Jakt

Under finner du en del linker til andre skyterelaterte sider, eller til sider som kan være til nytte for skyttere. Hvis du har noen tips om linker som burde være her, eller nettsteder som er flyttet eller fjernet, så hadde vi vært takknemlig hvis du sender en mail til slik at informasjonen kan bli oppdatert her.


Norske blader/nettsteder

iNatur Statskog SF, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt Norges Skogeierforbund står bak Inatur. Eierne har direkte eierskap til, eller aktivitet knyttet til, store utmarksressurser og overnattings-, jakt- og fisketilbud.
Jakt Internettsidene til bladet Jakt.
Villmarksliv Internettsidene til bladet Villmarksliv.
JEGER hund & våpen Internettsidene til bladet JEGER hund & våpen.
Bokklubb Internettsidene til bokklubben villmarksliv.
Villmarksinfo Internettsidene til bladene Jakt, Villmarksliv og Fiske.

Usenet diskusjonsgrupper

Norske
no.sport.skyting Interesseforum for skyttere av alle slag.
no.samfunn.politikk.vaapen Politiske diskusjoner rundt våpen.
no.fritid.jakt Forum for aktive jegere og jakthund entusiaster.
no.fritid.friluftsliv Diskusjoner & rapporter fra friluftsaktiviteter.
Internasjonale
rec.guns Discussions about firearms. (Moderated)
rec.hunting Discussions about hunting. (Moderated)
rec.hunting.dogs Discussions about hunting with dogs. (Moderated)
Webforum
TargetTalk A place to talk about Olympic style shooting, rifle or pistol, 10 meters to 50 meters, and whatever is in between.
Sluttstykke.com Norsk diskusjonsforum på web

Jaktutleie mm.

Fjellstyrene Internettsidene til Fjellstyrene og Norges fjellstyresamband.
Statskog Internettsidene til Statskog.
Skoginfo Internettsidene til Skoginfo.
Villmarksnett Internettsidene til Villmarksnett.

Staten


Diverse

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.