[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2015

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/2015) er det foretatt 4372 korreksjoner mot 4744 sist. Listen inneholder 2263 navn mot 2146 sist.

Av de 2263 på listen er 1978 registrert som medlem av NSF i 2015. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på mailto:turneringsrapport@sjakk.no 01.06.2015 er med på listene. Noen innsendte rapporter er returnert arrangør på grunn av gale/manglende data. Noen av disse er dessverre ikke innsendt på nytt og er derfor ikke med på listene. Vennligst send rapporter så snart turneringen er ferdigspilt. Vi får mange rapporter på turneringer etter 1-2 måneder etter turneringens slutt og det ødelegger litt av kronologien. For FIDE-rapporter er fristen 7 dager etter turneringens slutt, og den må overholdes.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Ragnvald Monge, Sandnes. Han blir 92 år i juli. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Arjun Vijay Cithu, Stavanger. Han var 6 år i april.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Turneringer for rating skal sendes til turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Send heller IKKE kopi til andre adresser. Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

For turneringer som er påbegynt etter 1.1.2013 krever vi nå et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet. Turneringsservice gir dette formatet. På http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html finner man et eksempel.

FIDEs frist for registrering for rating er senest én uke før turneringsstart. Vi ønsker noen dager ekstra for eventuelle avklaringer (det er ofte nødvendig), så vi har satt fristen til 10 dager for registrering. Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er fristen én måned.

NB! Turneringer som starter 2. halvår 2015 skal/må registreres i FIDE. Det eneste unntaket er turneringer som ikke kan godkjennes av FIDE, for eksempel med for få deltagere med FIDE-rating. For registrering av turneringer i FIDE skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for dette. Turneringsservice er et slikt godkjent program. Øistein Yggeseth oistein.yggeseth@online.no

Øistein Yggeseth, oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 2. juni 2015 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]