[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2011

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/11) er det foretatt 2807 korreksjoner mot 3053 sist. Listen inneholder 1993 navn mot 1973 sist.

Av de 1993 listen er 1656 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på turneringsrapport@sjakk.no 29.05.2011 er med på listene. Det er noen unntak da rapporten(e) manglet angivelse av betenkningstid. Og vi har ikke fått noen tilbakemelding når vi har meddelt avsender at noe manglet.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Olaf Gjerdrum, Våler. Han ble 90 år i mai. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Bernt Magnus Myraunet, Frosta. Han fyller 8 år i september.

Alle som sender TS-filer eller SwissPerfect-filer (Leauge-Watch) på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre e-postadresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

Øistein Yggeseth

Oppdatert 10. juni 2011 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]