Baneskyting

ISSF

ISSF (International Shooting Sport Federation) er det nye navnet på den internasjonale organisasjonen som tidliger het Union Internationale de Tir, eller UIT som de fleste kjente det som. Endringen av organisajonens navn og forkortelse ble vedtatt i Barcelona den 15. juli 1998.

ISSF skyting foregår i 137 land og skyteøvelsene i OL foregår etter ISSF regler. Norges Skytterforbund ble etablert i 1946, men Norge som land har vært ISSF medlem siden 1923.

Treningstider vinter

I vinterhalvåret foregår treningen på innendørsbanen til Norges Idrettshøyskole på Sogn.

Vi leier banen på tirsdager fra kl. 16:30 til kl. 21:30. Treningsprogrammene starter kl. 18:00 og 19:30 presis. Møt opp i god tid. Salg av kal. .22 ammunisjon og utlån av klubbvåpen. Se terminlisten for en oversikt over hvike program som skytes på den enkelte treningsdag. Siden vi har banen fra 16:30 er det mulighet for egentrening for de som ønsker det fra 16:30 til 17:30. Fra 17:30 er det forberedelse til trening og derfor ingen skyting på banen.

Treningstider sommer

Trening på OSS banen i gamle dager.

Om sommeren skyter vi på vår egen bane utenfor klubbhuset på Løvenskioldbanen.

tirsdager bruker vi banen fra kl. 16:00. Treningsprogrammet starter kl. 18:00 og 19:30 presis, untatt klubbmesterskap som har egne tider. Salg av kal. .22 ammunisjon og utlån av klubbvåpen. Se terminlisten for en oversikt over hvike program som skytes på den enkelte treningsdag og til hvilke tider. Siden vi har banen fra 16:00 er det mulighet for egentrening for de som ønsker det fra 16:00 til 17:30. Fra 17:30 er det forberedelse til trening og derfor ingen skyting på banen.

Send en mail til for nærmer informasjon.

Utstyr til trening

Klubben dekker skivematriell både til de organsiserte treningene og til bruk under egentrening på vår egen bane på Løvenskiold. Men følgene utstyr må den enkelte skytter selv alltid ha med på trening:

  • Hørselvern
  • Sorte og hvite skivelapper

Det anbefales også på det sterkeste å bruke briller når man skyter for å beskytte øynene.

Egentrening hele året

Det er fri trening på egen bane utenfor klubbhuset på mandager, fredager og i helgene, så sant det ikke arrangeres stevner o.l.

Politiet bruker pistolbanene fram til kl. 1600 på hverdager. Det skal i følge leieavtalen mellom NSF og politiet alltid være 1 overbygget bane og 1 feltbane ledig for sivile skyttere.

Skytefrie dager på Løvenskioldbanen

Følgende dager er det absolutt skyteforbud på alle baner på Løvenskioldbanen:

  • 1. påskedag
  • 17. mai
  • 1. pinsedag
  • 1. juledag

8. mai er det skyteforbud i tiden 16:00 til 18:00 i forbindelse med minnehøytider ved Grini og Ila.

Forøvrig skal det ikke skytes før 08:00 om morgenen og etter 22:00 om kvelden. Skytterne henstilles om å avslutte skytingen før kl. 21:00 på hverdager. Søndager og helligdager bør det ikke skytes før kl. 09:00 om morgenen og etter 19:00 om kvelden.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.