Offentlige nettsteder

Under finner du en del linker til andre skyterelaterte sider, eller til sider som kan være til nytte for skyttere. Hvis du har noen tips om linker som burde være her, eller nettsteder som er flyttet eller fjernet, så hadde vi vært takknemlig hvis du sender en mail til slik at informasjonen kan bli oppdatert her.


Lover og forskrifter for skyting i Norge

Lover


Forsvaret

Riksvåpen

Internasjonale traktater om krig

The Laws of War

Offentlig forvaltning i Norge

Odin Informasjon fra det offisielle Norge
Statistisk Sentralbyrå Norges offisielle statistikk
DN Direktoratet for naturforvaltning
Mistin Miljøstatus i Norge
SFT Statens forurensingstilsyn
Kart Statens kartverk
Dyrehelsetilsyn Statens dyrehelsetilsyn
Dyreetikk Rådet for dyreetikk
Meteorologisk Inst. Været, flo og fjære, etc.
Lovdata Lovdata- oppdaterte lover og forskrifter
Datatilsynet Datatilsynets webtjeneste
Politi Politidirektoratet
Kripos Kriminalpolitisentralen

Lover og regler i andre land

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.