[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2007

Siden forrige liste (publisert i NSb 6/06) er det foretatt 3641 korreksjoner mot 3134 sist. Listen inneholder 2108 navn mot 2048 sist. Gjennomsnittet for de offentliggjorte er 1429,98 mot 1436,33 sist, og 1432,39 for ett år siden. Hele NSFs Elo-system inneholder nå 3641 navn mot 3637st.

Av de 2108 listen er 1850 registrert som medlem av NSF 31.12.2006. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med ?Tidl.? foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt av undertegnede 4. februar er medtatt.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Johannes Ugland, Nordstrand. Han fylte 86 dagen før utskrift. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Erik Botheim, SK 1911. Han fylte 7 år i januar.

Det er fremdeles noen som sender oss utskrift fra Turneringsservice i stedet for å sende filene. Send filene. Det er enklere både for dere og oss. For TS5.xx må vi ha både TRN- og eventuelle GRP-filer. For TS6 er det kun én fil (TRX). Alle som sender TS-filer eller SwissPerfect-filer på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt.

Når rapportene settes opp manuelt er det viktig at man summerer kolonne I og II. Summen i kolonne II skal være det dobbelte av summen i kolonne I. Dersom dette ikke er tilfelle er det noe galt i oppsettet.

Turneringer for rating sendes til elo@sjakk.no.

Antallet medlemmer som deltar i turneringer i utlandet øker, men det er ikke alltid vi mottar resultater fra disse. I den utstrekning det er mulig henter vi inn krysstabeller fra arrangører. Der dette ikke er mulig er vi avhengig av at deltagerne selv melder inn resultatene. Da er det viktig at det blir oppgitt motstandere, motstandernes rating, enten FIDE eller nasjonal, og resultatet i hvert parti. Dessuten er betenkningstiden nødvendig for å sette turneringen i riktig kategori. Henvisning til resultater runde for runde kan vi dessverre ikke ta i mot.

Som vanlig vil vi gjøre oppmerksom på følgende:

  1. For å komme med på de alfabetiske listene må en ha spilt minst ett parti i løpet av de to siste år, dog minst 10 partier totalt.
  2. Elo-tallet må være minst 500.
  3. For å komme med på topplistene må en i tillegg ha spilt minst 30 partier totalt. Unntak er lilleputt hvor kravet er 15 partier.
  4. De aldersbestemte listene forutsetter dessuten at fødselsdato er kjent. Det er fremdeles mange som unnlater å notere fødselsdato på Elo-rapporten, noe som kan resultere i at juniorer ikke får den fremgang de skal ha etter reglene. Det er ikke nok å sette ?junior?, eller kun årstallet, hele datoen må skrives. Vær klar over at fødselsdatoen for samtlige deltagere skal oppgis.
  5. Medlemmer av USF som ikke er , eller har vært, medlemmer av NSF er ikke med på listene

Øistein Yggeseth

Oppdatert 9. februar 2007 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]