[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2012

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/12) er det foretatt 3132 korreksjoner mot 3175 sist. Listen inneholder 1961 navn mot 1973 sist. For kalenderåret 2011 ble det foretatt 6310 korreksjoner.

Av de 1961 listen er 1672 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på turneringsrapport@sjakk.no 01.06.2012 er med på listene.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden januarlisten er Rolf Dramdal, Tempo. Han ble 89 år i mai. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Embla Eikeland Grønn, OSS. Hun fylte 9 år i juni.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

I nær fremtid vil det bli krav om et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet.

Vi har hatt problemer med utlendinger som er medlemmer av norske klubber. ELO-komiteen har vedtatt, og Sentralstyret har godkjent, at utenlandske medlemmer i norske klubber kun blir beregnet når de spiller i Norge eller for norsk klubblag i utlandet.

Det er nå flere klubber som ønsker sine turneringer FIDE-ratet. Men mange overholder dessverre ikke FIDEs krav om registrering senest en måned før turneringsstart, og blir derfor avvist. Dessuten er det mange som ikke har fått med seg at den ratingen som angis skal være den som var gjeldende da turneringen startet noe som resulterer i feilmeldinger ved overføring. FIDE har også innført ratingsystemer for hurtigsjakk og lynsjakk. Dette er separate systemer, men fristen for registrering er for disse kun to dager. NB! Klubbturneringer og lignende sendes til FIDE kun dersom klubben/arrangøren ber om det. For registrering av turneringer i FIDE skal man bruke et skjema man finner på www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html.

Øistein Yggeseth,

oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 9. juni 2012 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]