Kontaktadresser

BPK

Her er en liste over adresser som kan brukes ved henvendelser til Bærum Pistolklubb.

Postadresse

Alle henvendelser til Bærum Pistolklubb kan sendes som vanlig post til denne adressen:

Bærum Pistolklubb
Postboks 101
1332 Østerås

Klubbens organisasjonsnummer er 975684199.

Innbetalinger til klubben gjøres til konto 5134.06.05547.

E-post

Det er også mulig å henvende seg til BPK med e-post. Bruk da en av adressene under avhengig av hva henvendelsen gjelder.

Klubbens styre

Disse adressene setter deg i kontakt med ulike deler av klubbens styre som tar seg av den daglige driften. Klubbens fungerende leder Arne Husby kan nås på telefon 95 02 84 56.

Send gjerne resultater fra stevner der medlemmer i BPK har deltatt til denne adressen.
Send henvendelser som ønskes tatt opp i styret, eller henvendelser om startkort og våpenkjøp til denne adressen.
Send henvendelser om nybegynnerkurs etc. til denne adresessen.
Alle henvendelser om klubbens websider osv. sendes til denne adressen.

Organisert skyting

Disse adressene setter deg direkte i kontakt med de ulike gruppene i klubben.

Oppmenn og styremedlemmer som organiserer ISSF baneskyting.
Oppmenn og styremedlemmer som organiserer feltpistolaktiviteter i klubben.
Oppmenn og styremedlemmer som organiserer luftpistolskyting.
Oppmenn og styremedlemmer som organiserer svratkruttskyting tilsluttet Norges Svartkruttunion (NSU).
Oppmenn og styremedlemmer som organiserer metallsilhuettskyting tilsluttet Norges Metallsilhuettforbund (NMF).

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.