[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2011

Siden forrige liste (publisert i NSb 3/10) er det foretatt 3053 korreksjoner mot 2413 sist. Listen inneholder 1973 navn mot 1975 sist. I 2010 ble det foretatt 6520 korreksjoner.

Av de 1973 listen er 1797 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på turneringsrapport@sjakk.no 10.01.2011 er med på listene. Det er noen unntak da rapporten(e) manglet angivelse av betenkningstid. Og vi har ikke fått noen tilbakemelding når vi har meddelt avsender at noe manglet.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Josef Bjørgvik, Verdal. Han ble 89 år i august. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Elias Haukenes, Hamar. Han fylte 8 år i juni.

Alle som sender TS-filer eller SwissPerfect-filer (Leauge-Watch) på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre e-postadresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

Sentralstyret har vedtatt at NSF om en tid vil fjerne det norske ratingsystemet, og helt gå over til FIDE. Det er ikke definert et endelig tidspunkt, dette avhenger bl.a. av utviklingen av FIDEs "Rating Floor" (nedre ratingrense). Dette innebærer at NSF etter hvert sender flere rapporter til FIDE. Men den enkelte klubb må selv bestemme om de ønsker rapporten sendt. Det som nå automatisk sendes er Landsturneringen klassene Elite, Mester 1, 2, 3, Senior A, Junior A og Kadett A. A-gruppene i NGP, og det blir vurdert også B-gruppene.

Men det er et par ting som er viktige å huske på:

  1. FIDE krever at turneringen skal registreres minst en måned før turneringsstart (De er litt fleksible med interne klubbturneringer).
  2. Dersom man har en tidskontroll etter et visst antall trekk skal dette antallet være 40!
  3. I Bergerturneringer (alle mot alle) må det være minst 4 spillere med offentliggjort FIDE-rating.
  4. I Monradturneringer må det være minst 3 spillere med FIDE-rating.
For ytterligere informasjon om FIDE-rating se FIDE handbook.

Øistein Yggeseth

Oppdatert 4. februar 2011 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]