Våpenkjøp

Ronny A. Nilsen
BPK

Denne siden innholder den informasjonen du trenger for å søke politiet om ervervstillatelsen på håndvåpen som medlem i Bærum Pistolklubb.

Krav ved søknad

Kriteriene som Justisdepartementet setter for å erverve pistol eller revolver er at man må være over 21 år, ha vært aktivt medlem av en pistolklubb i minst 6 måneder og fått opplæring i sikkerhetsregler og skyting. Du må også ha et rent rulleblad hos politiet.

I Bærum Pistolklubb må nybegynnere ha deltatt i klubbaktiviteter minimum 12 ganger før vi anbefaler den første våpensøknaden. Politidirektoratet har i ajourføring av samlerundskriv G-126/92 24. april 2002 fastsatt krav om aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha. Du er selv ansvarlig for at du tilfredsstiller disse kravene og du må selv kunne dokumentere dette med en treningslogg eller resultatlister fra åpne stevner, BPK stevner eller klubbmesterskap.

Våpenskap

Loven setter krav til FG godkjent våpenskap fra første pistol/revolver, så du kan like godt kjøpe et slik skap med det samme. Hvis du har plass så kjøp et stort skap. Våpenskap er jo også egnet til oppbevaring av andre verdifulle gjenstander enn våpen, så ekstra plass kan komme godt med. Det er også mulig å kjøpe brannsikre bokser som kan plasseres inne i våpenskapet. Da kan du beskytte ting både mot innbrudd og brann.

Fremgangsmåte ved søknad

Når du tilfredsstiller alle kravene over så kan du søke om ervervstillatelse på våpen. Den komplette oppskriften følger her:

 1. Fyll ut klubbens skjema om våpensøknad og lever det til Tove Helvik (leder) som vil fylle ut det som trengs fra klubben og signere og stemple skjemaet. Det utfylte skjemaet skal legges ved søknaden til politiet. Saksbehandlingen vil da ta kortere tid siden politiet slipper å kontakte klubben for bekreftelse.
  Du finner dette skjemaet i klubbhuset, eller du kan laste det ned og skrive det ut selv her:

  Vedlegg søknad.

 2. Førstegangssøkere må legge ved kopi av kursbeviset med 12 uttfyllt frammøter når de leverer inn skjemaet over til klubben.
 3. Skaff deg startkort fra det forbundet som organiserer skytingen du skal bruke våpenet til (NSF, NSU eller NMF). Startkort får du hos klubbens sekretær Tove Helvik. Ta en kopi av startkortet som du legger ved søknaden til politiet.
 4. Fyll ut politiets søknadskjema, dette hentes hos politiet eller hos en våpenforhandlere. Det lønner seg å bare føre på et våpen pr. skjema, da står du fritt til å handle det enkelte våpen hos ulike leverandører.
 5. Loven setter krav til godkjent våpenskap fra første pistol/revolver, så legg også ved en kopi av kvitteringen for kjøp av godkjent våpenskap, eller skriv en egenerklæring hvis du ikke har kvitteringen for våpenskapet lenger.
 6. Legg ved kopi av resultatlister fra stevner, klubbkonkurranser og aktivitetslogger for å dokumentere aktivitet. Hvis du er førstegangssøker så kan du også legge ved kopi av kursbeviset med 12 uttfyllt frammøter som dokumentasjon på aktivitet.
 7. Send alle papirene over til ditt lokale våpenkontor, eller lever det personlig slik at du kan få kontrollert med en gang at politiet har alt de trenger for å behandle søknaden.

Deretter er det bare å vente tålmodig på at ervervstillatelsen fra politiet kommer i posten.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.