Bilder fra BPK

Feltstevne april 2005

Bilder fra BPKs feltstevne 10. april 2005.

Dugnad 2004

Bilder av klubbhuset og den nye banen utenfor klubbhuset på Løvenskioldbanen under dugnaden 22. mai 2004.

Ny bane

Bilder fra byggingen av den nye banen utenfor klubbhuset.

Løvenskiold

Bilder fra klubbhuset og banen utenfor klubbhuset på Løvenskioldbanen slik det så ut i 1999.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.