Scandinavian Western Shooters

Ronny A. Nilsen
SWS

Scandinavian Western Shooters (SWS) er en skandinavisk sammenslutning med oppgave i å promotere westernskyting som en seriøs skytesport og bidra til at grunnlaget for å eie, inneha og bruke skytevåpen innenfor samfunnsmessige forsvarlige former blir opprettholdt.

10.7.2000 ble SWS godkjent som eget forbund av JD.

Westernskyting

SWS har som oppgave og målsetting å etablere og øke kunnskap om og bruk av skytevåpen (herunder kopi av) fra 1800-tallets USA i en atmosfære der enkeltmennesker og familier kan utøve dette som en skytesport og rekreasjonsaktivitet på en trygg og sikker måte. I rammen av dette skal utøverne få utfolde seg i en sportsånd og i et fellesskap med røtter i både fakta og fantasi rundt tidsepoken "Det Gamle Vesten". Herunder inngår også bruk av kostymer, alias (psevdonymer) og skyteprogram som blir praktisert av organisasjoner som Single Action Shooting Society, Western Action Shootists Association og National Congress of Old West Shootists.

SWS skal i tillegg også favne skandinavisk kultur og våpenhistorie fra 1800-tallet, da dette også ble en integrert del i de amerikanske innvandrermiljøene.

Westernskyting er en skytegren der deltakerne konkurrerer med våpen mest kjent som de som ble brukt til å "temme det gamle vesten"; Single Action revolvere, lever action rifler og dobbeltløpete S.b.S., pumpe- (før 1899) eller lever action hagler. Skytescenariene er konstruert og inspirert fra det gamle vesten. Autentiske kostymer, våpen og fargerike skytescenarier, gjør denne sporten til en underholdende konkurranse både for deltakere og tilskuere.

Et eksemplel på en skyteoppgave i westernskyting kan f.eks. være "Trøbbel i Tombstone".

I hovedmatchene konkurreres det på tid fra startsignal til siste skudd er avfyrt. Skytter blir registrert med total forbrukt tid med tillegg for antall bom og prosedyrefeil. Det konkurreres i flere klasser, avhengig av revolvertype og krutt-type. I tillegg konkurreres det i sidede matcher med lommepistoler (bl.a. derringere) og rifler.

Westernskyting i Bærum PK

Medlemsakp i SWS går gjennom egen klubb som må søke om medlemskap i SWS. Bærum Pistolklubb er ikke tilsluttet SWS, så hvis dette er noe du vil prøve så må du for tiden ta kontakt med en annen klubb, eller ta jobben med å starte en gruppe for westernskyting i Bærum PK.


SISTE PÅ SWS NETT

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.