[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2015

Siden forrige liste (publisert i NSb 2/2014) er det foretatt 4744 korreksjoner mot 3076 sist. Listen inneholder 2146 navn mot 1962 sist. Den store økningen avspeiler medlemsveksten i 2014.

Av de 2146 listen er 2007 registrert som medlem av NSF i 2014. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på mailto:turneringsrapport@sjakk.no 10.01.2015 er med på listene. Noen innsendte rapporter er returnert arrangør på grunn av gale/manglende data. Disse er dessverre ikke innsendt på nytt og er derfor ikke med på listene. Vennligst send rapporter så snart turneringen er ferdigspilt. Vi får mange rapporter på turneringer etter 1-2 måneder etter turneringens slutt.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Ragnvald Monge, Sandnes. Han blir 91 år i juli. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Vijay Arjun Cithu, Stavanger. Han blir 6 år i april.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Send heller IKKE kopi til andre adresser. Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

For turneringer som er påbegynt etter 1.1.2013 krever vi nå et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet. Turneringsservice gir dette formatet. På http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html finner man et eksempel.

Det er nå flere klubber som ønsker sine turneringer FIDE-ratet. FIDEs krav om registrering er senest én uke før turneringsstart. Denne må overholdes. Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er kravet én måned.

Nærmere orientering om noen nye detaljer FIDE-rating og -rapportering se egen artikkel annet sted i bladet.

NB! Klubbturneringer og lignende sendes til FIDE kun dersom klubben/arrangøren ber om det. Men vær klar over at turneringer som starter 2. halvår 2015 skal/må registreres i FIDE. For registrering av turneringer i FIDE skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for dette. Turneringsservice er et slikt godkjent program.

Øistein Yggeseth, oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 16. januar 2015 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]