Nybegynnerkurs

Skyt med oss

Alle søkere som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er, eller har vært, medlem i andre pistolklubber og har eget våpen, må gjennomgå klubbens nybegynner/sikkerhetskurs.

Nybegynner på kurs

Kursene går over en weekend, med start fredag kl. 18:00 til ca. 21.00 – 21.30, og lørdag og søndag fra 10.00 – 15.00. Kurset holdes i vårt klubbhus og på vår egen bane på Løvenskiold. Pris på kursene fram til 01.10.2006 er kr. 950,- pr. person. I tillegg kommer ca. kr.100,- i ammunisjon. Fra 01.10.2006 vil prisen på kursene stige til 1200,- inkl. ammunisjon og materiell. Det er plass til 10-15 deltakere på hvert kurs. De første som melder seg på får plass. Bruk vårt web-skjema for å melde deg på.

Kriteriene som Justisdepartementet setter for å erverve pistol eller revolver er at man må være over 21 år, ha vært aktivt medlem av en pistolklubb i minst 6 måneder og fått opplæring i sikkerhetsregler og skyting.

I Bærum Pistolklubb må man ha deltatt i klubbaktiviteter minimum 12 ganger før vi anbefaler en evt. våpensøknad. Vi har 10 utlånsvåpen i kaliber .22 som medlemmene kan benytte på våre treningsdager på tirsdag. All opplæring foregår med samme type våpen. Ammunisjon til disse fås kjøpt på treningsdagene. Man må selv skaffe seg hørselsvern, som er påbudt på alle skytebaner.

Husk hørselvern!

 • Nedre aldersgrense for kurset er 16 år.
 • Deltakere under 18 år må ha tillatelse av foresatte for å kunne skyte med kruttvåpen.
 • Ungdom under 16 år kan få opplæring på Luftpistol i vinterhalvåret i Skytterhuset på Rykkinn.
 • Nybegynnerkurset gir opplæring i sikkerhetsregler og grunnreglene i pistolskyting, og er ment gi et grunnlag å trene videre på.
 • Kursene varer i ca. 20 timer, og går om ettermiddagen og i week-enden.
 • Hvis du ønsker å melde deg på til nybegynnerkurs, må du henvende deg skriftlig til klubben.
 • Bærum PK arrangerer 2-3 kurs i året, normalt et vår- og et høstkurs. Det er normalt 10 - 15 deltakere pr. kurs. Hvis det melder seg mange nok intreserte, så kan det være aktuelt å arrangere flere kurs ellers i året også.
 • Kurset koster frem til 01.10.2006 kr. 950,- pr. deltaker og blir ledet av autoriserte trenere og dommere.
 • Det er i 2006 foreløpig satt opp nybegynnerkurs følgende helger:
  • April 2006.
  • 18.-20.august 2006.
 • For informasjon eller påmelding til et nybegynnerkurs:
  • Send en e-post til
  • Eller send et brev til:

   Bærum Pistolklubb
   Postboks 101
   1332 Østerås

Nybegynnerkurset vil gi den nødvendige opplæringen i sikkerhetsregler og skyting. Etter det må man være aktivt medlem i klubben i 6 måneder før man kan kjøpe eget våpen.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.