[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2014

Siden forrige liste (publisert i NSb 3/2013) er det foretatt 3580 korreksjoner mot 3693 sist. Listen inneholder 1922 navn mot 1947 sist. For kalenderåret 2013 ble de foretatt 7025 korreksjoner (6332 i 2012).

Av de 1922 listen er 1788 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på mailto:turneringsrapport@sjakk.no 14.01.2014 er med på listene. Et par utenlandske turneringer er ikke med da vi mangler bakgrunnsdata fra FIDE. Vennligst send rapporter så snart turneringen er ferdigspilt. Vi får mange rapporter på turneringer etter 1-2 måneder etter turneringens slutt.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Ragnvald Monge, Sandnes. Han ble 90 år i juli. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Ivan Rozhko, Stavanger. Han ble 8 år i desember.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Send heller IKKE kopi til andre adresser. Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

For turneringer som er påbegynt etter 1.1.2013 krever vi nå et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet. Turneringsservice gir dette formatet. På http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html finner man et eksempel.

Det er nå flere klubber som ønsker sine turneringer FIDE-ratet. FIDEs krav om registrering er senest én uke før turneringsstart. Denne må overholdes. FIDE sier nå at de vil innføre tilleggsavgift for for sent registrerte turneringer. Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er kravet én måned.

Det samme gjelder sen rapportering. FIDE vil sette en frist på 7 dager for rapportering, noe som setter krav til arrangører. For klubber er det å anbefale at det ved registrering settes en avslutningsdato som tar hensyn til eventuelle forsinkelser i avviklingen.

Det er dessverre mange som ikke har fått med seg at den FIDE-ratingen som angis i rapporten skal være den som var gjelder når turneringen starter, noe som resulterer i feilmeldinger ved overføring.

Det har også vært litt problemer med angivelsen av FIDE-ratingen for hurtig- og lynsjakkturneringer, men siste versjon av Turneringsservice har løst dette.

NB! Klubbturneringer og lignende sendes til FIDE kun dersom klubben/arrangøren ber om det. For registrering av turneringer i FIDE skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Og dette gjelder også aktuelle GP-turneringer! Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for dette. Turneringsservice er et slikt godkjent program.

Øistein Yggeseth, oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 17. januar 2014 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]