28. april 2005

Idrettsledelse - skyting

Norges Idrettshøgskole tar opp studenter til et deltidsstudium i Idrettsledelse - skyting som starter medio august 2005. Det meste av studiet gjennomføres som selvstudier. Det er ni obligatoriske helgesamlinger i Oslo i løpet av studieåret.

Bestått eksamen gir 30 studiepoeng. Søkere må ha studiekompetanse, men søkere over 25 år kan tas opp på grunnlag av realkompetanse. Studieavgiften er kr 15.000 for første studieår. Orientering om studiet og søknadsskjema finnes på www.nih.no og forespørsler kan rettes til jan.erik.karlsen@nih.no eller til telefon 23 26 20 75. Søknadsfrist er 1. juni for den regulære fordelingen av studieplasser og 1. august for eventuelle restplasser.

Studiet er inndelt i tre moduler:

  • Norsk skyttersports betydning og internasjonale relasjoner
  • >Treningsledelse, treningsformer, metoder og militær konkurranseskyting
  • >Pedagogikk, didaktikk, trenings- og skyteledelse

Det må dokumenteres ferdighet i en skytegren for å bli tatt opp som student, og fullført førstegangstjeneste godkjennes som tilstrekkelig. Det kan søkes opptak på andre studieår som er et fordypningsstudium i en gren av skytingen. Andre studieår gir også 30 studiepoeng.

4. april 2004

Arendal PK vs. Arendal kommune

Arendal Pistolklubb har det siste året kjempet mot Arendal kommune for å få beholde sin skytebane.

Du kan lese hele saken i dokumentete under (PDF-format). Dette er nyttig lesing da man kan se hvilke usaklige argumenter noen er villig til å bruke for å stenge en skytebane.

Les hele saken.

8. desember 2003

Våpenreklame

Innslag om våpenreklame i Dagsrevyen 15/11.

Her kan du lese Våpenrådets President Randulf W. Tønnesen reaksjon på innslaget om våpenreklame i Dagsrevyen 15/11.

Les brevet

25. oktober 2002

Offisiell kunngjøring

Våpenjournalen

Det er i dag bestemt at forsøket, fra vår side, på å få til utgivelser av Våpenjournalen skal avsluttes.

Det er med tungt hjerte, og med stor motvilje vi må komme med denne kunngjøring. Men det er dessverre et faktum at vi ikke klarer å komme i gang med noen nyutgivelse av Våpenjournalen innen rimelig tid.

Vi har virkelig forsøkt, men av økonomiske og personlige grunner ser vi nå at det ikke lar seg gjøre. Vi har nå kommet til denne konklusjon, og vil derfor stille navnet, rettigheter og goodwill til rådighet, dersom noen seriøst kan tenke seg å starte opp utgivelser av dette utmerkede tidsskrift.

Om det ikke kommer så langt at andre aktører ønsker å starte opp utgivelser, vil vi vurdere å komme med noen form for utgivelse på Internet.

Dersom det er genuin interesse fra seriøse parter angående overtagelse av Våpenjournalen for oppstart av utgivelser - vennligst kontakt oss for nærmere avtaler.

vaapenjournalen@tiscali.no

Sverre Kvalø - 952 25292
Stig Danielsen - 922 15035

Lødingen 24/10-2002

Sverre Kvalø (Sign.)
Stig Danielsen (Sign.)

4. desember 2001:

Rapport om blyinnholdet i blodet fra DFS

DFS logo

DFS har laget en grundig og interessat rapport om blyinnholdet i blodet til skyttere som driver innendørs skyting. Dette er også interessant lesning for alle pistolskyttere.

Rapporten finner du her.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.