Norges Skytterforbund

Ronny A. Nilsen
NSF

Sportsskyting med pistol gjennom Norges Skytterforbund (NSF) er organisert som en av fire skytegrener. Disse skytegrene er pistol, viltmål, lerdue og rifle. Ved siden av rifle er pistolskyting den mest utbredte av sportsskytegrenene i Norge. Norges Skytterforbund er internasjonalt tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), tidligere UIT. Norges Skytterforbund ble etablert i 1946, men Norge som land har vært ISSF medlem siden 1923.

Norges Skytterforbund er det største forbundet i Norge som har pistolskyting på programmet, med ca. 30.000 medlemmer som skyter pistol.

Historikk

Skyting mot skive er en idrett med svært lange tradisjoner i Norge. Bergenserne var først ute med å organisere skytesporten her i landet. Det Bergenske Skydeselskap ble stiftet i 1769. I Oslo ble Kristian Augusts Venner først stiftet i 1810.

I 1861 ble forgjengeren til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité stiftet, nemlig Centralforeningen for Utbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug, stiftet. Det er viktig å legge merke til at skyting er en av de idrettene som først ble organisert og kom med i den organiserte idretten i Norge.

De første miniatyrskytterlagene ble stiftet allerede før år 1900. De ble svært ofte kalt salong-skytterlag etter den våpentypen de brukte, nemlig salonggeværer. Oslo Sportskyttere ble stiftet i 1912 og tok seg av de skytterne som drev med lerdue, hjorteskyting og pistolskyting. I begynnelsen var det også dette laget som organiserte den internasjonale deltagelsen i disse grenene. Den internasjonale deltagelsen på riflesiden ble organisert av Det frivillige skyttervesen DFS.

I 1923 ble det stilt krav om at de nasjonale forbund som ville delta i internasjonale mesterskap måtte være medlem av den Internasjonale Skytterunion (ISU/UIT). Et slikt medlemskap var vanskelig for DFS, da de fant at dette lå på siden av deres formål. Det ble derfor opprettet en ny organisasjon for å arbeide med norsk representasjon i internasjonale mesterskap. Den nye organisasjonen fikk navnet Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion, NAIS, og ble stiftet i 1925.

Etter hvert ble det flere lag som utelukkende hadde lerdue, hjorteskyting og pistolskyting på programmet. Dette resulterte i at Norges Sportskytterforbund ble stiftet i 1925. Miniatyrskytterlagene sluttet seg i 1929 sammen til Norges Miniatyrskytterforbund. Denne organisasjonens arbeid var rent nasjonalt og hadde ingen representasjon utenlands.

I 1946 ble det nåværende Norges Skytterforbund stiftet ved en sammenslåing av de nevnte organisasjonene NAIS, miniatyrskytterforbundet, sportskytterforbundet og Skyteutvalget i Arbeidernes Idrettsforbund. Etter denne reorganiseringen dekker Norges Skytterforbund alle de skytegrener hvor det kjempes om internasjonale mesterskap og titler innen rifle, pistol, lerdue og viltmål..

Nasjonalt er forbundet tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Internasjonalt er Norges Skytterforbund tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), den Europeiske Skytterkonfederation (ESC) og Nordisk Skytter Region.

Formål

Norges Skytterforbunds formål og oppgaver er:

  1. som sentralorganisasjon og særforbund for skyting å organisere og lede arbeidet for skytingens fremme
  2. å arbeide for hensiktsmessige regler for de enkelte skytegrener, så vel nasjonalt som internasjonalt
  3. å representere norsk skyting internasjonalt og være bindeledd mellom innenlandske og utenlandske skytterorganisasjoner, samt å formidle eller arrangere konkurranser med utenlandske organisasjoner
  4. å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller, imøtekommes.

Dette er §1 i Norges Skytterforbunds lov.

Skyteøvelser med pistol i NSF

Grovt sett kan vi si at skyting i NSF er delt inn i to ulike skyuteformer. En del er felt skyting som foregår ute i "feltenn", og den andre delen er baneskyting, som forgåre både på innedørs og utendørs baner. Skyteformene er beskrevet på linkene under:

Reglement

Her er mesteparten av reglementene til Norges Skytterforbund etter oversettelse og endringer pr. 2005.

ISSF

Her et de viktigste regele for ISSF skyteprogrammene som omfatter pistolskyting. Alle skrevet på engelsk og er på PDF-format.

Diverse

NSF i Bærum PK

Medlemskap i NSF går gjennom egen klubb og koster 125,- pr. år. Bærum Pistolklubb er tilsluttet NSF og kontingenten på 125,- til NSF og 50,- til Akershus skytterkrets er inkludert i den ordinære medlemskontingenten til klubben. Det betyr at alle medlemmer i BPK automatisk er tilsluttet NSF og betaler disse kontingenten.

NSF aktivitetene i Bærum pistolklubb er delt inn i tre grupper, felt, ISSF baneskyting og luftpistol. Se den enkelte gruppes treningssider for mer informasjon.


PDF-Dokumenter

For å sikre riktig gjengivelse av dokumenter benytter vi PDF-format.

Dette gjør at du som leser er sikker på at alt blir riktig gjengitt. Du kan selv skrive ut ditt eget eksemplar av dokumentene, med layout slik det var tenkt fra BPK. I tillegg har du muligheten til å søke i dokumentet etter ting av interesse.

PDF åpnes i et gratis program som heter Adobe Acrobat. Skulle du ha problemer med å lese PDF-dokumentet, kan du hente en ny versjon av Adobe Acrobat Reader ved å klikke på Adobe-ikonet:

.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.