30.11.2005

Nye pistolregler

NSF logo

NSFs styre har etter innstilling fra Fagkomite Pistol vedtatt:

Silhuettpistol

Nye merke- og opprykkskrav for silhuettpistol (OBS! Opprykkskravene gjøres gjeldende for klasseføring for 2006-sesongen)

Merkekrav:

 • Gylt 562
 • Sølv 545
 • Bronse 515

Opprykkskrav

 • Klasse A 545
 • Klasse B 515
 • Klasse C 485

Veteranklasser

Det er også vedtatt endringer i pistol for veteranklassene:

Ny klasseinndeling for veteraner blir V50, V60 og V70. Denne klasseinndelingen gjøres gjeldende fra 1.1.2006.

Merk: De klubber som har sendt inn klasseføringslister, bør ikke sende inn på nytt, men rett opp i egne lister, og pass på å føre korrekt veteranklasse på startkortene for 2006.

24.02.2005

Nyhetsbrev nr 1 2005

NSF logo

Du finner siste nyhetsbrev fra NSF her.

Det første nyhetsbrevet fra NSF finner du her.

02.02.2005

Rekrutteringsskytingen 2005

Skyt med oss

Nå kan laget ditt tjene penger på rekrutteringsskytingen!

Vil du være med på å gi ungdommene (12-20 år) i klubben din et spennende alternativ til ordinær trening? NSF inviterer alle landets skytterklubber og lag til å være med å skyte om NSFs rekrutteringsmerker og diplomer. I fjor deltok over 2000 ungdommer i Rekrutteringsskytingen, og nå håper vi at enda flere ønsker å være med. Mer informasjon om program, regler, poengkrav og resultatskjema finnes på www.skyting eller ved å kontakte forbundet på tlf 21 02 98 32 eller e-post lindis.graesdal@skyting.no. Og det beste av alt; nå kan laget ditt tjene penger på å være med!!

Nytt for året er ny klasse - R17-20 og noen nye øvelser!! Les mer om dette i programmet.

Søknadsfrist: Så fort som mulig! Her er det prinsippet om førstemann til mølla som gjelder!

Vennlig hilsen

Lindis Græsdal

03.01.2005

NM felt 2005

NSF logo

NM i felt vil i 2005 bli arrangert på på Setnesmoen leir, Åndalsnes, i perioden 27.-30. Juli. Den enkelte øvelse er planlagt på følgende datoer:

 • 27. juli - Militærfelt
 • 28. juli - Revolverfelt
 • 29. juli - Grovfelt
 • 30. juli - Finfelt

Link til websidene finner du her: NM felt 2005

NM spesialfelt 2005

NM i spesialfelt 2005 vil sannsynligvis gå i Trondhjem. TPK søker om å få arrangere NM spesial/magnumfelt 11-12 juni 2005 på Jonsvatnet.

27. september 2003:
NV

Norges Skytterforbund
v/Skytternytt.

Innlegg Skytternytt.

Vedr. B. Jakobsen`s uttalelse i Skytternytt nr. 3-2003:
"Hvis jeg er riktig informert, har POD i mellomtiden opplevd at Våpeneierforbundet har oppfordret klubber til å nekte å svare".

Før NSF og Jakobsen setter slike påstander på trykk, burde dette vært undersøkt på forhånd. NV har fått henvendelse fra flere klubber tilsluttet NSF, vedr. spørsmål om hvordan klubb(er) skal forholde seg til slike skjemaer som politiet sender klubbene.
NV har aldri oppfordret klubber til å nekte å svare på slike henvendelser. Klubben(e) har plikt og rett til å svare på spørsmål om når vedkommende ble medlem og om medlemskapet er i orden osv.. Videre skal klubben bekrefter hvilket forbund den er tilsluttet.

NV har imidlertid etter bekymringer fra tillitsvalgte i flere klubber undersøkt om klubbene har plikt til å svare på slike spørsmål fra politiet Er søkeren egnet til å eie det våpnet som det er søkt om,
og
anbefaler klubben søknaden?

Disse spørsmål er av en slik art at NV på vegne av de klubber som har mottatt dette skjema, ba våre advokater se på disse spørsmål. Det er dette svaret NV har gått ut med til NV`s medlemmer: "Svar på et spørsmål av denne typen innebærer i praksis at det enkelte skytterlag stiller seg del credere for skytterens godhet. Dersom det senere av årsaker som verken politi eller skytterlag har noen oversikt over når søknaden innvilges, skulle oppstå alvorlige problemer eller straffbare forhold i forbindelse med medlemmets bruk av våpen, vil et positivt svar her kunne bli meget kjedelig for det angjeldende skytterlag.
Firmaet vil derfor gi det råd at man i spørsmål av denne type svarer at skytterlaget av prinsipp ikke besvarer slike spørsmål."

Grunnlaget for å utøve skytesporten er at den enkelte er medlem i et skytterlag og skytterlaget er tilsluttet et godkjent skytterforbund. Prinsippet for medlemskap er at medlemmet følger lagets og overordnet ledds lover og bestemmelser. Klubben har ut fra NIF og NSF`s lov lagt forholdene til rette for at medlemmene skal kunne utøve sin idrett/skyting på godkjente baner.

Når laget utsteder medlemskortet, bekrefter dette at medlemmet har gjennomgått den opplæring og aktivitet som trengs for å utøve idretten og for å erverve sitt idrettsutstyr (våpnet). Politiet vet ved innlevering av søknad om ervervstillatelsen (medlemskortet vedlegges) at idretten og forbundets krav er tilfredsstilt.
Den videre behandling hvor politiet sjekker vedkommendes vandel etc. og innvilgelse av en ervervstillatelse for å erverve, bruke og å inneha skytevåpen til øvelse og konkurranse, er et og må bli et forhold mellom søkeren og politiet.

Sett fra idretten og skyttersakens vinkel, må ikke skytterforbundet og dets tilsluttede lag blande seg inn i de oppgaver som er tillagt politiet når en ervervstillatelse skal innvilges. Vi skal utøve idrett, politiet skal sjekke vandel og skikkethet vedr. erverv av skytevåpen til utøvelse av vår idrett.

For
Norsk Våpeneierforbund

Are Fosjord

formann
25.09.2003:

NM felt 2004

NSF logo

NM i felt vil i 2004 bli arrangert i Oppdal i perioden 15.-18. Juli. Den enkelte øvelse er planlagt på følgende datoer:

 • 15. juli - Militærfelt
 • 16. juli - Revolverfelt
 • 17. juli - Finfelt
 • 18. juli - Grovfelt
11.09.2003:

DOMMER-/SKYTELEDERKURS HØST/VINTER 2003/2004

NSF logo

Oslo Skytterkrets
Ekebergveien 101
NO-1178 OSLO

DOMMER-/SKYTELEDERKURS HØST/VINTER 2003/2004

I forbindelse med arrangementet av Nordisk 2004, 30. juni - 4. juli 2004, blir det tilbudt dommer-/skytelederkurs til klubbene i Oslo og Akershus Skytterkretser.

Alle kursene er kostnadsfrie, men forutsetter at deltagerne forplikter seg til å stille som funksjonærer under Nordisk 2004. Det er tre konkurranse-dager denne uken, hvor dere kan bli bedt om å gjøre en innsats. Kursene er beregnet på skyttere med erfaring fra aktiv skyting. Kursene avvikles på Oslo Idrettens Hus, Ekebergvn. 101, Oslo.

Dette er datoene:

14-16 november
Pistol: 3 etg, rom 355

21-23-november
Rifle: 3 etg, rom 388
Viltmål: 3 etg, rom 355

17-18 januar
Elektronikk-kurs
Begge dager: 3 etg, rom 338
PS: For deltagelse trengs gyldig dommersertifikat

PÅMELDING:

Det er viktig at påmelding skjer så raskt som mulig, og senest 1. oktober. Dette gjøres til kretskontoret via mail, tlf eller fax. Vi må ha navn og adresse på hver deltager. Materiell sendes ut på forhånd.

Vennlig hilsen

HEIDI NUMME
Oslo Skytterkrets

11. februar 2003:

Ekstraordinært forbundsting i NSF

NSF logo

Ekstraordinært forbundsting i NSF har vedtatt at fra neste år (1. januar 2004) vil forbundskontingenten være 125 kroner, opp fra 100 kroner.

Samtidig fjernes stevneavgiften på 10 kroner pr. startende i aproberte stevner.

17. desember 2002:

Rogaland Open 2003 AVLYST

NSF logo

Grunnet den økonomiske situasjonen RSK er kommet i er Rogaland Open 2003 AVLYST .

Vi ser oss ikke i stand til å gjennomføre stevnet som planlagt og håper derfor at vi med hjelp fra Norges SkytterForbund (NSF) allerede neste år (2004) muligens kan ta opp igjen vårt tradisjonsrike stevne .

Med vennlig hilsen
ROGALAND SKYTTERKRETS
Haldor Hinna, Kretsleder
Liv Bratsberg, Leder Rogaland Open

3. desember 2002:

NM spesialfelt 2003

NSF logo

Mo PK har søkt om å arrangerer Spesialfelt NM 2003. Mesterskapet går den 14. og 15 juni 2003. Det vil være Snubrevolver & Lommepistol den ene dagen, og Magnum 1 & 2 den andre dagen.

20. november 2002:

NM felt og hurtig 2003

NSF logo

NM felt og hurtig 2003 bli arrangert i Larvik i tiden 7.7.2003 - 12.7.2003. Mesterskapet blir arrangert i sin helhet på Haugene i Larvik kommune. Her har også Larvik Pistolklubb sin bane og i 1998 ble NM hurtig fin og grov arrangert her. Så vil også skje 7 og 8/7 2003. 9, 10, 11 og 12 arrangeres selve feltmesterskapet. Mesterskapet blir arrangert av Larvik Pistolklubb og Hedrum Sportsskyttere i fellesskap, med Larvik Pistolklubb som ansvarlig arrangør.

Som de fleste kjenner til, er Larvikområdet og Stavern spesielt, et yndet feriemål for mange. Dersom du skal bestille overnatting til NM 2003 kan det være lurt å være tidlig ute.

Nettsider for mesterskapet finnes på: NM felt og hurtig 2003.

28. februar 2002:

Resultater fra luft NM-2002

NSF logo

Resultater fra luft NM-2002 finner du på http://www.mialars.com/.

12. mars 2001:

Resultater fra NM-luftpistol

NSF logo

Resultater fra NM-luftpistol 2001 finner du her.

24. mai 2000:

Faktorkravet i militærfelt

NSF logo

Under NSFs skytterting 1. og 2. april ble det bestemt at det ikke skal tolereres avvik på faktorkravet. Faktorkravet er nå 120, og en faktor på 119.9 vil føre til diskvalifikasjon. Kravet til kulevekt er fortsatt 100 grain.

Utregning av faktor

Faktor = Hastighetft/s *Kulevektgrain

1000

4. februar 2000:

Skriv fra Norges Skytterforbund

NSF

Dette er et skriv fra Norges Skytterforbund som skal til alle klubber.

Det ene vedlegget som nevnes i brevet er ikke tilgjengelig elektronisk. De deler av brevet (vedlegget) som er personlige er sladdet med [..].

Oslo 31.1.00

Til Alle Klubber og lag i Norges Skytterforbund

Reaksjoner på høringsnotat vedr. innføring av gebyr

Styret har registrert til dels sterke reaksjoner på et høringsbrev vedrørende forslag om økning av gebyrer ved våpensøknader som NSF sendte til Justisdepartementet i november 1999. I flere tilfeller er det kun deler av brevet, eller små bruddstykker som er gjengitt. Hele skrivet er vedlagt dette brevet.
De lang fleste reaksjonene går på et begrep som er benyttet i brevet "uhensiktsmessige våpen", og dette har skapt diskusjoner spesielt i pistolkretser. Styrets oppfatning er at de fleste reaksjoner basere seg på korte sitater av brevet og man ser ikke saken i en helhet.

Styret og presidenten vil derfor komme med presiseringer omkring dets holdning i saken:

Vi ønsker ikke å fjerne militærpistoler, revolvere, jakthagler eller noen andre våpentyper innen vårt forbund. Vi ønsker ikke å fjerne noen programmer, verken revolverfelt eller militærfelt. Vi ønsker ikke å miste noe, - om vi kan unngå det.
Vi har ikke tenkt å legge opp til en restriktiv linje ved kjøp av våpen. Vår hensikt er å unngå at politiet skal innskrenke vår virksomhet ved å avslå søknader ut fra gale forutsetninger eller mangel på opplysninger om vår virksomhet, våre programmer og våpentyper.
Vi ønsker ikke å være konkrete på dette med hensiktsmessige våpen på dette tidspunkt, før vi har hatt en dypere intern diskusjon om våpen, eventuelle nye skyteprogrammer, altså en strategi for fremtiden.
Men, dersom en skal peke i en retning allerede nå, så er det nærliggende å tro at våpnenes tilpasning eller godhet i de forskjellige disipliner vi har og mye vi kanskje får, vil være med å påvirke i hvilken grad det er hensiktsmessig.
Men denne diskusjonene starter internt først på kretslederkonferansen i slutten av januar og tas videre til Tinget i april 00 hvis kretslederne vil.

Jeg velger å tro at for eksempel DFS ville karakterisere en kal. .22 standardpistol som uhensiktsmessig for alle deres programmer. Verken NSF eller justismyndigheter vil av den grunn oppfatte dette som at DFS er imot standardpistolskyting. Dette vil heller ikke føre til at politiet avslår en søknad om standardpistol fra et medlem av NSF. Våpentypene og programmene den enkelte organisasjon har valgt viser organisasjonens interessefelt, og det er det vi tror både medlemmer og utenforstående forventer vi ivaretar og uttaler oss om.

Styret ønsker å sikre at justismyndigheter tillater våre medlemmer å kjøpe de våpen som er hensiktsmessige for våre programmer. I tillegg ønsker vi, som tidligere nevnt å unngå at justismyndighetene legger seg på en for restriktiv praksis. Samtidig er det mitt håp at våre etablerte skyttere gir gode råd særlig til nye medlemmer, slik at de skaffer seg gode og hensiktsmessige våpen i forhold til de programmer vi skyter. Dette betyr ikke at vi går inn for at man skal kunne kjøpe utpregete konkurransevåpen. Vi mener fortsatt at man skal kunne benytte en utpreget jakthagle til å skyte leirduer, eller bruke en rimelig revolver på baneskyting. Og, vi ønsker å oppfordre til å kjøpe og bruke gode brukte våpen, gjerne av enkel type.

Problemet oppstår når et medlem i et NSF-klubb skal begrunne sitt våpenkjøp, nytt eller gammelt våpen, med skyting i NSF-programmer, og våpenet åpenbart ikke passer inn eller gir interessant resultat. Kjøp og eie av et slikt våpen må eventuelt støttes av en annen organisasjon, og for bruk utenfor NSF, for våpenet kan være godt egnet for disipliner vi ikke har. Hva dette betyr? Jo - det betyr at noen må søke medlemskap og aktivitet i flere organisasjoner, for eksampel jaktorganisasjoner, samlerorganisasjoner, svartkruttorganisasjoner, o.s.v.
Med andre ord, interessefelt bestemmer, kjøp og eie av ulike våpentyper krever at man er tilsluttet flere organisasjoner. Slik er forskriftene til våpenloven - slik vi forstår dem. Dersom de etterleves av politiet vil noen skyttere som bare er medlemmer av NSF, kunne få noen våpen til overs, for politiet vil kunne studere vår programmer og regelverk.
Uten vår hjelp til å vurdere hensiktsmessighet kan derfor dette bli interessant.

Men, nå tror ikke vi at det er våre våpen som er problemet. Vi tror ikke på en håndhevelse av forskriftene som har som mål å arbeide svært hardt i nåværende våpenpark og eierskap.
Men, ved skifte av eier - ved salg, arv og lignende er vi mer pessimistiske. Og pistolen/revolveren blir den mest kompliserte i tiden som kommer. Eller for å si det slik, de nye forskriftene kommer vel til å bli fulgt i fremtiden, og spesielt ved nye kjøp og ovenfor nye medlemmer i alle organisasjoner?

Jeg håper dette viser at vi i styret prøver å etablere en aktiv strategi for fremtiden. Men, det er dere og deres representanter som bestemmer på kretslederkonferanser og på Ting.

Bjørn B. Svingen
President

Det legges også ved et brev som ble sendt etter forespørsel i en konkret sak, og som viser hvordan vi i dette tilfellet reagerte. Håper dette gi klart uttrykk for den linje vi har ment å følge, og som også ligger til grunn i korrespondansen som er ført med Justisdepartementet.

Erik Jensen
Generalsekretær

Vedlegg 1.

[.] Politidistrikt
Våpenkontoret
[.]

Registrering av våpen. Programmer i Norges Skytterforbund

Refererer til samtale med Lensmann [.]

Det blir stilt et konkret spørsmål om tillatt våpen i NSF.
Først noen generelle bemerkninger.

[.]

NSF uttaler seg i forhold til den skyting som skjer i regi av NSF. Andre skytterorganisasjoner har andre disipliner med andre våpen og andre våpenkrav. Flere av våre medlemmer kan også være medlemmer i disse organisasjoner, og kan ha våpenbehov etter regler vi ikke kjenner.

Det blir spurt konkret om en revolver kaliber .357 magnum er et aktuelt våpen for en pistolklubb tilsluttet NSF, og for å skyte NSF disipliner. Forutsatt at våpenet faller innenfor de regler som gjelder for dimensjoner og vekt, er dette et våpen av typen Grovpistol. Her tillates alle kaliber fra 7,62 med mer (Kal. .30) til og med 9,65 med mer (Kal. .38). Våpenet kan brukes til grovpistolprogrammet på 25 meter, og til feltskyting. Det er ikke tillat å nytte magnum ladning av noe kaliber. Det naturlige ammunisjonsvalget for konkurranseskyting for dette våpenet vil derfor være kaliber .38 spesial.

Beskrivelsen av Grovpistol, og de våpen som brukes i programmene Grov-felt, Militær-felt og Revolver-felt er vedlagt.

I gitte sammenhenger - spesielt feltskyting, og når vi snakker om en revolver, kan et robust våpen konstruert for å garantert å tåle magnum ladninger, både vekt- og balansemessig og på annet vis være bedre å skyte med en ordinær kaliber .38. Og her er det vi skal være oppmerksom på disiplinen Revolver-felt. Dersom klubben satser både på den og Grov-pistol, kan dette være et svært fornuftig valg, særlig hvis vi i tillegg snakker om et godt kjøp av et egnet våpen til en rimelig pris. Her teller klart den rekrutteringsfremmende effekt av å "resirkulere" egnede våpen, og av eventuelt å kjøpe en ny billig men god nok løsning til bruk på et lærenivå. En "skytemaskin" for topprestasjoner er et intrikat teknisk verktøy som kan være priset over 15.000 kroner. Vi har paralleller til dette i all sport. Når dette er sagt kommer det hele an på hva det er for slags våpenmerke og konstruksjon vi snakker om.
Gode revolvere for konkurransebruk på høyeste nivå produseres fortsatt.

[.]

Håper at dette er informasjon til nytte.

Med hilsen

Bjørn B. Svingen
President

1. februar 2000:

Skytesportens tilknytning til Norges Idrettsforbund

NSF

Are Fosjord (leder NV) har skrevet dette brevet til NIF vedr. skytesportens tilknytning til forbundet.

Du som leser dette er selvsagt medlem av NV og støtter skytesporten i Norge og dens mulighet til fortsatt eksistens. Hvis du ikke er medlem så melder du deg inn her.

Lillestrøm, 09.01.2000.

Norges Idrettsforbund,
v/ President Kjell O. Kran,
Hauger Skolevei nr. 1,
1351 RUD.

Skytesportens tilknytning til Norges Idrettsforbund (NIF).

Norges eldste idrett, skyting, har ved årskiftet,01.01.00 tatt skrittet ut av NIF`s organisasjon. Ved oppstarten av Centralforeningen for utbredelse af legemsøvelser og vaabenbruk 15. mars 1861, har skyting som idrett, gitt Norge mye heder og ære, med flere EM, VM og OL medaljer, samt vært med å bygge opp idrettsorganisasjonene. Skytterne har fulgt NIF`s lovnorm og organisert sine lag etter disse, fått godkjent sine lag gjennom idrettskretsen og sitt særforbund.
Til tross for massiv protest fra organisasjonene, ble skytterene pålagt rettsgebyr og nye forskrifter. Verken JD eller politikere har tatt hensyn til protestene, men løser landets kriminalitet med å frata skytterne sin idrett. NIF har også vært bemerkelsesverdig passiv til disse bestemmelser. Resultatet er at skyttersporten, arrangert gjennom Norges Skytterforbund, ikke lenger oppfyller NIF`s forutsetninger for å kalles idrettslag. Skytterlagene bør nå organiseres utenfor idretten, med samme forutsetninger som andre skytterorganisasjoner, uten støtte fra NIF.

NIF`s lovnorm
§ 1-2 Formål
"NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov."
§ 1-3 Oppgaver
"NIFs formål søkes nådd gjennom samarbeid med medlemmer og organisasjonsledd og med offentlige myndigheter,"

Ved innføringen av de nye forskrifter til våpenloven 01.01.00, er idrettens verdigrunnlag blitt fratatt skytterne.

De nye forskriftene avviser NIF`s formålsparagraf med følgende krav, både til å kjøpe sitt første idrettsutstyr, våpnet, og det å fortsette å eie det:

"Vedrørende kravet til dokumentasjon til aktivitet, ønsker JD i første rekke at politiet følger opp personer som for første gang erverver pistol eller revolver etter 6 mnd. aktivt medlemskap i pistolklubb. Dersom slike blir passive ganske umiddelbart etter at våpenet er ervervet, bør våpenkortet vurderes tilbakekalt." "Det bør imidlertid aksepteres at skyttere som har vært aktive over lengre tid har perioder der de er mindre aktive, uten at våpenkortet skal tilbakekalles av den grunn. Når disse søker om ytterligere tillatelse til erverv av konkurransevåpen, bør begrepet "å inneha" først og fremst relateres til det våpen det søkes om, med mindre det foreligger særskilte omstendigheter som tilsier ny behovsprøving av tidligere ervervede konkurransevåpen."

Hvorfor pistol/revolver-skyttere blir diskriminert i forhold til hagle/rifle skyttere med en karantene tid på 6 mnd., og et krav på at man skal være aktiv minst et par ganger i måneden, er også i strid med NIF`s lovnorm. (JD`s brev av 2.6.99). Hvorfor en rifle/hagle- skytter slipper dette, har verken politikere eller JD gitt noen forklaring på.

Videre i forskriften er følgende nytt kommet med: "For å erverve og inneha våpen til øvelse og konkurranseskyting må søkeren kunne fremlegge medlemskort fra lokalt skytterlag samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av JD godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til".

Denne setning om å erverve og inneha våpen blir av politiet tolket slik:
"Før Deres søknad tas under behandling, tillater en seg å be om å få ytterligere opplysninger om Deres behov for de omsøkte våpen. En ber om å få opplyst om De er aktiv utenfor klubbnivå. Likeledes tillater en seg om å få oversendt resultatlister fra eventuelle konkurranser hvor De har deltatt."

Ut i fra NIF`s lovnorm skal;
"den enkelte idrettsutøver gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov."

En nybegynner i skyting ønsker sannsynligvis ikke å delta på approberte stevner umiddelbart etter innkjøp av sitt første våpen. Det kan hende at vedkommende kun ønsker å delta internt i klubben. Hvis nybegynneren ikke viser til aktivitet fra stevnedeltagelse, vil politiet frata denne idrettsutøver muligheten til å forsette sin idrett. Hvordan vil en ung idrettsutøver reagere på et slikt krav? Dette må være i strid med NIF`s lov. Settes dette i sammenheng med andre idretter, vil det si at en nybegynner i andre idretter, eks.:
en fotballspiller er pliktig til kun å spille seriekamper,
en skiløper kun delta på approberte stevner,
en friidrettsutøver kun delta på stevner. osv.
Følger man ikke opp sin idrettsaktivitet med resultatliser fra åpne eller approberte stevner vil man miste retten til å utøve sin idrett. Dette er helt uakseptabelt, enten det gjelder skyting, fotball, skøyter, ski, osv..
NIF kan ikke akseptere at et særforbund har slike regler for å utøve idrett, dersom forbundet skal stå tilsluttet NIF.

Norges Skytterforbund neglisjerer også NIF`s lover i sin høringsuttalelse vedr. det økte gebyret:
NSF ønsker derfor en nærmere dialog med JD om forvaltning av forskriftene, og et direkte samarbeide med de enkelte politidistrikt for å sikre at politiet tillater de rikte våpen kjøpt til bruk i våre disipliner.
Vi er klar over at vi har en våpenarv, med en del uhensiktsmessig våpen i legal privat eie sett i forhold til hva som ville gi størst sportslig utfoldelse i våre disipliner, men våpnene er dog under kontroll.
Over tid vil disse våpnene gradvis forsvinne som uhensiktsmessig, og vil bli erstattet av mer rendyrkede sportsvåpen. En prosess som kan stimuleres, og en prosess som også skjer under kontroll. Vårt forbund som brukere av sportsartikler mener det er ganske åpenbart at legal omsetning av uønskede og uhensiktsmessig våpen på denne måten kan stoppes gjennom et samarbeid mellom organisasjonene og JD.
Det eneste som behøves er en avklaring av hva som er sport, og hva som er jakt, og hva som er hensiktsmessige våpen brukt til trening og konkurranse.

Et hensiktsmessig konkurransevåpen koster i dag godt over kr. 10.ooo,--. Mange av dagens skyttere trives med å skyte med langt billigere våpen som holder de krav som det internasjonale regelverk har fastsatt. (vekt, kaliber siktelinje avtrekk, størrelse). Disse våpen er helt klart ikke hensiktsmessige for å bli norges- europa- eller verdensmester, men skyttere med disse våpen er med på gjøre skytteridretten mangfoldig og å gi nybegynnere muligheter til å starte med skyting, uten å gjøre seg fattige med dyre våpenkjøp. Bare i pistol/revolver klassene er det rundt 15 forskjellige disipliner, Rifle/hagle disipliner har også mange klasser. NSF`s president er her på fullstendig kollisjonskurs med sine lag og medlemmer. Hvordan ville andre idrettslag og idrettsutøvere reagere dersom man bare skal få kjøpe det nyeste og dyreste utstyret? Hvordan ville rekrutteringen til andre idretter bli, hvis slike regler ble innført?

Dersom NSF vil arbeide for å gjennomføre sitt forslag om kun å tillate kjøp av rene hensiktsmessige konkurranse våpen, er jeg redd for at skyting som idrett, slik vi i dag kjenner sporten, vil dø ut. Av NSF`s ca 30.000 medlemmer, er det kanskje ca 1000 som bedriver såkalt "aktiv" idrett med deltagelse på approberte stevner. Flesteparten av skytterne har vert innom aktiv stevnedeltagelse, men velger etter en tid å bli aktive i sitt lag isteden. Dette må det være anledning til også i framtiden. All idrett er avhengig av støtte fra lag og foreninger, og deres medlemmer som ikke alle utfører aktiv idrett. Det er klubb-medlemmene som legger grunnlaget for å få fram eliteutøvere og støtte disse i sin jakt på medaljer, ved innsamling av midler og å utføre dugnad på anlegg, osv..

Enten må NIF arbeide for å få fjernet disse forslagene, eller stryke Norges Skytterforbund av sin medlemsliste.

Våpen vil i manges øyne virke skremmende, men våre våpen er kun tillatt brukt til øvelse og konkurranse. All statistikk viser at skyting er en av de idretter som har minst skader. Samtlige registrerte våpeneiere er av politiet erklært som: edruelige, pålitelige og spesielt egnet for å erverve og inneha våpen.

Jeg har min 30-årige idrettskarriere aldri blitt mer trakassert enn nå ved inngangen til år 2000:
Etter min start som skytter i 1969 , har jeg som, formann i pistolklubb i 10 år, formann i Akershus Skytterkrets i 7 år, samt vært med i styret i pistolklubben siden 1969, fulgt NIF`s lover. I dag er mange av idrettens verdier fjernet i skyttersporten ved innføringen av de nye våpenforskriftene. JD har aldri vært interessert i å tilpasse forskriftene til vår idrett og NIF`s lover, og heller ikke samarbeidet med NIF sentralt.

Følgende urimeligheter har blitt påført min idrett i løpet av få år:

 • 6 måneders karantene for å kjøpe sitt føreste idrettsvåpen. Gjelder ikke for hagle/rifle. Man kan kjøpe sin første hagle eller rifle, uten krav til noen form aktivitet. Hvorfor skal samme idrettsutøver som utøver både pistol,- rifle og hagle skyting behandles forskjellig? (vedtatt 21.12.85.)
 • Skyttere må betale et rettsgebyr for å kjøpe sitt idrettsutstyr. Rettsgebyr forbindes med tinglysning, herredsretten, byretten, skifteretten, namsretten, forliksrådet, konkursbegjæringer. Unntaket ser ut til å være saksbehandlingen av passøknader. Rettsgebyr forbindes ikke med utøvelse av idrett. (vedtatt 1.1.00.) Ingen annen idrettsgren er blitt pålagt å betale et rettsgebyr for å utøve idrett.
 • Politiet kan komme inn i en registrert våpeneiers hjem uten at det er mistanke om at det er skjedd noe kriminelt, og uten å ha rettens kjennelse, under påskudd av å kontrollere våpenoppbevaringen. (vedtatt 3.4.98.) Strider mot Grunnlovens § 102, og mot Straffeprosessloven § 197.
  En som kjøper sitt første idrettsvåpen, frasier seg sine grunnlovfestede rettigheter, ved at politiet kommer inn i hans hjem, uten rettens godkjennelse. God grunn for ikke å bli skytter!.
 • En skytter må til en hver tid være aktiv ved å fremvise resultatlister, både for å erverve og å inneha sitt idrettsutstyr. (vedtatt 1.1.00.)
 • Muligheten for å utføre vår idrett ut i fra sine egne ønsker og behov er fratatt oss. (vedtatt 1.1.00.)
 • Hvilken annen idrett har som krav at man må være aktiv og fremvise resultatlister for å få fortsette med sin idrett.
 • I hvilken annen idrett blir utøver som har vært passiv noen år, vurdert å måtte selge sitt gamle utstyr, når utøveren søker om å kjøpe nytt og bedre utstyr?.
 • I hvilken annen idrett blir politiet pålagt å følge opp en idrettsutøver`s aktivitet, og frata idrettsutøveren muligheten til å drive sport og idrett ut fra ønsker og behov, dersom utøveren slutter å delta på stevner og kun er aktiv innen sitt klubbmiljø?.
 • I Hvilken idrett er nybegynnere pålagt å vise til resultatlister umiddelbart etter medlemskap, for å få fortsette med sin idrett?

En skytter må ha, som andre idrettsutøvere, muligheten til å gå over i pensjonistenes rekker og samtidig få beholde sitt idrettsutstyr, uten å måtte dokumenter aktivitet med resultatlister el..

Dersom denne mulighet ikke gis tilbake til skytterne, har NSF ingenting i NIF`s organisasjon å gjøre. Samtlige av disse nye forhold for skytesporten, setter Skytterforbundet utenfor idrettens verdier og normer. Dersom NIF i samarbeide med landets myndigheter og Justisdepartementet, ikke får fjernet de mest diskriminerende, meget spesielle regler, som nå skyttersporten er pålagt, må, etter min mening, Norges Skytterforbund, tas vekk fra NIF`s organisasjon, og opptre på lik linje med de andre skytterorganisasjoner som er i Norge.

Imøteser Deres svar.
Med hilsen

Are Fosjord

Kopi til:
Norges Skytterforbund, Justisdepartementet. Stortingets Justiskom., kulturministeren.

1. februar 2000:

Norges Skytterforbund - En formel for nysatsing

NSF

Dette velskrevne brevet er sent av Akademisk Skytterlag til Oslo Skytterkrets som et svar på "Norges Skytterforbund - En formel for nysatsing".

Akademisk
Skytterlag
Boks 79 Blindern
0314 Oslo

Oslo, 26. januar 2000

Oslo Skytterkrets
Ekebergvn. 101
1178 Oslo

Vedr. "Norges Skytterforbund - En formel for nysatsing"

Akademisk Skytterlag viser til brev av 06.01.2000 med anmodning om tilbakemelding på Norges Skytterforbunds strategidokument.

Akademisk Skytterlag ser med glede på de mange positive forslag til nysatsing i NSF. "En revitalisering av humør og sosial trivsel inne sporten" bør være forbundets viktigste mål framover. Vi støtter også tanken om å "gjøre skytingen vår synlig og akseptert", for å sikre fremtidig rekruttering og skape et positivt bilde av skyttere i norsk folkeopinion og media.

Vi finner dessverre at flere av de innledende avsnitt formørker den positive tonen i handlingsplanen:

«Denne utviklingen av underholdning med mye voldsbruk er det i ferd med å dannes en massiv motstand mot.» «Jeg tror det blir vanskelig for oss å skjære klar av denne prosessen, for deler av vår aktivitet oppfattes å ha samme motivering. Vi forstår alle hvorfor, og vi har alle oppfattet at det pågår en sådan prosess.» «Vi vet at det er minst tre årsaker til prosessen. En politisk årsak styrt av et ønske om å fjerne håndvåpen i privat eie. En prosess styrt av et ønske om å redusere kriminalitet, og en prosess styrt av idealistisk innsats for å orientere unge mennesker mot sunnere aktiviteter, også i en seriøs og nødvendig antivolds sammenheng.» «Vi vet også at de som er aktive i dette arbeidet har delvis rett, ofte svært rett i sine resonnementer.»

Hvilke resonnementer er det styret i NSF er enige i? At privat eierskap av våpen er uønsket? At norske skyttere er farlige og bør reguleres med midler hittil forbeholdt behandlingen av kriminelle?

Akademisk Skytterlag finner det beklagelig at Norges Skytterforbund selv trekker linjer mellom kriminelles bruk av våpen og vår lovlige sport og hobby. Det er umulig ikke å sette disse avsnittene i sammenheng med elementer fra NSFs høringsuttalelse i forbindelse med de nye gebyrene. Høringsuttalelsen er allrede beryktet blant skyttere på grasrota for en ubedt og etter vår oppfatning kritikkverdig sammenblanding av kriminalitet og skytesport, og vi finner det derfor nødvendig å kommentere også denne.

I "Forslag til endring i våpenforskriftene - gebyr" av 12.11.1999 tar NSF til orde for å inngå en dialog med Justisdepartementet om å fjerne "uhensiktsmessige våpen" og erstatte disse med "rendyrkede sportsvåpen". Høringsuttalelsen er gjennomsyret med hva som for styret tydeligvis står som de høyeste honnøruttrykk: "rendyrkede sportsartikler", "en ganske annen prisklasse" og "hensiktsmessige våpen". Det innrømmes at "vi har en våpenarv, med endel uhensiktsmessige våpen i legal privat eie sett i forhold til hva som ville gi størst sportslig utfoldelse i våre disipliner, men våpnene er dog under kontroll".

Hvilke er disse "uhensiktsmessige", lovlige våpnene vi som medlemmer allerede innehar, men som forbundet ønsker å fjerne?

Ønsker Norges Skytterforbund å fjerne feltprogrammer som revolverfelt, militærfelt og spesialfeltprogrammet snubrevolver/lommepistol? Dette er i så fall et svært dårlig tiltak sett i forhold til stratagidokumentets mål. Feltskyting er en av de mest populære grener innen NSF og en sikker garantist for både nyrekruttering og "revitalisering av humør og sosial trivsel".

Ønsker NSF med dette å diskreditere våpenvalg i andre skytterorganisasjoner (som f.eks. NFPS)? Dette bør vi i så fall holde oss for gode til. Norske skyttere står og faller sammen, og større solidaritet mellom forbund og grener bør være et eget punkt i vår strategi.

Er det prisen på et våpen som skal bestemme dets hensiktsmessighet? Vi må ikke glemme at størsteparten av våre medlemmer er rekreasjonsskyttere, uten økonomi eller vilje til å anskaffe de dyreste sportspistolene. Som det står i handlingsplanen: "Målestokken er antallet medlemmer i sportslig aktivitet, antall skudd skutt i sportslig konkurranse, og humøret og gleden ved å drive denne form for hobby og idrett."

Akademisk Skytterlag mener styrets utspill i høringsuttalelsen er den reneste appeasementpolitikk, og i strid med handlingsplanens målsetning. Norges Skytterforbund godtar med sitt utspill en forutsetning om at det eksisterer en kobling mellom kriminalitet og skytesport. Dersom vi "selger ut" lovlydige skyttere i håp om at våpenmotstanderne skal la oss være i fred av den grunn, blir vi snart sittende igjen uten allierte. Våre våpen blir da de neste de kommer for å ta, "rendyrkede sportsartikler" eller ikke. Denne framgangsmåten ble valgt av skytterne i Storbritannia, og vi vet alle hvordan det gikk der.

Vi synes videre at det var upassende å komme med dette utspillet i en høring som i utgangspunktet var om gebyrer. Det ville også ha vært redeligere først å ta en grundig debatt med medlemmene i NSF. Ved at ingen kjenner til hva styret mener med "uhensiktsmessige våpen" har man skapt mye engstelse og frustrasjon blant skytterne.

Akademisk Skytterlag vil gjerne være med på å bygge et nytt og friskere NSF, der både mosjons- og toppskyttere kan føle seg hjemme. Men dette kan kun oppnås gjennom skyttersolidaritet, ikke ved å snakke Justisdepartementet etter munnen.

Med hilsen for
Akademisk SkytterlagJonatan Sharabi
formann
						Anders Breivik 
						styremedlem
26. januar 2000:

NM pistol 2000

NSF logo

Informasjon om NM felt & bane i pistol finner du her. Under er en oversikt over hvilke program som skytes på de ulike dagene. Det arrangeres i NM for lag i alle grener.

Ukedag Dato Program
Fredag 28.7 Fri og Silhuett
Lørdag 29.7 Finpistol
Søndag 30.7 Standard
Mandag 31.7 Grovpisto
Tirsdag 1.8 Felt, militær
Onsdag 2.8 Felt, revolver
Torsdag 3.8 Felt, grov
Fredag 4.8 Felt, fin
Lørdag 5.8 Hurtig, fin
Søndag 6.8 Hurtig, grov
Fra Skytternytt 6/98 (Jon-Tore Gran):

Nytt fra fagkomité pistol.

Faktorkravet i militærfelt

NSF logo

Under fagkomie konferansen 13.-15. november kom det forslag fra Øystein Nirissen fra Telemark skytterkrets om at faktorkravet i militærfelt måtte senkes. Han hadde testet flere 9mm patrontyper i forskjellige typer våpen og la fram en meget bra dokumentasjon på at de fleste kjøpepatroner ikke holdt faktorkravet i våpen med kortere pipe enn 6 tommer.

Følgende gjøres gjeldene fra 1. januar 1999.

Faktorkravet er senket til 120. Kravet til kulevekt er senket fra 115 grain til 100 grain. På faktorkravet kan tolereres et avvik på 3%.

Utregning av faktor

Faktor = Hastighetft/s *Kulevektgrain

1000

UIT bytter navn til ISSF

15. juli 1998

ISSF

ISSF (International Shooting Sport Federation) er det nye navnet på den internasjonale organisasjonen som tidliger het Union Internationale de Tir, eller UIT som de fleste kjente det som. Endringen av organisajonens navn og forkortelse ble vedtatt i Barcelona den 15. juli 1998.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.