[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Gamle nyheter fra 1996

De ferskeste nyhetene finner du på Runes sjakkside.

Ny klubb: Follo sjakkforening

Ski sjakklubb og Ås sjakklubb har den 17.9 96 fusjonert til Follo sjakkforening. Den nye klubben ledes av formann Per Ofstad, med Otto Ibenfeldt og Per Lea som nestformenn. Leif Øgaard er turneringssjef.Den nye klubben har nærmere 60 medlemmer og beholder spillelokalene i både Ski og Ås,hhv.mandager og tirsdager.

Kontaktperson: sekretær Gaute Lindgard, tlf. 64 94 63 83.
Epost: gautelin@sn.no


Oppdatert 29. januar 1999 av Rune Djurhuus.

runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere| Stormestergalleriet | Turneringer ]