[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2014

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/2014) er det foretatt 3076 korreksjoner mot 3580 sist. Listen inneholder 1962 navn mot 1922 sist.

Av de 1962 listen er 1734 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på mailto:turneringsrapport@sjakk.no 01.06.2014 er med på listene. Noen innsendte rapporter er returnert arrangør på grunn av gale/manglende data. Disse er dessverre ikke innsendt på nytt og er derfor ikke med på listene. Vennligst send rapporter så snart turneringen er ferdigspilt. Vi får mange rapporter på turneringer etter 1-2 måneder etter turneringens slutt.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Ragnvald Monge, Sandnes. Han blir 91 år i juli. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Aleksander Turov, Tromsø. Han blir 8 år i oktober.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Send heller IKKE kopi til andre adresser. Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

For turneringer som er påbegynt etter 1.1.2013 krever vi nå et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet. Turneringsservice gir dette formatet. På http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html finner man et eksempel.

Det er nå flere klubber som ønsker sine turneringer FIDE-ratet. FIDEs krav om registrering er senest én uke før turneringsstart. Denne må overholdes. FIDE sier nå at de vil innføre tilleggsavgift for for sent registrerte turneringer. Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er kravet én måned.

Nærmere orientering om FIDE-rating og -rapportering se egen artikkel annet sted i bladet.

NB! Klubbturneringer og lignende sendes til FIDE kun dersom klubben/arrangøren ber om det. For registrering av turneringer i FIDE skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for dette. Turneringsservice er et slikt godkjent program.

Øistein Yggeseth, oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 17. juni 2014 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]