Hedersbevisninger i Bærum Pistolklubb:

1. Livsvarig medlemsskap/æresmedlem

2. Plakett/hederstegn

 1. Bærum Pistolklubbs plakett/hederstegn kan tildeles både medlemmer og andre personer. Det skal være en belønning for særlig fremragende ytelser for klubben eller skyttersaken. Æresmedlemskap kan kun tildeles klubbens medlemmer.

 2. Det kan utdeles flere hedersbevisninger pr. år, men det behøver ikke deles ut hvert år.

 3. Klubbstyret administrerer alt vedrørende hedersbevisninger og dets utdeling. På årsmøtet velges en ordenskansler med vara, begge med funksjonstid på 4 år.

  Ordenskansler fører protokoll vedrørende hedersbevisningens fremstilling, hvem det er tildelt, samt dato og begrunnelse for tildelingen. Protokollen underskrives av samtlige i henhold til pkt. E. Protokollen skal forøvrig til enhver tid gi opplysninger om beholdningen av plaketter.

  Ordenskansler oppbevarer til enhver tid protokollen og den eventuelle beholdning av plaketter.

 4. Tildeling av hedersbevisninger kan skje på styrets eget initativ, eller skriftlig begrunnet innstilling fra minst 20 medlemmer. Etter behandling av en innstilling, skal styrets beslutning foreligge skriftlig.

  Tid og sted for utdeling bestemmes av styret, dog bør det hvis mulig legges til et årsmøte.

 5. Ved behandling av hedersbevisninger, inkalles styret og ordenskansler skriftlig med minst 7 dagers varsel. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer/varamedlemmer, inkludert ordenskansler er tilstede. Hvis et av styrets medlemmer er innstilt, blir vedkommende ikke innkalt til møtet hvor hans/hennes sak skal avgjøres. Styret ansees i så fall beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer/varamedlemmer, inkludert ordenskansler er tilstede. Det kreves 3/4 flertall om tildeling av hederstegn.

Skatt

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.