[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Rune Djurhuus - Vasilios Kotronias

Partiavslutningen fra andrebord i kampen Hellas-Norge i 2. runde i den 32. sjakkolympiaden i Jerevan, Armenia 1996.

Partiet (uten kommentarer) finnes også i PGN-format. Bruk f.eks. CHESSBD til å spille gjennom partiet. Rudolf Steinkjeller har lagd en forklaring på hvordan man setter opp CHESSBD (eller andre programmer som leser sjakkpartier) som en hjelpeapplikasjon (external viewer) for netlosen (browser-en).


NB! Kommentarene til partiet er beskyttet etter åndsverksloven. Det er forbudt å distribuere og publisere kommentarene - det være seg skriftlig, elektronisk, eller i andre former - uten min tillatelse. Det er lov å kopiere/lagre kommentarene til eget bruk.

Vasilios Kotronias, Hellas (2615)

[Diagram]

Rune Djurhuus, Norge (2505)

Tårnet på e3 er fanget, men etter 36...Lxe3 37.Sxe3 har hvit visse remissjanser siden stillingen er solid, hesten på e3 står godt og svarts konge er noe utrygg. Stillingen bør nok være vunnet for svart, men den greske superstormesteren så ingen grunn til å gi fra seg den gode løperen på d4 med en gang, da tårnet på e3 ikke forsvinner noe sted.
36...T8f5??
Ideen er kanskje å få tilgang til g-linja (løperen på c4 dekket g8), men hvit har et djevelsk svar som baserer seg på at tårnet på f4 begynner å bli kortpustet.
37.Te1!

[Diagram]

Snur opp ned på hele partiet! Hvit truer plutselig å vinne bonden på e4, og svart har ingen god måte å dekke den på. Svart valgte å ta kvaliteten, men etter...
37...Lxe3 38.fxe3
...er tårnet på f4 fanget, slik at det er hvit som vinner offiser. I tidsnøden håpet svart å få til et angrep mot hvits konge som har fått det litt luftigere.
38...Tf3 39.gxf3 Txf3 40.Sf2!
Siste trekk før tidskontrollen, og et godt trekk som nekter svarts tårn tilgang til h3.
40...Lxh3
Den beste sjansen. 40...Dg3? 41.Sxe4 Dxh3+ 42.Dh2 er helt håpløst.

[Diagram]

41.Tg1
Jeg hadde først tenkt å spille 41.Sxe4 siden 41...Dxe4 42.Ld3 Tf1+ 43.Kh2 vinner for hvit, men jeg likte ikke 41...Lg4! som truer ubehagelig 41...Th3+.
41...Lf5 42.Dd2
Hvits to siste trekk aktiviserer de tunge offiserene. Planen min var å vise at den svarte kongen heller ikke skal føle seg helt trygg.
42...Df6?
Jeg fryktet 42...Tg3 f.eks. 43.Dd8!? Txg1+ 44.Kxg1 Dg3+ 45.Kf1 Lh3+ 46.Sxh3 Dxh3+ 47.Ke2 Dg2+ 48.Kd1 Dg1+ 49.Kc2 Dg2+ 50.Kb1 h3

[Diagram]

(Analysediagram)

og svarts h-bonde er vanskelig å stoppe samtidig som jeg ikke så hvordan dronninga og løperen skulle angripe svarts konge.
43.Dd5!

[Diagram]

Jeg tenkte meg om både tre og fire ganger for å sjekke at jeg hadde regnet riktig. Jeg hadde ikke lyst til å la storfisken slippe av kroken.
43...Txe3
Eller 43...Txf2 44.Dg8+ Kh6 45.Lf7!

[Diagram]

Analysediagram

(Truer 46.Df8+ Kh7 47.Lg8+ med damevinst.) 45...Lg4! (Det eneste trekket som ikke taper direkte.) 46.Dxg4 Df3+ (46...Dxf7 47.Dg5+! Kh7 48.Dxh4+ med matt i neste trekk.) 47.Dxf3 Txf3 48.Ld5 (Dette sluttspillet bør være vunnet fordi løperen forsvarer hvits dronningfløybønder.) 48...Th3+ (48...Txe3 49.Tg4 Td3 50.Lc4 og hvit vinner minst en bonde.) 49.Kg2 (Nå får hvit aktivisert kongen.) 49...Txe3 50.Kf2 Td3 51.Lxb7 (51.Lc4!?) 51...e3+ 52.Kf3 Txb3 53.Le4 og nå er det egentlig ikke så farlig om hvits siste bonde på a4 faller siden hvits offiserer er i ferd med å spinne et mattnett rundt den svarte monarken.
44.Dg8+ Kh6 45.Sg4+!
Ikke 45.Lf7 Tg3 og hvit har rotet det til.
45...Lxg4 46.Dxg4

[Diagram]

46...Df3+
Ikke noe stort trekk. Kanskje 46...a6!? var et bedre forsøk.
47.Kh2! Df6
Sluttspillet etter 47...Dxg4 48.Txg4 er lett vunnet, f.eks. 48...Kh5 49.Tg7 og damefløybøndene faller.
48.Le2!
Hvit spiller energisk. Nå trues 49.Dh5 matt.
48...Tg3 49.Txg3 hxg3+ 50.Kxg3

[Diagram]

Nå bør det være et spørsmål om teknikk, men jeg hadde null poeng på min tre tidligere partier mot grekeren, så jeg tok ingenting på forskudd.
50...Dc3+
50...Dg5 51.Dxg5+ Kxg5 52.Lg4 b6 53.Lc8 og svart må gi terreng.
51.Kf4 Dxb3
51...Dd2+ 52.Kxe4 Dd4+ 53.Kf5 og svart har ikke evig sjakk, f.eks. 53...Dd7+ 54.Ke5 Dc7+ 55.Kd5 Dc6+ 56.Kc4
52.Dg5+ Kh7

[Diagram]

53.De7+
Jeg hadde planlagt 53.Lg4!? Df7+ (Eneste forsvar.) 54.Lf5+ Kh8 55.Dh6+ Kg8

[Diagram]

(Analysediagram)

men med tidsnøden snikende ble jeg plutselig redd for at svart kan forsvare seg. I virkeligheten vinner hvit lett etter 56.Ke5 Dg7+ (56...Dc7+ 57.Kxe4 og trusselen 58.Le6 lar seg vanskelig parere.) 57.Dxg7+ Kxg7 58.Lxe4 b6 (Legg merke til at hvits løper behersker a-bondens forvandlingsfelt slik at svart ikke får remis ved å løpe mot hjørnet.) 59.Ld3! Kf7 60.Kd5 Kf6 61.Lb5! Kf5 62.Kc6 Ke5 63.Kb7 og hvit får ny dronning på a-bonden.
53...Kg8 54.De8+ Kg7 55.De5+ Kg8 56.Lh5 e3?!
Dronning og løper kan være et farlig mattbateri, f.eks. 56...Dxa4 57.De6+ Kg7 58.Df7+ Kh8 59.Df6+ Kg8 60.Lf7+ Kf8 61.Lg6+ Kg8 62.Df7+ Kh8 63.Dh7matt! 56...Db6 var et bedre forsøk på å sprelle, men hvit bør til og med vinne etter 57.Kxe4!?

[Diagram]

57.Kg5!
Et ekte kongeangrep!
57...e2 58.Kh6!
og jeg fikk endelig storlaksen på land. Svart blir matt i få trekk.
1-0
(Kommentarer ved Rune Djurhuus. Se bemerkning om opphavsrett til kommentarene!)


Oppdatert 6. oktober 1996 av Rune Djurhuus.

runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]