[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Hansjuerg Kaenel - Rune Djurhuus

Fjerdebordspartiet fra kampen i 14. og siste runde mellom Norge og Sveits i den 32. sjakkolympiaden i Jerevan, Armenia 1996.

Partiet (uten kommentarer) finnes også i PGN-format. Bruk f.eks. CHESSBD til å spille gjennom partiet. Rudolf Steinkjeller har lagd en forklaring på hvordan man setter opp CHESSBD (eller andre programmer som leser sjakkpartier) som en hjelpeapplikasjon (external viewer) for netlosen (browser-en).


NB! Kommentarene til partiet er beskyttet etter åndsverksloven. Det er forbudt å distribuere og publisere kommentarene - det være seg skriftlig, elektronisk, eller i andre former - uten min tillatelse. Det er lov å kopiere/lagre kommentarene til eget bruk.

Hvit: Hansjuerg Kaenel, Sveits (2405)
Svart: Rune Djurhuus, Norge (2505)
Turnering: Jerevan olm (14)
Åpning: Kongeindisk

1.Sf3 g6 2.d4 Lg7 3.e3 a5!?

[Diagram]

Svarts siste trekk ser merkelig ut, men jeg visste at Kaenel alltid spilte 3...Sf6 4.b4 0-0 5.Lb2 med ideen c4, a4, Le2, 0-0 med terrengfordel på damefløya. Etter 3...a5 får han ikke spilte b4 - en psykologisk seier til meg! Dessuten er ikke 3...a5 så dårlig siden hvit har spilt forsiktig (e-bonden bare et trekk fram).
4.c4 Sf6 5.Le2 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 Sbd7 8.b3 c6
8...e5 er for tidlig: 9.dxe5 dxe5 10.La3 Te8 11.Sb5 med klar fordel til hvit.
9.Lb2 Te8 10.Dc2 e5!?

[Diagram]

En konsekvens av svart sine siste trekk. Svart planlegger 11...e4 med terrengfordel på kongefløya.
11.dxe5 dxe5 12.Tfd1
Hadde hvit spilt 12.e4, ville det ha blitt et hull på d4 (Sf6-h5-f4-e6-d4 og/eller Sd7-c5-e6-d4).
12...e4!
Tar terreng.
13.Sd2 De7 14.Sf1 h5!

[Diagram]

Svart tar ytterligere terreng på kongefløya og fratar hvit lysten til å spille Sg3.
15.Td2 h4 16.Tad1
Hvit har d-linja, men det bekymrer ikke svart siden d6 er det eneste feltet hvit har kontrollen over, og derfra kan ikke tårnet gjøre noe skade.
16...h3!?
Svært energisk spilt. Jeg likte ikke 16...Sc5 17.La3, men 16...Sf8!? med ideen Sf8-h7-g5 og/eller Lf5, var interessant.

[Diagram]

17.g3?
Dermed er Sf1 murt inne og hvit må hele tida passe på at dronninga ikke kan sette matt på g2. Hvit måtte prøvd 17.gxh3 Jeg hadde planlagt 17...De6 fulgt av 18...Dxh3 med en interessant stilling.
17...Sc5
Eller 17...Sf8!? 18.Td6 S8h7 og svart ser ut til å stå godt.
18.La3!
Hvit benytter klokelig anledningen til å bytte vekk en av svarts sterke hester.
18...De5 19.Lxc5 Dxc5 20.Sa4! Df5 21.Sb6

[Diagram]

21...Tb8
Jeg vurderte 21...Sg4 22.Lxg4 Dxg4 men etter 23.f3! exf3 24.Sxa8 Lf5 blir jeg liggende kvalitet under, samtidig som hvit får byttet av mitt siste tårn. Jeg så ikke hvordan jeg skulle komme videre, sjøl om jeg har løperparet.
22.Sxc8 Tbxc8 23.f4!
Hvit sikrer seg litt terreng.

[Diagram]

23...Lf8
Eller 23...exf3!? 24.Dxf5 gxf5 25.Lxf3 Lh6 26.Kf2 (26.Te2 Te7; 26.Td3 Kg7 med ideen Te7 og tårndobling i e-linja.) 26...Kg7 og svart står litt bedre, men jeg ville ha mer og bestemte meg for å manøvrere løperen rundt til c5 for å trykke mot hvits svakhet på e3.
24.Ta1 Lb4!
Dårligere var 24...Lc5 25.Dd1! og hvit får spilt g4.
25.Tdd1 Lc5 26.a3!
Hvit planlegger å jage vekk løperen.

[Diagram]

26...g5!?
Svart spiller hardt.
27.fxg5
27.Kh1 Sg4 28.Lxg4 Dxg4 med klar fordel til svart fordi hvits stilling er full av hull (g2, f3, d3).
27...Dxg5 28.Dc3 Tcd8 29.b4

[Diagram]

Hvis svart var tvunget til å trekke løperen, ville hvit ha vært over det verste, men jeg har andre planer.
29...Td3!!
Et vakkert offer som frigir energien i de svarte offiserene.
30.Lxd3
Det hjelper ikke å bakke ut med 30.Txd3 exd3 31.Dxd3 Lxe3+ 32.Sxe3 (32.Kh1 Se4 33.Dxe3 Df6! 34.Dc1!? Sf2+ 35.Kg1 Txe2 og svart vinner raskt.) 32...Txe3 33.Dd8+ Kg7 34.Lf1 (34.Dd1 Se4 35.Dd4+ Kg8 36.Lf3 Sxg3 og svart vinner.)

[Diagram]

(Analysediagram)

34...Txg3+! 35.hxg3 Dxg3+ 36.Kh1 Df3+ 37.Kg1 h2+! 38.Kxh2 Sg4+ 39.Kg1 Df2+ 40.Kh1 Dh2 matt! En lang, men forsert variant.
30...Lxe3+ 31.Kh1
31.Sxe3 taper direkte: 31...Dxe3+ 32.Kf1 Df3+ 33.Ke1 (33.Kg1 Dg2 matt) 33...exd3+ 34.Kd2 De3 matt.

[Diagram]

31...Sg4!
Poenget med tårnofferet. Svart er foreløpig ikke interessert i å ta tilbake løperen på d3, men truer i stedet 32...Sf2+ fulgt av Sxd1+ og Sxc3.
32.Ta2?
Utilstrekkelig var 32.Td2 Lxd2 33.Dxd2 Dxd2 34.Sxd2 exd3 med ideen 35...Te2 36.Sf1 Tg2 fulgt av 37...Sf2 matt, men hvit burde prøvd 32.Sxe3! Sf2+! (32...Dxe3 33.Tf1 exd3? 34.Tae1 Sf2+ 35.Kg1 og hvit vinner.) 33.Kg1 Dxe3 34.Dd2 Sxd1+ 35.Dxe3 Sxe3

[Diagram]

(Analysediagram)

og nå enten 36.Le2 eller 36.Lf1. Svart har en bonde mer, men vinstføringen er ikke problemfri.

[Diagram]

32...Df5!
Igjen lar svart løperen på d3 være i fred. Nå er trusselen 33...Df3+.
33.Sxe3
Eller 33.Le2 Df2 og truslene mot g1, g2 og h2 (hvis Sf1 flyttes) blir for sterke: 34.Sxe3 Dxh2 matt, eller 34.Lxg4 Dg1 matt.
33...Df3+

[Diagram]

34.Sg2?
Med lite tid igjen på klokka gjør hvit det lett for meg. Sterkere var 34.Kg1 Dxe3+ 35.Kh1 (35.Kf1 Te5 med ideen Tf5.) 35...Df3+ 36.Kg1 Dxd1+ (36...exd3? 37.Txd3 og hvit bør vinne.) 37.Lf1

[Diagram]

(Analysediagram)

og nå har svart to lovende fortsettelser: A) 37...Se5!? A1) 38.Ta1 Sf3+ 39.Kh1 Td8!! 40.Txd1 (40.Db2 Dxa1 41.Dxa1 Td2 og trusselen 42...Txh2 avgjør.) 40...Txd1 og hvit kan ikke dekke f1, eller A2) 38.Te2 38...Sf3+ 39.Dxf3 (39.Kf2 Te6 og trusselen 40...Sd4 fulgt av 41.Tf6+ lar seg vanskelig parere.) 39...exf3 40.Txe8+ Kg7 og svart vinner lett.
B) 37...e3 38.Dd3 (38.Te2 Sxh2! og svart vinner.) 38...Df3 og nå B1) 39.Dd7 Te4 40.Dd8+ (40.Lxh3 e2) 40...Kh7 41.Dh4+ Sh6! 42.Dxh3 e2 og hvit vinner offiser, eller B2) 39.De2 39...Df2+! 40.Kh1 (40.Dxf2 exf2+ 41.Kh1 Te1) 40...Df5 41.Kg1 Sf2! 42.De1 Df3 43.Txf2 exf2+ 44.Dxf2 Dxf2+ 45.Kxf2 axb4 46.axb4 Ta8 og kvaliteten avgjør.
34...hxg2+
Alternativt 34...Dxd1+ 35.Se1 exd3 og svart vinner.
35.Kg1
Eller 35.Txg2 Dxd1+ 36.Tg1 Sf2+ 37.Kg2 Df3+ 38.Kf1 Sxd3 matt.
35...Dxd1+ 36.Kxg2 exd3 37.Dd4 Se3+ 38.oppgitt, 0-1


[Diagram]

Etter 37...Se3+ 38.Kh3 Df1+ 39.Kh4 Sf5+ taper hvit dronninga.
Dette var ikke første gang jeg møtte Kaenel. I Biel i 1993 vant jeg skjønnhetspremie (30 gram gull i barrer...) etter et spektakulært dronningoffer (se Norsk Sjakkblad nr. 6/93, s. 16-17).

(Kommentarer ved Rune Djurhuus. Se bemerkning om opphavsrett til kommentarene!)


Oppdatert 6. oktober 1996 av Rune Djurhuus.

runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]