[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2013

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/13) er det foretatt 3693 korreksjoner mot 3551 sist. Listen inneholder 1947 navn mot 1954 sist.

Av de 1947 listen er 1677 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på turneringsrapport@sjakk.no 02.06.2013 er med på listene. Denne gangen var det unormalt mange som sendte inn i siste liten. Det bør være mulig å sende turneringen ved turneringens slutt og ikke dager, uker eller måneder etter.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Olaf Gjerdrum, Våler. Han ble 92 år i mai. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Daniel Kjeldsen, Stavanger. Han fyller 7 år i september.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene. Denne gangen er det noen rapporter som ikke ble med på grunn av feil innsending og feil i rapportene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

For turneringer som er påbegynt etter 1.1.2013 krever vi nå et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet. Turneringsservice gir dette formatet. På http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html finner man et eksempel.

Det er nå flere klubber som ønsker sine turneringer FIDE-ratet. FIDEs krav om registrering er senest 30 dager før turneringsstart. Denne må overholdes. FIDE sier nå at de vil innføre tilleggsavgift for for sent registrerte turneringer. Det samme gjelder sen rapportering. FIDE vil sette en frist på 7 dager for rapportering, noe som setter krav til arrangører. For klubber er det å anbefale at det ved registrering settes en avslutningsdato som tar hensyn til eventuelle forsinkelser i avviklingen. Det er dessverre mange som ikke har fått med seg at den FIDE-ratingen som angis i rapporten skal være den som var gjeldende da turneringen startet, noe som resulterer i feilmeldinger ved overføring.

NB! Klubbturneringer og lignende sendes til FIDE kun dersom klubben/arrangøren ber om det. For registrering av turneringer i FIDE skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Og dette gjelder også aktuelle GP-turneringer! Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for dette. Turneringsservice er et slikt godkjent program.

Øistein Yggeseth, oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 4. juni 2013 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]