Klubbhuset

Klubbhuset er oppvarmet i helgene og hvis du ønsker egen adgangsnøkkel, må du betale 200,- i depositum for denne. Henvendelse til leder Tove Helvik.

Du må ha bomnøkkel for å komme inn pistolbanene - selv om bommen står åpen når du kommer, kan den være låst når du skal hjem. Bomnøkkel koster 200,- kr. Henvendelse til leder Tove Helvik.

Nøkkel til skiverammer og skiveboden ved Klubbhuset kan også kjøpes hos leder Tove Helvik for kr. 50,-.

Klubbhusreglement

  1. Den som låser opp hytta er ansvarlig for at hytta blir låst før den forlates.
  2. Dersom den som låser opp hytta må forlate den før den er tom, skal vedkommende sørge for at en annen med nøkkel overtar ansvaret for låsingen.
  3. Hytta skal alltid ryddes etter bruk - askebeger skal tømmes, bord ryddes og stoler settes på sine respektive plasser. Søppel skal bæres ut. Brannfarlig avfall skal legges i søppelfrobrenner.
  4. Alle medlemmene av klubben har et samlet ansvar for hytta, og skal melde fra til styret dersom det oppdages feil eller mangler på hus eller inventar.
  5. Alle medlemmene av klubben har likt ansvar for å påtale feilaktig bruk av hytta.
  6. Når bruken av hytta medfører skitne gulver er det brukerne som selv skal vaske.
  7. Skittent dekketøy etter bespisning, kaffedrikking m.v. skal alltid vaskes og ryddes på plass i skapene.
  8. Panelovner og annet elektrisk utstyr, som ikke er automatisk regulert, skal alltid slåes av når hytta forlates. Vinduene skal lukkes forsvarlig.
  9. Toalettet skal alltid forlates i rengjort stand - hver enkelt brukers ansvar.
  10. Endringer i dette første reglementet vil bli utarbeidet når vi vinner erfaring med bruken av hytta.

Styret i Bærum Pistolklubb
Juli 1992.

Kart

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.