[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2016

Siden forrige liste (publisert i NSb 6/2015) er det foretatt 4541 korreksjoner mot 4372 sist. Listen inneholder 2386 navn mot 2263 sist. For kalenderåret 2015 ble det foretatt 9259 korreksjoner.

Av de 2386 på listen er 2226 registrert som medlem av NSF i 2015. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på mailto:turneringsrapport@sjakk.no 10.01.2016 er med på listene. Turneringsoversikten omfatter turneringer beregnet etter septemberlisten (se http://heim.ifi.uio.no/~runed/elo.html). Vennligst send rapporter så snart turneringen er ferdigspilt. Vi får mange rapporter på turneringer etter 1-2 måneder etter turneringens slutt og det ødelegger litt av kronologien. For FIDE-rapporter er fristen 7 dager etter turneringens slutt, og den må overholdes.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Ragnvald Monge, Sandnes. Han var 92 år i juli. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Eric Jiahao Ji, Hell. Han var 5 år i juni.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt.

Turneringer for rating skal sendes til mailto:turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Send heller IKKE kopi til andre adresser. Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

For turneringer som er påbegynt etter 1.1.2013 krever vi nå et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet. Turneringsservice gir dette formatet. På http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html finner man et eksempel.

FIDEs frist for registrering for rating er én uke før turneringsstart. Vi ønsker noen dager ekstra for eventuelle avklaringer (det er ofte nødvendig), så vi har satt fristen til 14 dager for registrering. Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er fristen én måned.

NB! Turneringer som starter 2. halvår 2015 og senere skal/må registreres i FIDE. Det eneste unntaket er turneringer som ikke kan godkjennes av FIDE, for eksempel med for få deltagere med FIDE-rating. For registrering av turneringer for FIDE-rating skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for dette. Turneringsservice er et slikt godkjent program. Dessverre er det altfor få klubber som har sørget for registrering, og det vil bety at mange av disse klubbenes spillere etter hvert vil være uten rating!

Øistein Yggeseth, oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 23. januar 2016 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]