert er T 1 kvalitet (tilsvarende ARQ 380) eller liknende. Dette er påbudt på første hold (50 m kylling) for Grovpistol, og påbudt på alle fire hold for Fieldpistol. Ved kaliber .22 benyttes det bløtere stålkvaliteter.

Regler for metallsilhuett

Under er et utdrag av reglene for metallsilhuett som omfatter skyting med pistol og revolver. Hele reglementet finnes på hjemmesidene til NMF og er laget av Børre Olsen.

Metallsilhuett i Bærum PK

Bukkehodet

Bærum Pistolklubb hadde tidligere en aktiv metallsilhuettgruppe. Vi arrangerte sogar historiens første europamesterskap i 1986 på Løvenskioldbanen. Etterhvert som treningsmulighetene ble mindre og det var vanskelig å få arrangert egne stevner, ble gruppen oppløst i 1989, men det gjøres nå et forsøk på å gjenoppta aktiviteten i klubben og vi har nå en gruppe som har vært tilsluttet NMF siden 2001.

Medlemskap i NMF går gjennom egen klubb og koster 250,- pr. år. Bærum Pistolklubb er medlem i NMF, så ta kontakt med styret eller send en mail til for innmelding i NMF eller spørsmål om metallsilhuett i BPK. Kontingenten på 250,- til NMF kommer i tillegg til den ordinære kontingenten til BPK og blir fra 2003 krevd inn av NMF sentralt. Av de 250,- blir 100,- tilbakeført til klubben for lokale aktiviteter.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.