Skytejournal

Ronny A. Nilsen

En skytejournal eller dagbok er nyttig å ha for å kunne se om man blir en bedre eller dårligere skytter over tid. Det gjør det også mulig å se over tid hva man er god på og hva man bør trene mere på. Dessuten er det gøy og kunne gå tilbake og se hvordan man har gjort det på stevner og trening tidligere.

Denne siden inneholder det du trenger for å lage deg din egen skytejournal. Filene er på PDF format og er laget slik at hvis du skriver de ut dobbeltsidig på på A4-format så vil du kunne brette arkene i to og lage huller med en hullmaskin og sette det hele inn i en A5 perm. Deretter er det bare å skrive ut flere ark etthvert som man trenger det.

Statistikksidene er ark der du kan føre inn resultatene dine over tid for å gjøre det enkelt å få en overikt. Resultatkortene brukes for å føre inn resultater mens du skyter.

Det er ikke laget noen statistikkside for feltskyting da løypene er ulike fra gang til gang, og poengsummene er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Dersom du ikke fører en separat aktivitetslogg, bør du få skyteleder, stevneansvarlig, treningsansvarlig (eller andre ansvarlige) til å signere journalen etter trening/stevne.

Politidirektoratet har nemlig i ajourføring av samlerundskriv G-126/92 24. april 2002 fastsatt krav om aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha.


PDF-Dokumenter

For å sikre riktig gjengivelse av dokumenter benytter vi PDF-format.

Dette gjør at du som leser er sikker på at alt blir riktig gjengitt. Du kan selv skrive ut ditt eget eksemplar av dokumentene, med layout slik det var tenkt fra BPK. I tillegg har du muligheten til å søke i dokumentet etter ting av interesse.

PDF åpnes i et gratis program som heter Adobe Acrobat. Skulle du ha problemer med å lese PDF-dokumentet, kan du hente en ny versjon av Adobe Acrobat Reader ved å klikke på Adobe-ikonet:

.


Forside

Forside til skytedagboken.

Standard

StatistikkResultatkort
Statistikkark og resultatkort til standard skyteprogrammet.

VM fin/grov

StatistikkResultatkort
Statistikkark og resultatkort til skyteprogrammene VM fin og VM grov.

Hurtig fin/grov

StatistikkResultatkort
Statistikkark og resultatkort til skyteprogrammene hurtig fin og hurtig grov.

Silhuett

StatistikkResultatkort
Statistikkark og resultatkort til silhuett skyteprogrammet.

Feltpistol

Resultatkort
Resultatkort som kan brukes til alle feltpistol programmene, også de nye spesialfelt programmene.

Seriepokalen

StatistikkResultatkort
Statistikkark og resultatkort til seriepokalen, som er et internt skyteprogramm i Bærum Pistolklubb.

Generelt resultatkort

Resultatkort
Dette er et generelt resultatkort som kan brukes til å føre resultater fra alle ISSF skytegrenene. Hvis du ikke ønsker å ha flere ulike resultatark å forholde deg til, så er det bare å skrive ut en bunke av dette resultatkortet.

Svartkrutt

Resultatkort
Resultatkort for føring av resultater i 13-skudd svartkrutt.

Metallsilhuett

Resultatkort
Resultatkort for føring av resultater i metallsilhuett.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.