[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til siste norske ratingliste januar 2018

Siden forrige liste (publisert i NSb 2/2017) er det foretatt 4225 korreksjoner mot 4880 sist. Listen inneholder 2614 navn mot 2569 sist. For kalenderåret 2017 ble det foretatt 9353 korreksjoner.

Av de 2614 på listen er 2426 registrert som medlem av NSF i 2017 (pr. 2.1.2018). De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på turneringsrapport@sjakk.no 01.01.2018 er med på listene.
Turneringsoversikten omfatter turneringer beregnet etter septemberlisten.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden januarlisten er Karsten Hansen, Hønefoss. Han fylte 92 år i september.
Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Jiahao Eivind Ji, Hell. Han blir 6 år i februar.

Dette er den siste norske Elo-listen som kommer til å bli publisert. Det norske Elo-systemet er vedtatt lagt ned, til fordel for FIDE-rating.

FIDEs frist for registrering for rating er én uke før turneringsstart.
Vi ønsker noen dager ekstra for eventuelle avklaringer, så vi har satt fristen til 14 dager for registrering.
Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er fristen én måned, vi har satt fem uker.

NB! Alle turneringer innen Norges Sjakkforbund skal/må registreres i FIDE.
Det eneste unntaket er turneringer som ikke kan godkjennes av FIDE, for eksempel med for få deltagere med FIDE-rating. Turneringer med tidshandicap og tematurneringer blir heller ikke godkjent.

For registrering av turneringer for FIDE-rating skal man bruke et elektronisk skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/organisasjon/skjema/registrering-av-turnering-for-fide-rating/#skjema.
På samme adresse finnes en veiledning for registrering og rapportering

NSF sørger for registrering av NGP-turneringer under forutsetning av at vi finner tilstrekkelig med informasjon på NSFs terminliste.
Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format.
Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for generering av FIDE-rapporter. Turneringsservice er et slikt godkjent program.
Husk at det må lages/sendes rapport separat for hver gruppe! Dette glemmes av mange.
NB! For spillere uten FIDE-ID må det oppgis fødselsdato for vedkommende.
Utenlandske spillere må ha FIDE-ID fra sin Rating Officer dersom den mangler ved turneringens start.

Øistein Yggeseth
Formann i ELO-komiteen
oeisy@online.no

Oppdatert 11. januar 2018 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]