[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2012

Siden forrige liste (publisert i NSb 3/11) er det foretatt 3175 korreksjoner mot 2807 sist. Listen inneholder 1973 navn mot 1993 sist. For kalenderåret 2011 ble det foretatt 6319 korreksjoner.

Av de 1973 listen er 1803 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på turneringsrapport@sjakk.no 10.01.2012 er med på listene.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Ragnvald Monge, Sandnes. Han blir 89 år i juli. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Ian Dahl, Hell. Han fylte 8 år i januar.

Alle som sender TS-filer på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre e-postadresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

Vi har og har hatt litt problemer med utlendinger som er medlemmer av norske klubber. Det er ikke lett å fange opp deres turneringsdeltagelser i utlandet. Tallene for disse kan derfor være litt mangelfulle.

Øistein Yggeseth,

oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 14. januar 2012 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]