[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Sverre Heim - Trajce Nedev

Siste halvdel av partiet på tredjebord i kampen Norge-FYROM i 6. runde i den 32. sjakkolympiaden i Jerevan, Armenia 1996.

Partiet (uten kommentarer) finnes også i PGN-format. Bruk f.eks. CHESSBD til å spille gjennom partiet. Rudolf Steinkjeller har lagd en forklaring på hvordan man setter opp CHESSBD (eller andre programmer som leser sjakkpartier) som en hjelpeapplikasjon (external viewer) for netlosen (browser-en).


NB! Kommentarene til partiet er beskyttet etter åndsverksloven. Det er forbudt å distribuere og publisere kommentarene - det være seg skriftlig, elektronisk, eller i andre former - uten min tillatelse. Det er lov å kopiere/lagre kommentarene til eget bruk.

Trajce Nedev, FYR Makedonia (2415)

[Diagram]

Sverre Heim, Norge (2410)

Svart står klart best i sluttspillet. Fordelen består i 1) En sunn bondemajoritet på damefløya. 2) Hvits svake a3-bonde. 3) Hvits dårlige løper. 4) Svarts aktive offiserer. På minussiden har svart problemer med å aktivisere kongen, som er en sterk brikke i sluttspillet.
41...Sb6 42.Td3 Sd7 43.Tb3 Tc4 44.Tb4 Se5 45.Tb3 Sa8! 46.Sc3

[Diagram]

Nå planlegger hvit å få løperen med i spill med 47.Le2. Kanskje ut fra mottoet "Den dårligste løper er bedre enn den beste hest!", bytter svart vekk løperen.
46...Sxf3 47.Kxf3
Svarts fordel har ikke økt etter avbyttet, men den er der fortsatt.
47...Sb6 48.Ke3 f6!?

[Diagram]

Det er imperativt for svart å aktivisere kongen, men trekket har også sine negative sider: d6 blir lettere å angripe og g6 kan også bli svak. For øyeblikket er det av akademisk betydning, men hvis hvit får aktivisert tårnet sitt...
49.gxf6+
49.f4 fxg5 50.fxg5 Tc8 med ideen å angripe via h-linja.
49...Kxf6 50.Sb1 g5 51.Sd2 Tc2 52.Kd3 Ta2 53.Ke3 Sa4 54.Sb1 Sb2 55.f3 Ke5 56.Sd2 Sa4 57.Sb1 Sc5 58.Tb4 Tc2 59.Td4

[Diagram]

Etter en del manøvrering i hvits tidsnød, har vi kommet til et kritisk øyeblikk i partiet.
59...Sb3?
Her burde svart gått for springersluttspillet: 59...Te2+ 60.Kxe2 Kxd4 61.Sd2 (61.Kf2 Kd3! med trusselen 62...Kc2 og hesten på b1 går tapt.) 61...a5

[Diagram]

(Analysediagram)

Hvits stilling er ytterst vanskelig å forsvare siden både svarts springer og konge har brutt gjennom forsvarslinjene, og de dominerer sine hvite motparter. En mulig variant som viser hvor vanskelig det er å spille den hvite stillingen, er 62.Kd1 a4 63.Ke2 Sd3! (Hesten omdirigeres til e5 slik at hvit ikke får muligheten til å spille e5 hvis svarts konge beveger seg mot damefløya.) 64.Sb1 Se5 65.Sd2 Kc3 66.Kd1 Kb2 67.Sf1 b4 68.axb4 Sc4!

[Diagram]

(Analysediagram)

og svart får ny dronning siden hvits hest er fullstendig dominert.
60.Td1 Tg2 61.Th1!

[Diagram]

Partiet er i ferd med å snu 180 grader. Plutselig er svakheten på d6 merkbar, mens hvits damefløybonde er forsvarlig dekket opp av springeren på b1.
61...Sd4 62.Th8 Sc2+ 63.Kd3

[Diagram]

63...Kf4?
Det virker som om svart ikke skjønner hva som er i ferd med å skje, og han fortsetter å spille tilsynelatende aktive trekk. Det var på tide å ta ut remissjakker.
64.Tf8+ Kg3

[Diagram]

Det er mulig at svart syns kongen står godt, men i virkeligheten er den helt deplassert i forhold til hvits d-bonde, som er den viktigste bonden på brettet nå. Den er bare tre steg fra ny dronning hvis svarts bonde på d6 forsvinner.
65.Sd2
Allerede her er 65.e5!? interessant.
65...Se1+
65...Sxa3!? var kanskje verdt et forsøk.
66.Ke3 Tf2?

[Diagram]

Man må berømme svart for hans konsekvente, om helt forfeilede, vinstforsøk. 67.e5!
Heim er med på notene, og på tross av liten tid på resten av partiet (ca. 15 minutter) spiller han det beste trekket i stillingen. Her må det da ha begynt å gå opp for svart hva som er i ferd med å skje.
67...Sg2+

[Diagram]

68.Ke4?? Skrekk og gru! Etter å ha forsvart seg godt og snudd partiet, bukker hvit alt vekk med dette trekket som jeg ikke en gang syns ser naturlig ut. Etter 68.Kd3 Sf4+ 69.Kc2

[Diagram]

(Analysediagram)

ser det ut som om hvit vinner i alle varianter: A) 69...Sg6 70.e6! er ubehagelig for svart. B) 69...dxe5 70.d6 Se6 71.Te8 Sc5 (71...Sd4+ 72.Kd3 og d-bonden lar seg ikke stoppe.) 72.Txe5 Sb3 73.Txg5+ Kf4 74.Td5 og svart er heldig hvis han klarer å ofre hesten på d-bonden. C) 69...Sxd5 70.exd6 Sb6 71.Kd1 og trusselen 72.Tf7 fulgt av 73.Tb7 og pågang med d-bonden, ser ut til å avgjøre siden svarts tårn ikke klarer å komme i spill (71...Th2 72.Sf1+)
68...Te2+!

[Diagram]

Dette hadde Sverre helt klart oversett, men makedonieren har god tid igjen på klokka, og tar sjølsagt vare på muligheten. Sverre hadde sikkert regnet på 68...Txd2? 69.exd6 og d-bonden er livsfarlig.
69.Kd3 Txe5
For en nedtur: I stedet for å få en farlig, fri d-bonde, tapte hvit e-bonden sin.
70.Se4+ Kh2 71.Kd4 Sf4 72.Sc3

[Diagram]

72...Txd5+!
Hvit truet å gå og spise svarts d-bonde med tårnet, men denne taktiske resursen, fjernes hvits drøm om å få en fribonde, for godt.
73.Sxd5 Se6+ 74.Ke4 Sxf8 75.Kf5
Hvit benytter naturlig nok anledningen til å spise svarts fjerneste bonde. På tross av to merbønder, er ikke stillingen helt klar, siden det er så få bønder igjen, og svarts offiserer er ukoordinerte.
75...Kg3 76.Kxg5 Kxf3

[Diagram]

77.Kf5?
Den siste store feilen. Sverre glemte å ta med seg svarts a-bonde: 77.Sc7 Ke4 78.Kf6 d5 79.Sxa6 og det reduserte materiellet gir hvit remissjanser. (Hvit truer 80.Sc7 fulgt av 81.Sxb5.)
77...a5!
Sjølsagt.
78.Sb6
78.Kf6!? Ke4! 79.Sc3+ Kd4 80.Sxb5+ Kc5 og svart har gode vinstsjanser.
78...Ke3
Nå er det lett vunnet siden hvits konge er for langt unna.
79.a4 bxa4 80.Sxa4 d5 81.Ke5 d4 82.Sb2 d3 83.Kd5

[Diagram]

83...Sd7!
83...d2?? 84.Sc4+ Ke2 85.Sxd2 Kxd2 86.Kc5 og svarts siste bonde faller.
84.Kc4 Sb6+ 85.Kb5 a4 86.Kxb6 a3 87.Sc4+

[Diagram]

En siste felle med sekunder igjen på klokka.
87...Kf2!
87...Ke2?? 88.Sxa3 d2 89.Sb1! d1D 90.Sc3+ med remis.
88.Sxa3 d2
Bonden går inn til ny dronning.
0-1

(Kommentarer ved Rune Djurhuus. Se bemerkning om opphavsrett til kommentarene!)


Oppdatert 3. oktober 1996 av Rune Djurhuus.

runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]