Norges Svartkruttunion

Ronny A. Nilsen
NSU

Norges Svartkruttunion (NSU) ble stiftet i 1983, med det formål å samordne og ivareta svartkruttskytternes interesser og være et nasjonalt og internasjonalt kontaktorgan. 1993 ble Norsk Svartkruttunion godkjent som forbund av JD. NSU er tilknyttet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) og Muzzle Loaders Associations Scandinavian Committee (MLASC). MLAIC ble stiftet i 1971.

Det skytes etter MLAICs reglement på de organiserte stevnene. Det arrangeres norgesmesterskap i skive og langhold hvert år, og i tillegg stilles det landslag til verdensmesterskap og europamesterskap. NSU har ca. 1000 medlemmer.

NSUs medlemsblad Muskedunderen kommer ut fire ganger i året. I dette bladet skriver medlemmene artikler om våpenhistorie, og i tillegg til informasjon fra forbundet, innbydelser til stevner og annen relevant forbundsinformasjon. Muskedunderen tar gjerne imot bidrag, også fra ikke-medlemmer.

Formål NSU

Som sentralorganisasjon for skyting med svartkruttvåpen organisere og lede arbeidet for svartkruttskytingens fremme.

Ta vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster og samle de interesserte til sosiale sammenkomster.

Standardisere skyteprogram og våpenklasser på nasjonalt plan og fremme konkurranseskyting med svartkruttvåpen etter MLAICs regelverk og ånd.

Representere norsk skyting med svartkruttvåpen internasjonalt samt være bindeledd og kontaktorgan for MLAIC og andre internasjonale organisasjoner.

Svartkruttskyting

Svarkruttskyting

Svartkruttskyting er en idrettsgren i fremgang både i Norge og over hele verden ellers. Presisjonen er meget bra i de fleste svartkruttvåpen, men det kan ta lang tid å komme frem til en riktig ladning, med rett kule. Ofte kan svarkruttvåpen være like presise som moderne våpen som bruker røyksvakt krutt.

Svartkruttvåpen har heller ikke den voldsomme rekylen man skulle tro når man ser all røyken og flammene som kommer når man skyter. Å skyte med svartkruttvåpen er gøy.

Svartkruttets opprinnelse

Kruttet man bruker er altså svartkrutt, som er en mekanisk blanding av ca. 15% svovel, 10% trekull og 75% salpeter. Svartkruttets nøyaktige opprinnelse er ikke kjent, men svartkruttets sammensetning var kjent i Kina på 1000-tallet. Hvordan kunnskapen kom til Europa er ukjent, men det er mulig at den ble kjent gjennom handel med arabere, eller at Marco Polo tok oppskriften med seg hjem fra sin berømte reise til Kina i 1271-91.

En annen mulighet er at svartkruttet ble gjenoppfunnet i Europa. I en slik sammenheng kan navn som Roger Backon og Berthold Schwarz nevnes. Sistnevnt var en munk i Freiburg i Tyskland, og det etter ham svartkrutt eller "Schwarzpulver" er blitt oppkalt. Ikke etter fargen på pulveret eller alt klinet det lager når man skyter med det. Andre kilder indikerer at Backon fikk oppskriften på svartkrutt fra Kina i 1247.

Kineserene brukte svartkrutt til fyrverkeri, men på et eller annet tidpunkt oppdaget noen at man kunne skyte prosjektiler ved å bruke et rør der den ene enden var tett, og dermed var utviklingen av skytevåpen i gang. Nøyaktig når slike skytevåpen ble oppfunnet vet man ikke sikkert, men man vet at det fantes skytevåpen i Europa tidlig på 1300-tallet, og på midten av 1300-tallet var de ganske vanlige i Europa. Det tidligste kjente bilde av et kruttdrevet skytevåpen er en tegning av et våpen laget for Kong Edward den 3. i England i 1326.

Svartkruttvåpen

Svartkruttpistoler
Enkeltskuddspistoler hører til de eldste våpnene som ble laget. Pistoler med luntelås eller flintlås er ganske krevende å skyte med da det tar en hvis tid fra man trekker i avtrekkeren til kruttet er antent og kula skutt ut.

Perkusjonsrevolvere
Perkusjonsrevolvere er vel den typen håndvåpen det skytes mest med når det gjelder svartkrutt i Norge og NSU. Den største klassen er Mariette, der man skyter med moderne replika av de gamle revolverene.

Patronrevolvere
Enhetspatronen ble oppfunnet mot slutten av svartkruttets glansdager like før det moderne røyksvake kruttet ble oppfunnet.

Skyteprogram

13 skudd

13 skudd

I konkurranse skytes det 13 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven på 25 meter. Man har 30 minutter til rådighet som skal brukes til både lading og skyting. Det lades 3 ganger i løpet av en konkuranse, enten med 5-5-3 eller 6-6-1 kuler. Hver skytter får tildelt 2 skiver, og det skal skytes henholdsvis 6 skudd og 7 skudd i skivene. Det er valgfritt hvilken skive som skal ha 7 skudd.

Skytestillingen er stående med en hånd etter reglene for skyting i ISSF.

Man kan skyte et "pusseskudd" såfremt man opplyser standplassleder om dette og han ser at skuddet går i vollen. Alle pusseskudd og avfyring av perkusjonshetter mm. må utføres innenfor de 30 minuttene man har til rådighet.

Funksjoneringsfeil må rettes av den enkelte skytter innenfor de 30 minuttene man har til rådighet. Det vil ikke bli gitt tilegg i tiden for reprasjon av våpen, og det er heller ikke lov å bytte til et annet våpen.

De beste 10 skuddene teller. Halve diameteren på kulehullet skal være innenfor skillelinjen for å oppnå beste verdi. Hvis en skytter har mer enn 7 skudd i den ene skiven så skal det/de beste skuddene strykes.

Ved poenglikhet rangeres det etter hvor mange 10ere, 9ere osv. den enkelte skyttere har. Hvis det fortsatt står likt vil den som har poenggivende skudd lengst fra sentrum av blinken tape.

Felt

Det skytes også feltpistol med svartkruttvåpen. Dette skytes med patron- og perkusjons-revolvere og man skyter da 6 standplasser á 6 skudd, totalt 36 skudd. Skyteprogrammet er omtrent som for vanlig feltpistol i NSF, men skytetidene er selvsagt lenger.

Svartkruttklasser

Svartkrutt skytes med både lange (gevær) og korte (pistol/revolver) våpen. Her er noen av de vanligste våpenklassene det konkureres i med håndvåpen. Alle våpnene har faste sikter slik de var på de originale våpnene, dette gjelder også moderne replika våpen.

5 Cominazzo

Glattboret enkeltskudd flint- eller luntelås-pistol. Klassen er oppkalt etter en berømt familie fra Gardone Val Trompia i Italia som laget våpen på 1700 og 1800 tallet.

Skyteprogram

 1. Våpen: Fri enkeltskudd glattløpet flintlås eller original luntelås
 2. Sikter: Tidsriktige
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: Stående
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Wogdon

6 Kuchenreuter

Riflet enkeltskudd perkusjonspistol. Klassen er oppkalt etter en berømt familie fra Regensburg, som har laget flott pistoler fra 1626 og frem til i dag.

Skyteprogram

 1. Våpen: Fri enkeltskudd riflet perkusjonspistol, fritt kaliber
 2. Sikter: 1800-talls tidsriktige sikter
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: Stående
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Boutet

7 Colt

Original perkusjonsrevolver. Klassen er oppkalt etter Samuel Colt som var den første til å masseprodusere perkusjonsrevolver.

Skyteprogram

 1. Våpen: Fri original perkusjonsrevolver
 2. Sikter: Tidsriktige. Høyden på framsiktet er fri, men profilen må være i original stil
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: Stående
 5. Avstand: 25 meter

Ingen lagskyting

12 Mariette

Replika perkusjonsrevolver. Klassen er oppkalt etter en kjent belgisk børsmaker som laget pepperbox pistoler.

Skyteprogram

 1. Våpen: Fri replika perkusjonsrevolver
 2. Sikter: Tidsriktige. Høyden på framsiktet er fri, men profilen må være i original stil
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: Stående
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Peterlongo

28 Tanzutzu

Glattboret enkeltskudd luntelås-pistol av japansk type. Klassen er gitt navn fra det japanske ordet tanzutzu som betyr kort våpen.

Skyteprogram

 1. Våpen: Fri glattløpet luntelåspistol
 2. Sikter: Tidsriktige med profil i original stil.
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: Stående
 5. Avstand: 25 meter

Ingen lagskyting

Smith&Wesson

Patron revolver.

Skyteprogram

 1. Våpen: Fri patronrevolver, ikke spiralfjær
 2. Sikter: Tidsriktige. Høyden på framsiktet er fri, men profilen må være i original stil
 3. Skive: ISSF 50 meter pistolskive
 4. Skytestilling: Stående
 5. Avstand: 25 meter

Lagskytingen kalles Smith and Wesson lag.

Reglement

Utskriftsvennlig PDF utgave av reglementet fra MLAIC for svartkruttskyting på engelsk finner du her.

Svartkrutt i Bærum PK

Medlemskap i NSU går gjennom egen klubb og koster 120,- pr. år. Bærum Pistolklubb er tilsluttet Norges Svartkruttunion, og medlemmer i BPK som ønsker å melde seg inn i NSU kan ta kontakt med styret eller sen en e-post til for nærmere informasjon. Kontingenten på 120,- til NSU kommer i tillegg til den ordinære kontingenten til BPK.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.