[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste januar 2017

Siden forrige liste (publisert i NSb 2/2016) er det foretatt 3725 korreksjoner mot 4399 sist. Listen inneholder 2461 navn mot 2486 sist. For kalenderåret 2016 ble det foretatt 7876 korreksjoner.

Av de 2461 på listen er 2225 registrert som medlem av NSF i 2016-2017 (pr. 9.1.2017). De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på mailto:turneringsrapport@sjakk.no 09.01.2017 er med på listene. Turneringsoversikten omfatter turneringer beregnet etter septemberlisten. Vennligst send rapporter så snart turneringen er ferdigspilt. For FIDE-rapporter er fristen 7 dager etter turneringens slutt, og den må overholdes. Mange glemmer dette dessverre.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden junilisten er Karsten Hansen, Hønefoss. Han var 91 år i september. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Jiahao Eric Ji, Hell. Han blir 7 år i juni.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt.

Turneringer for rating skal sendes til mailto:turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Send heller IKKE kopi til andre adresser. Sentralstyret har vedtatt at turneringsrapporter som sendes til andre adresser enn angitt blir betraktet som ikke avsendt/mottatt.

For turneringer som er påbegynt etter 1.1.2013 krever vi nå et spesielt format for rapportering av turneringer til det norske ratingsystemet. Turneringsservice gir dette formatet. På http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html finner man et eksempel.

FIDEs frist for registrering for rating er én uke før turneringsstart. Vi ønsker noen dager ekstra for eventuelle avklaringer (det er ofte nødvendig), så vi har satt fristen til 14 dager for registrering. Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er fristen én måned.

NB! Alle turneringer innen Norges Sjakkforbund skal/må registreres i FIDE. Det eneste unntaket er turneringer som ikke kan godkjennes av FIDE, for eksempel med for få deltagere med FIDE-rating. For registrering av turneringer for FIDE-rating skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Dette skjemaet blir ofte revidert, så det beste er å laste det ned hver gang man ønsker en registrering. NSF sørger for registrering av NGP-turneringer under forutsetning av at vi finner tilstrekkelig med informasjon på NSFs terminliste. Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for generering av FIDE-rapporter. Turneringsservice er et slikt godkjent program. Husk at det må lages/sendes rapport separat for hver gruppe! Dette glemmes av mange. Dessverre er det altfor mange klubber som ikke sørger for registrering, og det vil bety at mange av disse klubbenes spillere etter hvert vil være uten rating!

Øistein Yggeseth, oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 18. januar 2017 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]