Skyteteknikk

Ronny A. Nilsen
Teknikk

Disse sidene tar for seg en del tekniske sider ved det å drive med pistolskyting. Dette er alt fra hvorman man bør stå og holde pistolen, til noen tips om hvordan man kan finne ut hva man gjør feil hvis man ikke treffer blink hver gang.

Korte artikler
Dette er en serie artikler som tar for seg noen av de ulike momentene som må beherskes for å bli en god skytter. Det er her i første rekke snakk om presisjonskyting, som man som regel bør beherske før man kan bli god i andre former for skyting.
Pistolskyting ved trening/konkurranse
Et hefte skrevet av Geir Øvstedal i Bærum PK om hvordan man blir en bedre pistolskytter. Ved utøvelse av all sport vet utøveren hva han vil (best mulig resultat). Spørsmålet som da melder seg er hvordan oppnår han det? Hensikten med dette heftet er å besvare dette spørsmålet. Heftet er i PDF format.
Pistol Marksmanship Training Guide
Et hefte om pistolskyting fra US Army. Skrevet på engelsk og er her lagt opp i både PDF format og som vanlige HTML-sider. Det er også oversatt til norsk. Heftet het da "Håndbok i pistolskyting". Bearbeidet og oversatt av Odd Lågstad i 1978. De har solgt den på Forbundskontoret for en billig penge tidligere, men om den er i salg på norsk i dag vites ikke.

For å variere treningen litt så kan man jo skyte noe annet enn de vanlig skyteprogrammene, hva med å prøve en uformell konkurranse i poengjakt?

PDF-Dokumenter

For å sikre riktig gjengivelse av dokumenter benytter vi PDF-format.

Dette gjør at du som leser er sikker på at alt blir riktig gjengitt. Du kan selv skrive ut ditt eget eksemplar av dokumentene, med layout slik det var tenkt fra BPK. I tillegg har du muligheten til å søke i dokumentet etter ting av interesse.

PDF åpnes i et gratis program som heter Adobe Acrobat. Skulle du ha problemer med å lese PDF-dokumentet, kan du hente en ny versjon av Adobe Acrobat Reader ved å klikke på Adobe-ikonet:

.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.