[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2006

Siden forrige liste (publisert i NSb 3/05) er det foretatt 3112 korreksjoner mot 3281 sist. Listen inneholder 2046 navn mot 2117 sist. Gjennomsnittet for de offentliggjorte er 1432,29 basert på 532.800 partier mot 1420,22 sist, og 1421,66 for ett år siden. Hele NSFs Elo-system inneholder nå 3583 navn mot 3610 sist.

Av de 2046 på listen er 1885 registrert som medlem av NSF 31.12.2006. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med ”Tidl.” foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt av undertegnede 23. januar er medtatt.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden siste liste er Bernt Milovan, Moss. Han fylte 92 år i desember. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering og som var medlem i 2005 er Holger Thordal, Sandnes. Han fylte 9 år i desember.

Det er fremdeles mange som sender oss utskrift fra Turneringsservice i stedet for å sende filene. Alle som sender TS-filer eller SP-filer på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt.

Når rapportene settes opp manuelt er det viktig at man summerer kolonne I og II. Summen i kolonne II skal være det dobbelte av summen i kolonne I. Dersom dette ikke er tilfelle er det noe galt i oppsettet.

Som vanlig vil vi gjøre oppmerksom på følgende:

  1. For å komme med på de alfabetiske listene må en ha spilt minst ett parti i løpet av de to siste år, dog minst 10 partier totalt.
  2. Elo-tallet må være minst 500.
  3. For å komme med på topplistene må en i tillegg ha spilt minst 30 partier totalt. Unntak er lilleputt hvor kravet er 15 partier.
  4. De aldersbestemte listene forutsetter dessuten at fødselsdato er kjent. Det er fremdeles mange som unnlater å notere fødselsdato på Elo-rapporten, noe som kan resultere i at juniorer ikke får den fremgang de skal ha etter reglene (det er ikke nok å sette “junior”, eller kun årstallet, hele datoen må skrives). Vær klar over at fødselsdatoen for samtlige deltagere skal oppgis.
  5. Medlemmer av USF som ikke er , eller har vært, medlemmer av NSF er ikke med på listene

Øistein Yggeseth

Oppdatert 25. januar 2006 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]