Håndvåpenkalibre

Ronny A. Nilsen

Dette er en liste over en del av de kalibrene som brukes i håndvåpen. For hvert kaliber er det laget en tabell med noen data for hver kaliber. Dette er ting som kulevekt, dimmensjon og utgangshastighet for kaliberet. Disse tallene er bare ment som et hint om hvordan de ulike kalibrene er i forhold til hverandre og dekker selvsagt ikke hele det spektre som finnes for alle kalibre med hensyn på valg av kulevekter, utgangshastigheter osv.

Ikke bruk disse tallene som utgangspunkt for lading av ammunisjon! Dette er kun ment som en informativ oversikt over de kalibrene som brukes i håndvåpen.

22 Short

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
22 Short5.6 mm7-11 gr250 m/s JaJa

22 Long Rifle

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
22 Long Rifle22 LR5.6 mm7-11 gr350 m/s JaJa

22 Magnum

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
22 Magnum5.6 mm gr m/s Ja

25 ACP

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
25 ACP6.35mm Browning6.35 mm gr m/s Ja

30 Luger

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
30 Luger7.65mm Parabellum7.65 mm gr m/s Ja

7.62mm Tokarev

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
7.62mm Tokarev7.62x25mm7.62 mm gr m/s Ja

30 Mauser

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
30 Mauser7.63mm Mauser7.63 mm gr m/s Ja

32 S&W

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
32 S&W32 Smith & Wesson7.65 mm gr m/s JaJa1

32 H&R Magnum

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
32 H&R Magnum7.65 mm gr m/s Ja

32 ACP

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
32 ACP7.65mm Browning7.65 mm gr m/s Ja

380 ACP

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
380 ACP9mm Short/Kurz/Corto9.0 mm gr m/s Ja

38 S&W

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 S&W38 Smith & Wesson9.0 mm gr m/s Ja

38 Special

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 Special mm9.0 gr m/s JaJa1

9mm Police

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Police9x18mm, 9mm Ultra9.0 mm gr m/s Ja

9mm Luger

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Luger9x19mm, 9mm Parabellum, 9mm NATO9.01 mm 115-150 gr300-380 m/s Ja2Ja

9x21mm

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9x21mm9.0 mm gr m/s Ja

9mm Largo

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Largo9mm Bergmann-Bayard9.0 mm105-150 gr m/s Ja

38 ACP

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 ACP9.0 mm gr m/s Ja

38 Super

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 Super9.0 mm gr m/s Ja

9mm Makarov

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Makarov9x18mm 9.0 mm gr m/s Ja

357 Magnum

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
357 Magnum9.0 mm125-180 gr350-450 m/s JaJa1

357 Maximum

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
357 Maximum9.0 mm gr m/s Ja

40 S&W

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
40 S&W40 Smith & Wesson mm gr m/s Ja

10mm

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
10mm10.0 mm175 gr430 m/s Ja

41 Magnum

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
41 Magnum mm gr m/s JaJa1

41 AE

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
41 AE41 Action Express mm gr m/s Ja

44 Russian

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
44 Russian mm gr m/s Ja

44 Special

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
44 Special mm gr m/s Ja

44 Magnum

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
44 Magnum mm200-300 gr350-450 m/s JaJa1

445 SuperMag

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
445 SuperMag mm gr m/s Ja

45 G.A.P.

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 G.A.P.45 Glock Automatic Pistol11.25 mm230 gr 250-300 m/sJa

45 ACP

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 ACP11.25 mm200-230 gr250-300 m/s Ja2Ja

45 Colt

45 Colt
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 Long Colt11.25 mm200 gr250 m/s Ja

45 Win Mag

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 Win Mag45 Winchester Magnum mm gr m/s Ja

454 Casull

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
454 Casull11.25 mm gr m/s Ja

480 Ruger

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
480 Ruger mm gr m/s Ja

50 AE

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
50 AE50 Action Express12.7 mm gr m/s Ja

500 Smith & Wesson

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
50 S&W500 Smith & Wesson12.7 mm350-500 gr 480 m/sJa


1 Dette er egentlig en revolverpatron, men det har blitt laget pistoler kamret for dette kaliberet.

2 Dette er egentlig en pistolpatron, men det har blitt laget revolvere som kan skyte dette kaliberet.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.