Medlemskap i Bærum Pistolklubb

Skyttere

Bærum Pistolklubb er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Skytterforbund. Norges Skytterforbund er tilsluttet International Shooting Sport Federation. Bærum Pistolklubb hører hjemme i Akershus skytterkrets men har også mange medlemmer fra Oslo. Klubben har en svartkruttgruppe som er tilsluttet Norges Svartkruttunion, og en gruppe som er tilknyttet Norges Metallsilhuettforbund. Bærum Pistolklubb er for tiden ikke tilsluttet SWS og NFPS.

Bærum Pistolklubb ble stiftet i 1982 og har ca. 450 medlemmer. Klubben har aktiviteter innen svartkrutt-, felt-, luft-, ISSF- og metallsilhuett-skyting.

Klubben har et eget klubbhus på Løvenskioldbanen og en flott ny utendørs 25m skytebane med svingskiver utenfor klubbhuset. I vinterhalvåret leier klubben baneplass på innendørsbanen på Norges Idrettshøyskole ved Sognsvann i Oslo.

Nybegynnerkurs

Alle søkere som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er medlem i annen pistolklubb og ikke har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, må gå på nybegynnerkurs før de kan bli medlem i Bærum Pistolklubb. Se egen siden om våre nybegynnerkurs for mer informasjon og påmelding.

Kurs fra andre klubber

Hvis du har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, eller har fått opplæring på håndvåpen i forsvaret eller i politiet, så sender du dokumentasjon på dette sammen med søknaden din. Hvis du ikke kan dokumentere fullført kurs, vil ikke din medlemssøknad kunne godkjennes før du har gjennomført et nybegynnerkurs hos oss eller i en annen pistolklubb.

Kontingent

Kontigenten for de ulike medlemmene er i 2007 som følger:

 • Hovedmedlem Kr. 775.
 • Familemedlem Kr. 525.
 • Junior (under 20 år) Kr. 275.
 • Supportermedlem Kr. 100.

Kontingenten inkluderer krets- og forbunds-kontingent til Akershus skytterkrets og NSF på tilsammen 275,- som blir betalt inn av klubben.

Medlemsfordeler

Hva får du så igjen fra klubben for kontingenten du betaler? Ganske mye faktisk:

 • Kontingenten dekker de obligatoriske kontingentene på 225,- til Norges Skytterforbund og 50,- til Akershus skytterkrets som tilsammen blir 275,-. Dette må alle betale for å ha den nødvendige forbundstilknytningen for å ha lov til å eie våpen. Du får også tilsent bladet skytternytt fra NSF.
 • Gratis trening på alle klubbens organiserte treninger hele året uten noen ekstra treningsavgift som man må betale i enkelte andre klubber. Dette inkluderer alle klubbens grupper; luft, bane og felt. Klubben betaler baneleien på Norges Idrettshøyskole ved Sognsvann og på Skytterhuset på Rykkinn.
 • Klubben dekker alle utgifter til skivemateriell og kjøper inn blinker som brukes både til organisert trening og til trening på egenhånd på klubbens baner. Alt du trenger selv er skivelapper.
 • Fri bruk av klubbens baneanlegg ved klubbhuset på Løvenskioldbanen hele året. Her kan man skyte på et topp anlegg med 20 svingskiver med alle håndvåpenkalibre fra 22LR til 500 Smith & Wesson.
 • Tilgang til oppvarmet klubbhus hele året ved klubbens banen på Løvenskioldbanen. I klubbhuset kan man kjøpe brus, lage seg kaffe/te eller varme mat i mikrobølgeovn.
 • Hjemmeside for klubben på nettet med skytestoff, terminlister og resultater fra klubbmesterskap og stevner.
 • Klubbinfo og nyhetsbrev.

I tillegg kommer selvsagt et godt miljø der alle er velkomne. Hvorfor ikke ta en tur på banen eller på en trening i dag og få full valuta for kontigenten din?

Innmelding

Hvis du ønsker å melde deg inn i Bærum Pistolklubb så kan du:

Du vil få tilsent de nødvendige papirene som du fyller ut og sender tilbake til klubben.

Meld fra om ny adresse

Hvis du har flyttet til ny adresse så kan du melde fra om din nye adresse eller annen kontaktinformasjon til Bærum Pistolklubb ved å:

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.