Aktivitetslogg

Ronny A. Nilsen

Politidirektoratet har i ajourføring av samlerundskriv G-126/92 24. april 2002 fastsatt krav om aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha. Se nyhetssiden for en kopi av rundskrivet i sin helhet.

Aktivitetsloggen under er et hjelpemiddel som er laget for at skytteren skal kunne dokumentere at myndighetenes krav og pålegg er oppfylt fra skytterens side. All type skyteaktivitet med pistol (inkl. luftpistol) og revolver som er på programmet til de av landets skytterforbund som den enkelte skytter er tilknyttet kan registreres, også tillitsverv/dugnad.

Skyteleder, stevneansvarlig, treningsansvarlig (eller andre ansvarlige) signerer loggen etter trening/stevne. Ved egentrening signerer man selv, eller får en annen skytter til å signere.

Loggen kan på forespørsel framlegges for politi eller andre myndigheter ved våpenerverv eller hvis det på annen måte blir behov for å dokumentere aktivitet.

Skytteren er selv ansvarlig for å registrere og få attestert loggen. Den enkelte klubb eller forbund har ikke mulighet eller kapasitet til å kunne dokumentere dette for den enkelte skytter.

For skyttere som er tilknyttet flere forbund (f.eks. NSF, NMF og NSU) kan det lønne seg å føre separate aktivitetslogger for å gjøre det enklere å se aktivitet innen det enklete forbundsområdet.

Last ned

Last ned aktivitetslogger ved å klikke på ikonet under. Skriv ut aktivitetsloggen 2-sidig (wrap på kortsiden), brett på midten og stift sammen sidene så får du en 8 siders logg.

Last ned

PDF-Dokumenter

For å sikre riktig gjengivelse av dokumenter benytter vi PDF-format.

Dette gjør at du som leser er sikker på at alt blir riktig gjengitt. Du kan selv skrive ut ditt eget eksemplar av dokumentene, med layout slik det var tenkt fra BPK. I tillegg har du muligheten til å søke i dokumentet etter ting av interesse.

PDF åpnes i et gratis program som heter Adobe Acrobat. Skulle du ha problemer med å lese PDF-dokumentet, kan du hente en ny versjon av Adobe Acrobat Reader ved å klikke på Adobe-ikonet:

.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.