Metallsilhuett

NMF

Programmene for skyting med metallsilhuett er i Norge organisert gjennom Norges Metallsilhuettforbund.

Treningstider

Det er ikke egne faste treningstider for metallsilhuett. Organisert trening avtales direkte med medlemmene i gruppa når det passer. Send en epost til for nærmer informasjon.

Utstyr til trening

Klubben dekker skivematriell både til de organsiserte treningene og til bruk under egentrening på vår egen bane på Løvenskiold. Men følgene utstyr må den enkelte skytter selv alltid ha med på trening:

  • Hørselvern
  • Sorte og hvite skivelapper

Det anbefales også på det sterkeste å bruke briller når man skyter for å beskytte øynene.

Egentrening hele året

Det er fri trening på egen bane utenfor klubbhuset på mandager, fredager og i helgene, så sant det ikke arrangeres stevner o.l.

Politiet bruker pistolbanene fram til kl. 1600 på hverdager. Det skal i følge leieavtalen mellom NSF og politiet alltid være 1 overbygget bane og 1 feltbane ledig for sivile skyttere.

Skytefrie dager på Løvenskioldbanen

Følgende dager er det absolutt skyteforbud på alle baner på Løvenskioldbanen:

  • 1. påskedag
  • 17. mai
  • 1. pinsedag
  • 1. juledag

8. mai er det skyteforbud i tiden 16:00 til 18:00 i forbindelse med minnehøytider ved Grini og Ila.

Forøvrig skal det ikke skytes før 08:00 om morgenen og etter 22:00 om kvelden. Skytterne henstilles om å avslutte skytingen før kl. 21:00 på hverdager. Søndager og helligdager bør det ikke skytes før kl. 09:00 om morgenen og etter 19:00 om kvelden.

Se her!

Merk at disse sidene ikke blir oppdatert. Bærum Pistolklubb har laget nye sider! Siden er kun ment som en service til gamle brukere av BPKs's sider og vil forbli slik de var i april 2008 ved overgangen til nye sider. Alt nytt matriale og oppdateringer fra meg vil skje in den nye strukturen direkte under www.pistolskyting.info.