Statutter for klubbmesterskapene

BPK

Disse sidene inneholder statuttene for de ulike klubbmesterskap og klubbkonkurranser som skytes i Bærum Pistolklubb.

Klubbmesterskap og klubbkonkurranser arrangeres kun på de oppsatte datoer og klokkeslett. Klubben ved styret kan flytte disse hvis det er teknisk umulig å få de gjennomført (defekte baner, værforhold som går på sikkethet osv.). I disse tillfeller skal ny dato/klokkeslett opplyses i god tid på klubbens nettsider og ved oppslag på skytebanene.

Medlemmer som skyter for andre klubber i åpne stevner skal ikke registreres i resultatene for klubbmesterkapene. Men de kan delta i skytingen som en vanlig trening.

Statutter for klubbmesterskap
Statutter for klubbmesterskapene i Bærum Pistolklubb.
Statutter for klubbkonkurranser
Statutter for klubbkonkurranser i Bærum Pistolklubb.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.