Diverse

Under finner du en del linker til andre skyterelaterte sider, eller til sider som kan være til nytte for skyttere. Hvis du har noen tips om linker som burde være her, eller nettsteder som er flyttet eller fjernet, så hadde vi vært takknemlig hvis du sender en mail til slik at informasjonen kan bli oppdatert her.


Teknikk og tips

The Encyclopedia of Bullseye Shooting
Muligens den eldste og mest populære side om pistolskyting som presisjonssport.
pilkguns.com
Meget omfattende nettsted med tester og mye god informasjon til deg som skytter.
TENRINGS
Engelsk side dedikert til konkuranseskyting med luftpistol. Test og tips om teknikk.
TargetShooting Canada
Mye informasjon om trening og teknikk.
Nygord Precision Products
Amerikansk skytter og forhandler. "Nygord's Notes" inneholder mye bra om skyteteknikk.
Brian Enos
Amerikansk praktisk skytter. Har en del tips om skyteteknikk, pluss en bok du lese.
Mark Burkett
Amerikansk praktisk skytter. Har en del tips om skyteteknikk.
PistolSkyting.Info (PSI)
Norsk side om pistolskyting med mye stoff om skyteteknikk.
Flaaten.dk
Dansk side om pistolskyting med mye stoff om skyteteknikk.

Norske blader/nettsteder

iNatur Statskog SF, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt Norges Skogeierforbund står bak Inatur. Eierne har direkte eierskap til, eller aktivitet knyttet til, store utmarksressurser og overnattings-, jakt- og fisketilbud.
Jakt Internettsidene til bladet Jakt.
Villmarksliv Internettsidene til bladet Villmarksliv.
JEGER hund & våpen Internettsidene til bladet JEGER hund & våpen.
Bokklubb Internettsidene til bokklubben villmarksliv.
Villmarksinfo Internettsidene til bladene Jakt, Villmarksliv og Fiske.

Usenet diskusjonsgrupper

Norske
no.sport.skyting Interesseforum for skyttere av alle slag.
no.samfunn.politikk.vaapen Politiske diskusjoner rundt våpen.
no.fritid.jakt Forum for aktive jegere og jakthund entusiaster.
no.fritid.friluftsliv Diskusjoner & rapporter fra friluftsaktiviteter.
Internasjonale
rec.guns Discussions about firearms. (Moderated)
rec.hunting Discussions about hunting. (Moderated)
rec.hunting.dogs Discussions about hunting with dogs. (Moderated)
Webforum
TargetTalk A place to talk about Olympic style shooting, rifle or pistol, 10 meters to 50 meters, and whatever is in between.
Sluttstykke.com Norsk diskusjonsforum på web

Hjemmelading

Komersielle skytebaner

Programvare

Serviceprogram for Pistolskyting
Det mest brukte programmet i Norge for resultatføring av stevner innen NSF pistolskyting.
TargetPlot
Programmvare for å loggføre dine prestasjoner på en Palm eller PocketPC.
PCB v1.9 norsk
PC Ballistics laget av Odd Håvard Skevik, norsk utgave.
PCB v1.8 engelsk
PC Ballistics laget av Odd Håvard Skevik, engelsk utgave.
Resultatservice
Sensk resultaservice program.
Winskyt
Rob's Reloading
Load From a Disk
Blink!

Skytesimulatorer


Spill


Diverse


Utenlanske linker

Blader

Diverse

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.