[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2010

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/10) er det foretatt 2413 korreksjoner mot 3410 sist. Listen inneholder 1975 navn mot 1953 sist. Hele NSFs Elo-system inneholder nå 3444 navn mot 3455 sist.

Av de 1975 listen er 1655 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med (Tidl.) foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt av undertegnede 01.06.2010 er med på listene.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Josef Bjørgvik, Verdal. Han blir 89 år i august. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Andreas G. Tryggestad, Nordstrand. Han fylte 8 år i mai.

Alle som sender TS-filer eller SwissPerfect-filer (Leauge-Watch) på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Det var nok flere som fikk hastverk denne gangen. Det var flere rapporter hvor beregningsprogrammene våre anga at turneringene ikke var ferdigspilt. Når slikt skjer har vi ingen mulighet til å beregne turneringen med grunnlag av datafilen. Vi returnerer da filen med henstilling om korreksjon. Vanligvis går slike henstillinger greit. Men denne gangen var det faktisk en som slo seg litt vrang, og ikke innså, eller kanskje ikke forsto, hva som var galt.

NB! Vi har de senere år vært "plaget" av at enkelte turneringer ikke har kommet med, selv om de er innsendt. Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre e-postadresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt. Som vanlig vil vi gjøre oppmerksom på følgende:

  1. For å komme med på de alfabetiske listene må en ha spilt minst ett parti i løpet av de to siste år, dog minst 10 partier totalt.
  2. Elo-tallet må være minst 500.
  3. For å komme med på topplistene må en i tillegg ha spilt minst 30 partier totalt. Unntak er lilleputt hvor kravet er 15 partier.
  4. De aldersbestemte listene forutsetter dessuten at fødselsdato er kjent. Det er fremdeles mange som unnlater å notere fødselsdato på Elo-rapporten, noe som kan resultere i at juniorer ikke får den fremgang de skal ha etter reglene. Det er ikke nok å sette "junior", eller kun årstallet, hele datoen må skrives. Vær klar over at fødselsdatoen for samtlige deltagere skal oppgis.
  5. Medlemmer av USF som ikke er, eller har vært, medlemmer av NSF er ikke med på listene

Øistein Yggeseth

Oppdatert 3. juni 2010 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]